Ryfors gammelskog

Ryfors Gammelskog bjuder på unika naturupplevelser i en urskogslik barrskog. De gamla trädstammarna reser sig som pelare mot himlen och känslan av trollskog är stark. Det är lätt att ta sig fram i skogen längs de väl upptrampade stigarna och det finns en slinga som är delvis anpassad för rullstolar (den uppfyller inte helt lutningskraven).

En tur i Ryfors Gammelskog utanför Mullsjö är en unik naturupplevelse för södra Sverige, där det är ovanligt med så här stora och gamla skogar. I den orörda barrskogen finns en imponerande pelarsal av höga stammar och ett golv av grön och frodig mossa. Känslan av trollskog förstärks av de många döda och stormfällda träden.

Syfte

 • för framtiden bevara ett område av urskogskaraktär där man låter skogsbeståndet fritt utvecklas mot urskog för att därigenom skydda ett orört ekosystem,
 • att bevara områdets kontinuitet – det vill säga den i tiden obrutna existensen av ett skogsekosystem av en naturlig uppsättning arter av träd, buskar och djur.

Området ligger ungefär 220 meter över havet på en utskjutande del av det sydsvenska höglandet. Reservatet gränsar till Tidan, strax innan ån rinner ut i sjön Stråken. Ryfors Gammelskog ligger bara 3 kilometer från Mullsjö och är ett populärt utflyktsmål. Området är också värdefullt för forskning och studier.

Växt- och djurliv

Skogen i naturreservatet har inte avverkats på mycket lång tid. Här växer tall och gran, träden är ungefär 150-200 år gamla. Vissa tallar är mer än 300 år! Det finns både döda och friska träd. Nedfallna träd, så kallade lågor, ligger kvar på marken. I områdets västra del växer yngre tallar. I den nordöstra delen finns en granplantering och en liten lövsumpskog.

Den här miljön är viktig för många arter av insekter, fåglar och växter. Här finns exempelvis rikligt med garnlav och den ovanliga ulltickan. Karaktärsfågelarter för reservatet är spillkråka, större hackspett, tofsmes och talltita. Under våren och sommaren finns det förutom mesarter gott om trastar, grå flugsnappare och rödstjärt. Tretåig hackspett och sparvuggla är några av de mer ovanliga och svårsedda fåglar som finns i reservatet.

Historia

Ryfors bruk anlades 1742 och har funnits i släkten Sagers ägo under många generationer. Den samlade Ryforsmiljön med bland annat stångjärnshammare och kraftstationer har ett stort kulturhistoriskt värde. I området var det en stor verk­samhet och vid smedjan producerades som mest cirka 100 ton stångjärn om året. Gammelskogen var från början den vilda delen av en park av engelsk förlaga. På 1920-talet delades egendomen Ryfors i två delar, Ryfors Bruk Övre och Ryfors Bruk Nedre. Skogen såldes 1991 till Stiftelsen Ryfors Gammelskog och naturreservatet bildades samma år.

Välkommen ut i reservatet

Området är ganska flackt och det är lätt att ta sig fram till fots på de väl upptrampade stigarna. Tänk på att röra dig med försiktighet i reservatet för att inte skada naturen eller störa djurlivet. Håll dig till de upptrampade stigarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan jämförlig anordning,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att plocka blommor, svampar eller ta lav och mossa,
 • medföra okopplad hund,
 • störa djurlivet,
 • parkera eller framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • göra upp eld,
 • anordna orienteringskontroller,
 • snitsla spår eller liknande,
 • rida.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1991.
Storlek: 35 hektar.
Kommun: Mullsjö.
Läge: Mullsjö kommun, väster om Mullsjö. Vägvisning finns från väg 185 väster om Mullsjö.
Naturtyp: Gammelskog.
Ägare: Stiftelsen Ryfors Gammelskog.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Parkeringsplats, strövstigar, rastplats, rullstolsanpassad led. Rullstolsanpassad toalett finns vid parkeringen.
Kulturhistoriskt intressanta miljöer finns i anslutning till naturreservatet.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss