Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekbergsparken

Ekbergsparken är ett lövskogsområde inne i Tranås stad. Foto: Eva Wallander

I Ekbergsparken inne i Tranås stad finns ett av Sveriges finaste bestånd av ek och hassel. I parken ligger Holavedens hembygdsgård, med kulturhistoriska byggnader från 1700-talet.

Syfte

Att utifrån områdets biologiska och rekreativa kvaliteter bevara ett stadsnära ekbevuxet naturparksområde med tillhörande kulturmiljö.

Foto: Länsstyrelsen

Växt- och djurliv

Ekbergsparken är ett lövskogsområde inne i Tranås stad. Området är helt omgivet av bebyggelse utom längst i söder, där Svartån utgör gräns. Skogen består främst av ek, björk och hassel. Ekarnas håligheter och skrymslen är fina boplatser åt flera fågel- och däggdjursarter.

Terrängen är bergig och kuperad och genom parken går små vägar och stigar.

Historiska byggnader

I den norra delen av parken ligger Holavedens hembygdsgård och Tranås vandrarhem. Hembygdsgården omfattar ett stort antal byggnader hitflyttade från trakten kring Tranås och Sommen.

Mitt i anläggningen ligger prästgården från Norra Vi, en salsbyggnad från 1700-talet. Därtill finns bland annat Ljungstugan (en mindre ryggåsstuga, troligen från tidigt 1700-tal), Hagströmska gården (en borgargård från det gamla Lövstad) samt Soldattorpet Blankhemmet från Blankhester.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservat förbjudet för allmänheten att: 

 • plocka mossor, lavar, kärlväxter och trädlevande svampar
 • tippa trädgårdsavfall
 • ta bort eller skada torrakor, döda träd eller vindfällen
 • avsiktligt störa djurlivet
 • medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
 • göra upp eld på annan än härför avsedd plats
 • framföra motorfordon, cykla eller rida
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1997
Storlek: ca 15 hektar
Kommun: Tranås
Läge: Centralat inne i Tranås stad
Ägare: Staten och privata markägare
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering, vandringsled, rastplats, servering, tillgänglighet.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss