Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Villstad kyrkby

Stora träd i betesmark. Höljda i dimma.

Foto: Joanna Stenback

När du besöker Villstad kyrkby färdas du bakåt i tiden. En promenad här bjuder dig på vackra byggnader, gamla, värdefulla träd, fornlämningar och odlingsmarker som brukats i hundratals år. Det finns både markerade stigar och rena bilvägar som går genom området, så det finns något att se oavsett vilken rörelseförmåga du har.

Welcome to Villstad kyrkby!

A walk in this area will take you through different layers of the history. You will pass old houses, a relatively modern church (since the old one burnt down in a thunderstorm in 1910), a gravyard still in use, fossil fields and ancient monuments as graveyards from the Iron Age. This village has been attacked by Danish soldiers in 1564, but has also been a nightover stop for noble men and kings.

The reserve is mainly farmland that is farmed in a way that takes care of both natural and cultural values.

Explore the reserve

To go here is easy since the area is situated close to road 26 between Gislaved and Smålandsstenar. You could either go by car or by bus. From the bus stop to the church there is a 350 metres walk.

There is a parking area and an information sign. The marked trails (2-3 kilometres long depending of which way you choose) will lead you to most of the sights in the area.

Regulations for visitors

There are no special restrictions in this area, except from the usual right of public access. Be careful and use common sense. Please, respect private areas and do not walk on vulnerable fields.

Syfte

Syftet med naturvårdsområdet är att:

 • skydda, vårda och visa Villstad kyrkby med dess bebyggelse, fornlämningar, odlingsstrukturer och markslagsfördelning.

Historia

Kommer du till Villstad kan du känna historiens vingslag. Villstadborna har under årens lopp både plundrats av danskar och fått besök av stormän. Några nerslag:

 • Villstads första kyrka byggdes troligen på 1100-talet
 • Första gången Villstad nämns skriftligt är år 1268
 • I oktober 1502 övernattade Sten Sture d.ä. här efter en misslyckad belägring av Varberg
 • 1564 brändes Villstad prästgård ner av danskarna och tre år senare rastade hela den danska hären söder om kyrkan under sin marsch till Jönköping
 • Gustav II Adolf gästade Villstad prästgård med ett nätt följe av 290 man och 300 hästar år 1619
 • Efter att man rivit stora delar av den medeltida kyrkan och byggt nytt invigdes den nya kyrkan 1794
 • De nuvarande prästgården är från 1817
 • 1847 byggdes det första skolhuset i byn
 • Kyrkan träffades av blixten och brann ner 1910. Den nuvarande kyrkan invigdes 1913.

Bebyggelsen här är karkatäristisk för en kyrkby: Kyrkan står i centrum, och runt den finner man skolhus, prästgård, klockaregård, kyrkstallar, gårdar och före detta backstugor. I åker- och ängsmarken finns stengärdesgårdar och odlingsrösen, spår som vittnar om jordbrukarnas slit. Utanför byn finns gravplatser och fornlämningar, bland annat flera gravfält från järnåldern.

Naturen och landskapet

Villstad kyrkby är ett vackert jordbrukslandskap som sköts på ett sätt som bevarar spåren från förr. Det öppna landskapet, jätteekarna och alléträden har höga naturvärden. Bete och slåtter har gynnat växter och insekter som annars har svårt att klara sig. På de gamla träden finns en rik lavflora. Du kan bland annat hitta den ovanliga blomskägglaven (Usnea florida).

Friluftsliv

Det är lätt att besöka Villstad kyrkby. Området är stort och delar är nåbara med bilväg. Den markerade stigen är i sin helhet knappt 3 kilometer lång. Väljer man bort avstickaren till gravfältet i nordväst är stigen drygt 2 kilometer lång. Du får gärna röra dig även utanför stigarna, men tänk på att att inte gå på åkermarken och på att delar av området är privat tomtmark. Stigen går bitivs genom beteshagar där det går kor vissa delar av året.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Villstad kyrkby, men tänk på att respektera djur och växtliv och att hålla dig till allemansrättens skyldigheter.
För Villstad kyrkby finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1996
Storlek: 130 hektar
Naturtyp: Jordbrukslandskap
Kommun: Gislaved
Läge: Drygt en mil söder om Gislaved och cirka 5 kilometer norr om Smålandsstenar.
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering, vägar och markerade stigar.

Hitta hit

Från väg 26 mellan Gislaved och Smålands stenar:
Det är skyltat in till Villstad kyrkby. Kör cirka 350 meter så ligger parkeringen sedan in till vänster, vid kyrkan.

Koordinater till parkering och informationsskylt:
N 57° 12' 3.36", E 13° 26' 49.79"
57.20093, 13.44716

Tillgänglighet

Villstad kyrkby ligger nära väg 26 och är lätt att nå. Det finns en anpassad parkering vid kyrkan, informationsskylt och en markerad stig som är 2-3 kilometer lång. Det går också att komma hit med buss. Det är ungefär 350 meter att gå mellan busshållplatsen och kyrkan. Stigen är inte tillgängighetsanpassad, men det går bilvägar genom området som gör att det går att se delar av Villstad även för den som är begränsad i sin rörlighet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss