Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Värö

I västra delen av Algustorpasjön reser sig en barrskogsbevuxen kulle, uppbyggd av isälvsmaterial. Det är den natursköna ön Värö, skyddad som naturreservat sedan 1979. Med sin blandning av svenska och utländska träslag är ön ett lockande utflyktsmål.

Welcome to Värö!

Värö has very undulating terrain, since it consists mainly of gravel and sand that was washed here by glacial rivers over 10,000 years ago. Some of the island’s slopes are very steep.

In the southern part of the island there is an imposing forest of Scots pine with tall trees that are more than a century old. In the north there are areas that have been planted with non-native species such as red oak and larch.

In summer the broadleaf woodland slopes turn pink, when they are studded with twinflower. There is also a lakeside meadow on the island where the rare marsh gentian blossoms.

Explore the reserve

A footpath (around 800 m) leads you around the major part of the island. On the headland in the far east, Janssons udde, you find a barbecue area equipped with firewood, wind shelters and an earth closet.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • lighting a fire other than in designated areas
 • setting up a tent
 • breaking twigs, felling or in any other way damaging trees and bushes
  picking or damaging bushes, brushwood, herbs, fungi, mosses, lichens and flowers
 • disturbing animal life
 • bringing an unleashed dog
 • using audio equipment in a way that could cause disturbance

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara en olikåldrig barrskogsö för framtiden genom försiktig, successiv föryngring av skogen
 • underlätta allmänhetens möjlighet till friluftsliv i området

Växt- och djurliv

Värö är en kraftigt kuperad ö som till största delen består av grus och sand. Vissa av öns sluttningar är mycket branta. Skogen på ön har under de senaste halvseklet skötts genom försiktig gallring, vilket har resulterat i en variation av äldre, grov tall, äldre gran och yngre barrblandskog.

På öns södra del växer en mäktig tallskog med höga träd som är över hundra år gamla. I norra änden av ön satte man under 1950-talet ut tusen rödeksplantor. Rådjuren har ätit upp många av dem, men några står kvar och har nått en sådan höjd att de kan bli fullvuxna. Rödekens blad påminner om våra vanliga ekblad, men har spetsigare flikar. På hösten färgas bladen starkt röda. På en av öns högsta punkter växer det lärkträd, planterade på 1920-talet. Lärkträden hör till barrträden, men har den mer lövträdstypiska egenskapen att de varje höst tappar barren.

Om man istället vänder blicken neråt finns flera spännande blommor att hitta. På strandängen växer den sällsynta klockgentianan. Lövskogsbacken går under blomningstid i rosa, översållad av landskapsblomman linnea. Andra växter som finns att se på Värö är bland annat mossippa, tallört, knärot och mängder av ormbunkar.

Mellan ön och fastlandet bildas en liten lagun, där sjön oftast är lugn. Vår och sommar finns där gott om häckande sjöfågel. Mitt emot ligger den barrskogsbevuxna Storö och naturreservatet Isaberg, vars branta sluttningar ger ett mäktigt intryck.

Friluftsliv

Värö är ett populärt utflyksmål. Runt hela ön går en strövstig som är ungefär 800 meter lång. På Janssons udde i öster, finns både vindskydd, dass och en eldstad. Observera dock att du måste ta med egen ved.

Solglitter i vattnet vid Janssons udde på Värö.

På Janssons udde finns vindskydd, dass och eldstad med ved. Foto: Elin Norkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Värö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller genom klättring i boträd
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
 • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
 • tälta utan särskilt tillstånd av förvaltaren
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning
 • på ett störande sätt använda radioapparat, musikspelare, musikinstrument eller dylikt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1979
Storlek: 5,8 hektar
Naturtyp: Kuperad, barrskogsbevuxen ö
Kommun: Gislaved
Läge: Värö ligger cirka två kilometer sydost om Hestra och är en ö i Algustorpasjön
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavlor, strövstig (cirka 800 meter), vindskydd, torrdass och eldstad. Obs! Medtag egen ved!

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Till Värö kommer man bara med båt. Ön ligger i Algustorpasjön i närheten av Isaberg.

Koordinater (Janssons udde):
57°25'39.78"N, 13°37'34.68"E
57.42772, 13.62630

Tillgänglighet

Värö är kraftigt kuperat. Runt i stort sett hela ön går en cirka 800 meter lång stig. På Janssons udde i öster finns en eldstad, torrdass och vindskydd.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss