Erstad kärr

Springande hästar på en betesmark med fågelkärret i bakgrunden. Marken är väldigt flack.

Erstad kärr är en unik flyttfågellokal. Kärret ligger vid Erstadsviken på norra delen av Visingsö och är det enda i sitt slag vid södra Vätterns stränder. Området betas väl och är skilt från Vättern av en låg strandvall. Särskilt om sensommaren är Erstad kärr en viktig rastplats för flyttande fåglar.                        

Welcome to Erstad kärr!

Erstad kärr is a marsh where most of Swedens wild ducks and wading birds have been observed. The rush of birds is most intense during spring and autumn when the migratory birds pass by on their way north or south. A big colony of black-headed gulls live here and their screaming and sometimes aggressive behavoiur is a great protection for other birds. During the summer many inidviduals of little gulls also use to stay here. Other birds that can be observed in Erstad are for example common redshank, northern lapwing, common shelduck and eurasian oystercatcher.

History

Visingsö is an island that seems to have been inhabited continously since the Stone Age. On the island there are lots of ancient monuments as for example graves from the Iron Age and castles that have been central in royal dramas. The Castle ruin of Näs dates back to the 12th century and Visingsborg is from the 16th century.

Explore the reserve

It is easy to reach this nature reserve if you already are on Visingsö. You can go here either by bike, car, bus or "remmalag", the horse-drawn carriage that is special for this island. In the reserve there is a parking area and a birdwatching tower that gives you a nice view over the marsh.

This is not a reserve where you stroll around, and parts of the year you are not allowed to enter the area, with exception from the birdwatching tower.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • entering the area or stay closer than 100 metres from land during April 1 to July 15, with exception from the parking area and the birdwatching tower
 • parking a motor vehicle other than in designated areas
 • riding a horse or conducting activities with horse-drawn carriages
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • putting up any kind of sign or poster
 • setting up a tent
 • making a fire
 • carrying away or damaging eggs or bird nests
 • disturbing bird life with intrusive behaviour.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • conducting ring marking activities

Syfte

Reservatets syfte är att bevara och utveckla områdets funktion som betydelsefull våtmarkslokal för rastande och häckande fågelarter.

Växt- och djurliv

I Erstad kärr har de flesta av landets and- och vadarfåglar observerats. Här häckar gravand, rörhöna, strandskata, rödbena, mindre strandpipare, gulärla, tofsvipa och vissa år svarthakedopping. I kärret finns dessutom en stor skrattmåskoloni. De vaksamma skrattmåsarna ger skydd åt andra fågelarter genom att ettrigt jaga bort rovfåglar och andra inkräktare i kärret. Under vår- och höstflyttningen rastar stora mängder arktiska vadare som kärrsnäppa, brushane, svartsnäppa, spov- och kustsnäppa. Under juli och augusti brukar även stora antal av arten dvärgmås uppehålla sig i kärret.

Ett par gamla karpdammar finns centralt i området. Kärret är en av få växtplatser för havsstrandväxterna havs- och blåsäv.

Var rädd om fågellivet!

Det är förbjudet att beträda området under fåglarnas häckningsperiod 1 april - 15 juli. Förbudet gäller även 100 meter ut i Vättern. Fågeltornet får du dock alltid besöka.

 

Fågeltornet i Erstad kärr har två våningar. Den nedre våningen är tillgänglig via ramp.

Fågeltornet är byggt av en lokal entreprenör som använt lärkträ som vuxit och sågats på Visingsö. Nedre plan är tillgängligt även för den som rullar.

Historia

Visingsö, som också är av riksintresse för kulturmiljövården, tycks ha varit oavbrutet befolkad åtminstone sedan yngre stenåldern. På ön finns rikligt med kulturminnesmärken och fornlämningar, som till exempel gravhögar från yngre järnålder. Näs slottsruin är från 1100-talet och Visingsborg från 1500-talet. Ön har tidvis spelat en stor roll i svensk historia och är idag ett av de mest besökta områdena i Jönköpings län.

Friluftsliv

Det finns ett fågeltorn längs med vägen på norra sidan av reservatet. Fågeltornet är byggt av en lokal entreprenör som har använt lärk som vuxit och sågats på Visingsö. Från tornets båda plattformar har man fin utsikt över kärret. Den nedre plattformen är tillgänglig och har en ramp. Den övre nås med trappor.

Var vänlig respektera lantbrukarnas behov av att komma fram längs landsvägen och parkera bilen endast på reservatets parkering!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Erstad kärrs naturreservat förbjudet för allmänheten att:  

 • beträda området eller vistas närmare än 100 meter från land under tiden 1 april till 15 juli, med undantag av platsen för parkering och fågeltorn
 • ställa upp motorfordon, annat än på särskilt anvisad plats
 • rida eller bedriva körverksamhet med häst
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • tälta
 • göra upp eld
 • bortföra eller skada ägg eller fågelbo
 • störa fågellivet genom närgånget beteende.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • bedriva ringmärkningsverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 1999
Storlek: 14 hektar varav ca 2,7 hektar vatten
Naturtyp: Strandäng, fågelkärr, rastlokal för fåglar
Kommun: Jönköping
Läge: Reservatet ligger på norra änden av Visingsö
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt, parkering och tillgängligt fågeltorn.

Hitta hit

Cykel och remmalag:
Det är populärt att cykla på Visingsö och det finns cyklar att hyra om du inte har med dig en egen. Sommartid går det också att åka så kallat remmalag, det vill säga en vagn som dras av häst.

Kollektivtrafik:
Det finns en busshållplats cirka 500 meter ifrån fågeltornet. Hållplatsen heter Visingsö Erstad.

Vägbeskrivning:
Ta färjan från Gränna hamn. Ta sedan huvudvägen mot norra delen av ön. Efter cirka 7,5 kilometer (från hamnen), sväng höger där det är skyltat "Erstad 1". Trehundra meter senare är du framme vid fågeltornet och parkeringen.

Koordinater (till parkeringen):
58°5'22.16"N, 14°23'1.72"E
58.08949, 14.38381

Tillgänglighet

Det är lätt att ta sig till Erstad kärr om du är på Visingsö. Du kan köra bil ända fram till reservatsgränsen och fågeltornet. Reservatet får delar av året inte beträdas eftersom det är ett fågelskyddsområde. Bäst vy har du från fågeltornet, och dit får du alltid gå. Den nedre plattformen på fågeltornet har ramp. Det finns även trappor till både övre och nedre plan.

Det finns parkering, fågeltorn och informationsskyltar, men inget dass.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss