Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Taberg

Taberg är en isolerad malmkropp av den ovanliga bergarten titanmagnetitolivinit, som såvitt känt bara finns på ett ställe till i världen. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Smålands Taberg hör till länets mest kända platser. Berget syns från mycket långt håll där det reser sig över 100 meter högre än omgivningen, cirka 343 meter över havet. Betydelsen för landskapsbilden kan knappast överskattas och utsikten från toppen är magnifik. 

Syftet är att bevara Taberg med dess ovanligt goda förutsättningar som utsiktsberg, dess barrskogsprägel med lövträdsrika nedre sluttningar,örtrika växtsamhällen och ovanliga växtarter samt dess rika djurliv. 

Vidare är syftet att underlätta för människor att utnyttja berget för ett mångsidigt friluftsliv i skog och mark.

Friluftsanläggningarna eller frilufts-utnyttjandet får dock inte medföra att bergets andra kvaliteter förstörs.

Växt och djurliv

Åt söder och öster stupar berget nästan lodrätt medan det i norr och väster har en flackare lutning. Taberg är en isolerad malmkropp av den ovanliga bergarten titanmagnetitolivinit, som såvitt känt bara finns på ett ställe till i världen. Förutom järn innehåller malmen vanadin och titan. Gruvbrytning har pågått ända sedan 1400-talet och fram till 1951. Berget har därför också ett stort kulturhistoriskt värde.

Genom den mycket speciella bergarten har Taberg en särpräglad och mycket artrik växtlighet. Här finns ormbunksarter som grön- och brunbräken som endast finns på några få platser i landet. I reservatet växer också arter som skogsklocka, stickelfrö och nästrot. Som lokal för mossor tillhör Taberg de artrikare i södra Sverige. Sandödla finns på bergets sluttningar och sex av landets fladdermusarter övervintrar i de gamla gruvgångarna.

Taberg avsattes som naturreservat 1985 främst på grund av sin geologi och unika växtlighet. Det är ett välbesökt turistmål och utnyttjas flitigt för friluftsliv.

Friluftsliv

Linné besökte berget 1741 och Selma Lagerlöf nämner det i Nils Holgers-sons underbara resa. Det är ett känt besöksmål för såväl långväga besökare som för länsbor som gör en dagsutflykt. Det som lockar är i första hand den imponerande utsikten, men även de guidade gruvvisningarna som bedrivs i regi av föreningen Tabergs Gruvguider. Genom reservatet löper en slinga av vandringsleden Södra Vätterleden som i sin helhet går mellan Mullsjö och Huskvarna.

Vägbeskrivning

Från E4 kör mot Taberg, följ skyltar till Tabergs topp eller skylt till gruvan. Parkeringsplats finns dels uppe på Tabergs topp vid Toppstugan, dels på bergets norra sluttning. Man kan även parkera på P-plats söder om stationshuset och gå söderut cirka 400 meter till Tabergs gruva eller gå norrut cirka 300 meter till Masugnsplan och följa vandringsleden Bergstempelstigen upp på berget.

Tåg mellan Jönköping och Värnamo till Tabergs station, gå söderut till Tabergs gruva eller norrut till Masugnsstigen och vandringsled.

Buss till hållplats Tabergs centrum, gå mot stationen och berget Taberg. Tidtabeller finns på Jönköpings länstrafiks webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 • ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn på annat än särskilt anvisade platser
 • tälta
 • rida
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  medföra okopplad hund
 • klättra i boträd
 • gräva upp eller plocka levande eller döda växter
 • beträda gruvhål eller gruvgångar annat än i samband med särskilt anordnad guidning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet. Bergsklättring under tiden 1/2 till 20/8 bör undvikas med hänsyn till störningskänsliga fåglar på berget.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1985
Storlek: 68 hektar
Kommun: Jönköping
Läge:13 kilometer söder om Jönköping
Ägare: Jönköpings kommun och staten
Förvaltare: Jönköpings kommun
Naturtyp:Berg med värdefull fauna och flora, samt kulturmiljö
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, stuga med matservering, toalett, utsiktsplatser, strövstigar/vandringsleder. Tabergs gruva är öppen för visning sommartid. 

Hitta hit

Vidare läsning

Jönköpings kommun
Telefon: 036 - 10 50 00, www.jonkoping.se Länk till annan webbplats.

Tabergs gruva
Telefon: 036 - 642 23
www.tabergsgruvan.nu Länk till annan webbplats.

Sevärdheter och anknytande service:

Norrahammars Industrimuseum
Telefon: 036 - 31 66 21
http://www.industrimuseet.se Länk till annan webbplats.

Toppstugan på berget telefon: 036 - 641 11

Information om Taberg
www.taberg.info Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss