Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Naturreservat

  Hällarydskogen

  Hällarydskogen är vandringsvänligt reservat med både natur- och kulturvärden. Den stig som är lättast att komma till går läng...

  Jönköping, Vetlanda, sjö och vattendrag, skogsmark
 • Strömmande vatten omgivet av lummig lövskog. I vattenfåran ligger stenar och block.
  Naturreservat

  Hökesån

  Hökesån är ett värdefullt vattendrag mellan Hökesjön och Vättern. Längs vattendraget finns flera reservat som bildats vid oli...

  Jönköping, Habo, sjö och vattendrag, skogsmark, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, rastplats, tillgänglighet, vandringsled
 • Storkvarnsån har bedömts ha högt naturvärde och är klassificerad som regionalt särskilt värdefull.
  Naturreservat

  Vikskvarn

  Vikskvarn är ett storslaget och väldigt varierat naturområde med stora naturvärden. Det är också ett populärt friluftsområde ...

  Jönköping, Nässjö, sjö och vattendrag, skogsmark, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig, torrdass, vandringsled

För familjen

 • Naturreservat

  Hällarydskogen

  Hällarydskogen är vandringsvänligt reservat med både natur- och kulturvärden. Den stig som är lättast att komma till går läng...

  Jönköping, Vetlanda, sjö och vattendrag, skogsmark
 • Gammal barrskog med grova stammar av gran och tall. marken är täckt av mossa och bärris. I förgrunden en liggande, halvt nedbruten stam övervuxen med mossa.
  Naturreservat

  Ryfors gammelskog

  Ryfors Gammelskog bjuder på unika naturupplevelser i en urskogslik barrskog. De gamla trädstammarna reser sig som pelare mot ...

  Jönköping, Mullsjö, sjö och vattendrag, skogsmark, övriga kulturmiljöer, informationstavla, parkering, rastplats, stig, torrdass, vandringsled
 • Naturreservat

  Taberg

  Smålands Taberg hör till länets mest kända platser. Berget syns från mycket långt håll där det reser sig över 100 meter högre...

  Jönköping, Jönköping, skogsmark, ängs- och betesmark, cykelled, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rastplats, servering, tillgänglighet, toalett, vandringsled

Tillgängliga

 • En spång som går bort över högmossen. Stora vidder, grönt, några små träd och i bakgrunden en tofs av skog.
  Nationalpark

  Store Mosse nationalpark

  Nationalparker är Sveriges finaste natur. I Sverige finns det 30 nationalparker med allt från storslagna fjäll, vidsträckta m...

  Jönköping, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo, våtmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, naturum, parkering, rast-/övernattningsstuga, rastplats, tillgänglighet, torrdass, tältplats, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled
 • Bro över strömmande vatten. Omgiven av lummig grönska.
  Naturreservat

  Illharjen och Stora Illharjen

  Illharjen och Stora Illharjen är två naturreservat som gränsar till varandra. Reservaten är som en grönskande djungel mitt i ...

  Jönköping, Vetlanda, sjö och vattendrag, skogsmark, informationstavla, parkering, rastplats, stig, tillgänglighet, torrdass, vandringsled
 • En bred spång går över den bruna, platta mossen.
  Naturreservat

  Dumme mosse

  Dumme mosse är ett av länets största och mest varierade myrområden. Här finns vida, kala mossar av olika slag, glest trädbevu...

  Jönköping, Habo, Jönköping, sjö och vattendrag, skogsmark, våtmark, fornlämningar, cykelled, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, skidled, stig, tillgänglighet, torrdass, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Nyheter

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Kalender

Krysslista i Jönköpings län

Här kan du ta del av en krysslista på intressanta natur- och kulturområden i din Jönköpings län. Välkommen in i naturen!

Krysslista i Jönköpings län

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss