Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Naturreservat

  Hyllingen

  I den öppna jordbruksdalen öster om Aneby ligger den grunda fågelsjön Hyllingen. Sjön är en betydelsefull plats för både rast...

  Jönköping, Aneby, sjö och vattendrag, våtmark, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, stig, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled
 • Naturreservat

  Nyckelås

  Nyckelås är ett för länet ovanligt stort lövskogsområde med många sällsynta arter. Skogen breder ut sig i sluttningen ner mot...

  Jönköping, Jönköping, Mullsjö, sjö och vattendrag, skogsmark, våtmark, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig, vandringsled
 • Naturreservat

  Girabäcken

  Girabäckens ravin är ett område med en unik geologisk formation som bildades för hundratals miljoner år sedan. Tack vare den ...

  Jönköping, Jönköping, sjö och vattendrag, skogsmark, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, stig, vandringsled

För familjen

 • Naturreservat

  Rusarebo

  Ängen var en gång stommen i det svenska bondejordbruket. Idag är denna vackra miljötyp nästan försvunnen. Vid Rusarebo äng ha...

  Jönköping, Värnamo, sjö och vattendrag, skogsmark, slåtteräng, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, stig, torrdass, vandringsled
 • Storkvarnsån har bedömts ha högt naturvärde och är klassificerad som regionalt särskilt värdefull.
  Naturreservat

  Vikskvarn

  Vikskvarn är ett storslaget och väldigt varierat naturområde med stora naturvärden. Det är också ett populärt friluftsområde ...

  Jönköping, Nässjö, sjö och vattendrag, skogsmark, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig, torrdass, vandringsled
 • Naturreservat

  Ryfors gammelskog

  Ryfors Gammelskog bjuder på unika naturupplevelser i en urskogslik barrskog. De gamla trädstammarna reser sig som pelare mot ...

  Jönköping, Mullsjö, sjö och vattendrag, skogsmark, informationstavla, parkering, rastplats, stig, torrdass, vandringsled

Tillgängliga

 • Branta klippväggar där det växer mossa och ormbunkar. Granar i bakgrunden.
  Naturreservat

  Skurugata

  Skurugata är ett av länets mest dramatiska naturreservat. Här kan du både njuta av en fantastisk utskt över Eksjönejden och v...

  Jönköping, Eksjö, skogsmark, våtmark, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig, tillgänglighet, torrdass, vandringsled
 • Naturreservat

  Fiskebäck

  På våren lockar Fiskebäck med vitsippor och fågelsång. Sommartid erbjuder den frodiga lövskogen en svalkande skugga. Ta gärna...

  Jönköping, Habo, skogsmark, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, stig, tillgänglighet, torrdass, vandringsled
 • En bred spång går över den bruna, platta mossen.
  Naturreservat

  Dumme mosse

  Dumme mosse är ett av länets största och mest varierade myrområden. Här finns vida, kala mossar av olika slag, glest trädbevu...

  Jönköping, Habo, Jönköping, sjö och vattendrag, skogsmark, våtmark, fornlämningar, cykelled, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, skidled, stig, tillgänglighet, torrdass, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Nyckelås - Ett tyst reservat med mycket vitsippor

Under våren lyser vitsipporna som en vit matta mellan träden som ännu inte slagit ut sina löv. Här finns också många ovanliga växter som dvärghäxört, trolldruva, vätteros och springkorn.

Naturreservat Nyckelås

Nyheter

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Kalender

Krysslista i Jönköpings län

Här kan du ta del av en krysslista på intressanta natur- och kulturområden i din Jönköpings län. Välkommen in i naturen!

Krysslista i Jönköpings län