Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Store Mosse nationalpark

En spång som går bort över högmossen. Stora vidder, grönt, några små träd och i bakgrunden en tofs av skog.

Foto: Martha Wägéus

Nationalparker är Sveriges finaste natur. I Sverige finns det 30 nationalparker med allt från storslagna fjäll, vidsträckta myrar, artrika korallrev och djupa skogar. I vårt län finns Store Mosse nationalpark som är Sydsveriges största myrmarksområde. Här kan du vandra över vidsträckta högmossar och känna ödsliga vidder, men även besöka kulturpräglade odlingsmarker.

Nationalparker i Sverige

Sveriges riksdag bestämde redan 1909 att vi skulle ha ett antal nationalparker i landet. Samma år bildades inte mindre än nio olika nationalparker. Efter det har fler nationalparker bildats och totalt finns det idag 30 parker att besöka. Det är regeringen och riksdagen som fattar beslut om vilka områden som ska bli nationalparker. Genom nationalparkerna sparar vi ett naturarv, både åt oss själva och åt kommande generationer.

Nationalpark är det starkaste skyddet ett naturområde kan få i Sverige. Grundtanken med nationalparkerna är att ge skydd åt naturliga, särskilt värdefulla områden som representerar Sveriges natur. Staten äger marken där nationalparkerna ligger och det är Naturvårdsverket som har huvudansvaret för planering och genomförande av nya parker. Efter det sköter nationalparkens förvaltare, som vanligen är en länsstyrelse, om områdena så att naturvärdena bevaras och utvecklas samtidigt som friluftslivet i områdena underlättas.

Store Mosse nationalpark

Tack vare de dryga fem milen leder har du goda möjligheter att besöka Store Mosse nationalpark och se den unika naturen. Här finns allt från tillgängliggjorda leder till vindlande stigar genom betesmarker. All information du behöver inför och under ditt besök hittar du på nationalparkens egen webbplats.
storemosse.se Länk till annan webbplats.

Naturum Store Mosse

Mitt i nationalparken ligger naturum Store Mosse. Våren 2023 invigdes naturums alldeles nya utställning. Den röda tråden genom hela utställningen är vitmossan och färgerna i utställningen är alla inspirerade från vitmossans vackra färgprakt. När naturum är öppet svarar personalen gärna på alla dina frågor om nationalparken och naturen. Välkommen!
Besöksinformation naturum Store Mosse nationalpark Länk till annan webbplats.

Händer i parken

Förutom det dagliga arbetet i parken är det också några större projekt planerade under 2023.

Naturvårdsbränningar

På två ställen i nationalparken planeras kontrollerade naturvårdsbränningar. Våren 2023 hoppas länsstyrelsen att kunna bränna ett område i Sörö och i sensommar hoppas vi kunna bränna i Stockholmsmaden. Många arter är anpassade till regelbundna bränder och dessa har svårt att klara sig idag när vi lärt oss att effektivt släcka skogsbränder. Ett hundratal arter är direkt beroende av brand och ett tusental arter gynnas. För att hjälpa dessa arter på traven utan att få de ofta katastrofala effekterna av skogsbrand, genomför vi kontrollerade bränningar.

Naturvårdsbränningar

Stort våtmarksprojekt i Kävsjön och Häradsösjön

Under många år har länsstyrelsen arbetat med bakgrundsarbetet till ett restaureringsprojekt i Kävsjön och Häradsösjön. Under 2023 kommer så äntligen det konkreta arbetet ute i nationalparken att börja! Det finns en egen webbsida med information om projektet.

Våtmarksprojektet i Kävsjön och Häradsösjön

Foto: Martha Wägéus och Erika Stenmark (närbild vitmossa)

Missa inte skogstrollens stig

Klicka på spelaren nedan för att visa filmen om skogstrollens stig på Store Mosse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud fyrhjuling Förbud fyrhjuling
 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i nationalparken. Det är inte tillåtet att:

 • gräva eller hacka
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • bortföra sten
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • framföra el- och motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser
 • framföra båt, kanot, vattenskoter eller annan farkost
 • starta eller landa med luftfartyg
 • tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning, förutom på anvisad plats och då högst tre nätter i följd
 • elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • på ett störande sätt orsaka ljud
 • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet
 • rida, förutom på bilväg och parkeringsplats
 • cykla, förutom på bilväg, parkeringsplats och markerade leder
 • fiska
 • parkera eller ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande mellan klockan 00.00 – 06.00, förutom på anvisade platser, och
 • under perioden 1 mars – 15 augusti färdas eller uppehålla sig inom det område i och vid Kävsjön som har markerats på karta.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande
 • utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning, som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön
 • genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang
 • samla grod- och kräldjur
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1982
Storlek: 7682 hektar
Dominerande naturtyp: Våtmark
Kommuner: Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
Läge: 15 kilometer nordost om Värnamo
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket och Trafikverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavlor, parkering, dass, rastplatser, fågeltorn, vandringsleder, tältplats, vandrarhem och eldplatser.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Store Mosse nationalpark är skyltat både från E4, från Värnamo och från Hillerstorp. Parken ligger längs väg 151 mellan Värnamo och Hillerstorp.

Koordinater, huvudentrén:
N57°18'0.42", E13°55'45.73"
57.30012, 13.92937

Koordinater, Östra Rockne:
N57°17'16.74", E13°57'22.92"
57.28798, 13.95637

Koordinater, Södra Svänö:
N57°19'2.61", E13°58'31.08"
57.31739, 13.97530

Koordinater, Lövö:
N57°15'40.62", E13°52'40.05"
57.26128, 13.87779

Tillgänglighet

I delar av nationalparken är tillgängligheten mycket stor. Det finns två helt tillgänglighetsanpassade leder, Wibecksleden och Svargölsleden och tillgängliga dass. Naturum är också tillgänglighetsanpassat och där finns WC. Fågeltornet vid huvudentrén (där naturum ligger) har hiss. För mer detaljer om tillgänglighet, läs på nationalparkens egen webbplats.

Store Mosse nationalpark Länk till annan webbplats.

Naturvårdsbränning

Under 2023 genomfördes en naturvårdsbränning i nationalparken. Om du rör dig i det området, var försiktig där du ser att det har brunnit. Träd som har fått sina rötter avbrända kan falla snabbt och ljudlöst, men efter de första stormarna brukar de flesta träd ha trillat omkull.

En naturvårdsbränning är en lugn och kontrollerad bränning som utförs av speciellt utbildad personal. Säkerhetskraven är stora.

Anledningen till att man bränner är att många olika arter av mossor, lavar, insekter, svampar och fåglar gynnas av det. Det skapas död ved, som är en bristvara i naturen, och tall- och lövträdsfrön får lättare att gro.

Mer information om naturvårdsbränningar

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss