Store Mosse nationalpark

Nationalparker är Sveriges finaste natur. I Sverige finns det 30 nationalparker med allt från storslagna fjäll, vidsträckta myrar, artrika korallrev och djupa skogar. I vårt län finns Store Mosse nationalpark som är Sydsveriges största myrmarksområde. Här kan du vandra över vidsträckta högmossar men även genom kulturpräglade odlingsmarker.

Nationalparker i Sverige

Sveriges riksdag bestämde redan 1909 att vi skulle ha ett antal nationalparker i landet. Samma år bildades inte mindre än nio olika nationalparker. Efter det har fler nationalparker bildats och totalt finns det idag 30 parker att besöka. Det är regeringen och riksdagen som fattar beslut om vilka områden som ska bli nationalparker. Tanken med bildandet av nationalparker är att spara ett naturarv åt både oss själva och kommande generationer för att besöka och bevara.

Att bli nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Dessa områden skyddas via ett extra starkt lagskydd. Grundtanken med bildandet av nationalparker är att ge skydd åt naturliga särskilt värdefulla områden som representerar Sveriges natur. Staten äger marken där nationalparkerna ligger och det är Naturvårdsverket som har huvudansvaret för planering och genomförande av nya parker. Sedan ska nationalparkens förvaltare, som vanligen är en länsstyrelse sköta om områdena så att deras naturvärden bevaras och utvecklas samtidigt som friluftslivet i områdena underlättas.

Store Mosse nationalpark

Med sina dryga 50 km leder finns det många möjligheter att besöka Store Mosse nationalpark och se den unika naturen. All information du behöver veta inför och under ditt besök hittar du på nationalparkens egen webbplats.
storemosse.se Länk till annan webbplats.

Naturum Store Mosse

Mitt i nationalparken ligger naturum Store Mosse. Just nu är naturum stängt för besök eftersom det är en alldeles ny utställning på gång. Beräknad öppningstid är någon gång i början på 2023. Under naturums ordinarie öppettider finns personal utanför naturum, och de svarar gärna på dina frågor om nationalparken och naturen. Välkommen!
Besöksinformation naturum Store Mosse nationalpark Länk till annan webbplats.

Missa inte skogstrollens stig

Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete för att restaurera Kävsjön och Häradsösjön i Store Mosse nationalpark. Ett arbete som beräknas pågå till år 2023.

Sjöarna sänktes i mitten på 1800-talet. Efter sänkningarna lockade de öppna strandområdena till sig ett rikt fågelliv. På senare tid har strandängarna börjat växa igen, vilket har påverkat sjöarnas värde som fågellokaler negativt.

För att vända utvecklingen ska sjöarna restaureras. Strandängarna vid Kävsjön kommer att öppnas upp och riset tas bort. Därefter ska vattennivån i sjön höjas till en högre nivå än idag för att döda de kvarvarande rötterna av riset. Efter det kan sjöns nivå sänkas igen till motsvarande dagens nivå under fågelhäckning för att sedan höjas tidvis för att förhindra ny igenväxning.

Vattennivån i Häradsösjön kommer att höjas till en högre nivå som sedan bibehålls. På så vis får sjön tillbaka en mer sammanhängande vattenyta men med mosaikinslag av öar och vegetation där fåglar kan häcka.

Under hösten 2019 kommer samråd för vattenregleringarna att hållas med myndigheter, organisationer, närboende och allmänheten. Hela projektet beräknas pågå till år 2023.

Kontakt

Kristofer Paulsson
Naturvårdsförvaltare
E-post till Kristofer Paulsson
Telefon: 010-223 63 88

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i nationalparken. Det är inte tillåtet att:

 • gräva eller hacka,
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 • bortföra sten,
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra el- och motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • framföra båt, kanot, vattenskoter eller annan farkost,
 • starta eller landa med luftfartyg,
 • tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning, förutom på anvisad plats och då högst tre nätter i följd,
 • elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 • på ett störande sätt orsaka ljud,
 • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,
 • rida, förutom på bilväg och parkeringsplats,
 • cykla, förutom på bilväg, parkeringsplats och markerade leder,
 • fiska,
 • parkera eller ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande mellan klockan 00.00 – 06.00, förutom på anvisade platser, och
 • under perioden 1 mars – 15 augusti färdas eller uppehålla sig inom det område i och vid Kävsjön som har markerats på karta.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 • utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning, som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,
 • samla grod- och kräldjur,
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildad år: 1982
Dominerande naturtyp: Våtmark
Kommuner: Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
Storlek: 7682 ha
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket och Trafikverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Hitta hit

Kontakt