Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Naturområdena som är med i nätverket betraktas som särskilt värdefulla ur ett europeiskt perspektiv. Här samsas korkekslundar i Spanien med öde hedar i England, blommande alpängar i Österrike och täta bokskogar och forsande älvar i Sverige. Natura 2000-områden kan finnas både inom och utanför reservat.

En kuperad betesmark rikt på både stenar och träd. I högra kanten slingrar sig en å. Bild från Linneryd, ett Natura 2000-område som ligger i Jönköpings län.

En kuperad betesmark i Linneryd, ett Natura 2000-område som ligger i Jönköpings län.

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss