Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Huskvarnabergen

En bergssluttning täckt av lövträd i sprakande höstfärger.

Foto: Claes Uhlén

Huskvarnabergen bjuder på ett omväxlande landskap med raviner, ängar, berghällar och skogsmark. Här blandas natur- och kulturvärden med motionsspår och vandringsleder. Det finns gott om rastplatser och eldstäder, så här är det lätt att vara ute!

Welcome to Huskvarnabergen!

Huskvarnabergen is situated in Huskvarna, close to Jönköping. This reserve has a mixture of natural, geological, cultural and outdoor values. The terrain is very hilly and the slope towards Lake Vättern retains heat, which makes the area favorable for several rare plants and animal species.

The soil is rich in calcium, which is fairly uncommon in Sweden. This makes the area suitable for several rare plant species. If you walk to Strand's ravine during the month of May, you will encounter the strongly scented ramson (Allium ursinum) and the beautiful yellow anemone (Anemone ranunculoides). Several tree species grow among the steep escarpments, such as oak (Quercus robur), ash (Fraxinus excelsior), hazel (Corylus avellana) and lime-tree (Tilia cordata). On the crests there are patches of exposed rock, sparse oak woods, large pine trees (Pinus sylvestris) and sun-exposed dry and hollow trees.

Explore the reserve

Huskvarnabergen is easy to reach from Jönköping or Huskvarna. As you can see on the map there are a lot of facilities that make outdoor life easier. John Bauer trail pass the reserve. In the north is Brunstorps trail, a trail that goes in a loop. In the southern part of the reserve there are both running trails, lighted trail and trails for both riding and biking. During snowy winters there are also cross-country skiing tracks.

You can go here by bus, either to the bus stop named Brunstorps gård, or to the bus stop named Stjärnstigen. There are also four parking areas in the reserve.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle outside public roads
 • parking other than on designated parking areas
 • biking other than on public roads or designated trails
 • riding a horse other than on public roads or designated trails
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • setting up a tent
 • making a fire other than in designated areas
 • picking Liverleaf (Hepatica nobilis), Yellow anemone (Anemone ranunculoides), Lily-of-the-valley (Convallaria majalis), Globeflower (Trollius europaeus) or Cowslip (Primula veris)
 • digging up shrubs, herbs or ferns
 • removing mosses, lichens and arboreal fungi
 • walking or bringing dogs in ski tracks during winter
 • putting up long-term signs, posters, orienteering controls or similar objects.

Outdoor sport events should be arranged in consultation with the conservation manager.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara ett område med både geologiska, botaniska och kulturhistoriska värden
 • bevara ett område som har stor betydelse för det rörliga friluftslivet, men också för visst anläggningsbundet friluftsliv.

Geologi

De speciella landskapsformerna i Huskvarnabergen har geologiska förklaringar. Reservatets västbrant är en förkastningsbrant. Den bildades för tusen miljoner år sedan då sjösänkan Vättern och dess höglänta närområden formades av rörelser i jordskorpan. De kraftfulla geologiska händelserna kan anas även i bergsplatån i den östra delen av reservatet, som är starkt kuperad.

Växt- och djurliv

Vid Vassarp och Stibbarp är odlingslandskapet småkuperat med många åkerholmar, lövkärr och odlingsrösen. I hagmarken vid Strands ravin står det hamlade träd. Förr beskar, hamlade, man träden för att få mer vinterfoder till djuren. Dessa träd blir ofta gamla och är därför en viktig livsmiljö för hotade hålträdsinsekter. Ängsväxter som slåtterfibbla, solvända och jungfrulin visar att markeran har hållits öppna under lång tid.

Tar du en promenad till Strands ravin i maj möts du av gulsippan och den starkt doftande ramslöken. I hela reservatet, men särskilt i branterna, växer flera trädslag som ek, oxel, ask, hassel, tall, gran, asp och lind.

Typiska växter i bergbranterna är vispstarr, lundbräsma, blodnäva, S:t Pers nycklar och ärtvicker. Marken i Huskvarnabergen är rik på kalk och därför trivs flera kalkgynnade växter här. På bergskrönen täcks hällmarkerna av gles ekskog, stora tallar och solexponerade torrträd — träd som är perfekta för bohålor.

På våren sjuder reservatet av sång när flyttfåglarna anländer. Hela året finns här hackspettar som gröngöling och spillkråka. Även vanliga däggdjur som älg, rådjur, räv och grävling håller till i området. I de öppna partierna jagar fladdermöss efter insekter och i den lummigare naturen kan du, om du har riktig tur, se den långsvansade och värmeälskande hasselmusen.

Huskvarnabergen är en del i biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Det sträcker sig från Huskvarna i söder till Omberg i norr och är utnämnt till biosfärområde av UNESCO.

Friluftsliv

I Huskvarnabergen finns det flera utsiktspunkter, rastplatser och eldstäder. Det finns också fyra parkeringar som gör att du kan utgå från olika ställen när du besöker reservatet.

John Bauer-leden går igenom stora delar av reservatet. I norra änden finns Brunstorpsleden som är en rundslinga. I söder finns både elljusspår, ridleder, cykelleder och motionsspår utan elljus. För mer information om de olika motionsspåren, besök Jönköpings kommuns webbsida.

Huskvarnabergen är mycket kuperat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon annat än på allmän väg
 • parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
 • cykla annat än på allmän väg och anvisad stig
 • rida annat än på allmän väg och anvisad ridväg
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • plocka blåsippa, gulsippa, liljekonvalj, smörboll och gullviva
 • gräva upp buskar, örter eller ormbunkar
 • ta bort mossor, lavar eller trädlevande svampar
 • vintertid gå till fots eller föra hund i skidspår
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, orienteringskontroll, affisch eller liknande.

Vid arrangemang av friluftssporttävlingar ska samråd ske med naturvårdsförvaltaren.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1972, reviderat 1999
Storlek: 350 hektar
Naturtyp: Berg varierat med odlingslandskap, ädellövskog och lundmiljö
Kommun: Jönköping
Läge: Strax nordost om Huskvarna. Kollektivtrafik finns i närheten.
Markägare: Kommun, staten, förening, privat
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplatser, informationstavlor, motions-, cykel-, rid- och skidspår, motionsanläggningen IKHP, cafeteria, John Bauer-leden, Södra Vätterleden, utsiktsplatser, grillplatser och rastplatser.

Hitta hit

Kollektivtrafik:
Från hållplats Huskvarna Stjärnstigen är det cirka 600 meter att gå för att komma in i reservatet. Hållplats Brunstorps gård ligger i norra delen av naturreservatet.

Från E4 vid trafikplats Huskvarna södra:
Södra parkeringsplatsen: Ta avfarten mot Aneby och åk mot Ådalsvägens slingriga uppförsbacke. Antingen tar du väg 132 hela vägen, eller så åker du genom centrala Huskvarna och kommer sedan ut på väg 132. När du väl är på Ådalsvägen, sväng vänster in vid andra skylten för Naturreservat, in på Smedstorpsgatan. Fortsätt på Smedstorpsgatan, förbi bostadsområdet och vidare cirka 600 meter efter det så kommer parkeringen på vänster sida.

IKHP-stugan: Från Sylviagatan, sväng vänster in på Norra Parkgatan. Det är skyltat mot IKHP-stugan. Fortsätt tills det kommer en ny IKHP-skylt och sväng då höger mot Bondegatan. Efter ungefär 300 meter, sväng höger in på Lundenvägen. Fortsätt på samma väg även när den byter namn till Norra Klevaliden. Du märker när du kommer till parkeringen.

Brunstorps gård: Kör på väg 132, Grännavägen, som går parallellt med E4. Där väg 132 avviker mot Aneby fortsätter du rakt fram. Fortsätt rakt fram även när vägen byter namn till Skärstadsvägen. Det är sedan skyltat "Brunstorps gård" in till höger.

Stibbarp/Vassarp: Ta avfarten mot Aneby och åk mot Ådalsvägens slingriga uppförsbacke. Antingen tar du väg 132 hela vägen, eller så åker du genom centrala Huskvarna och kommer sedan ut på väg 132. När du väl är på Ådalsvägen, sväng vänster in vid andra skylten för Naturreservat, in på Smedstorpsgatan. Fortsätt på Smedstorpsgatan, förbi bostadsområdet och vidare tills du kommer till en skylt där det står Stibbarp och Naturreservat norra P. Där svänger du in och kör vidare tills du kommer till parkeringsskylten.

Koordinater Södra parkeringsplatsen:
N 57° 48' 9.72", E 14° 17' 15.92"
57.80270, 14.28776

Koordinater parkering vid IKHP-stugan:
N 57° 48' 33.50", E 14° 16' 55.34"
57.80931, 14.28204

Koordinater parkering vid Brunstorps gård:
N 57° 49' 18.46", E 14° 16' 20.55"
57.82179, 14.27238

Koordinater parkering vid Stibbarp/Vassarp:
N 57° 49' 22.18", E 14° 17' 6.43"
57.82283, 14.28512

Tillgänglighet

Huskvarnabergen ligger mycket tätortsnära och har gott om anläggningar som gör det lätt för besökare. Hela reservatet är dock kuperat och det finns inga tillgängliggjorda anläggningar här.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss