Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fåglarödjan

Grov stam i lövskog.

Foto: Claes Uhlén

Fåglarödjans naturreservat ligger inom det lövrika Östra Vätternbrantsområdet - ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr. Reservatet har bildats för att bevara en lövskog med grova träd. Det finns inga anlagda stigar i Fåglarödjan, och terrängen är svårtillgänglig.

Welcome to Fåglarödjan!

Fåglarödjan was once a pasture land where muzzles held the area open. It has now turned into a mixed forest with species as pine, birch, willow, aspen, oak, elm and spruce. You can also find hazel growing in their characteristic bunches and during spring bird-cherry flowers spread their fragrance over the area. In the reserve there is a lot of dead wood in different stages of degradation. Because of this, the area holds several rare species of mosses and lichens.

Explore the reserve

Fåglarödjan is difficult to visit. There is no parking nor any paths to or inside the reserve, and the terrain is hard to walk in with big rocks and large variations in altitude. The area is also surrounded by an electric fence. You are of course welcome here anyway, but if you decide to visit the area, please be careful and walk in between the fields on your way to the reserve.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • lighting a fire if you haven't brought your own firewood
 • setting up a tent for more than one night
 • biking or ridning
 • mountain-climbing
 • climbing up in trees where animals nest or in other ways disturb the animal life
 • putting up any kind of sign or poster
 • using the area for organized competitions or similar activities

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och utveckla en lövskog med grova träd och död ved
 • se till att de habitat (miljöer) som finns listade i EU:s art- och habitatdirektiv bevaras i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

Branter, block, bäckmiljö och ett litet klibbalkärr bidrar till områdets varierade natur. Högsta punkten ligger cirka 275 meter över havet och den lägsta 50 höjdmeter lägre, så hela reservatet sluttar rätt kraftigt mot nordnordväst. I reservatets sydöstra del finns en hålväg.

Lövskogen i Fåglarödjan domineras av ek, asp, klibbal och björk, med inslag av alm, rönn, tall och gran. Det finns även hassel, som växer i sina karaktäristiska knippen och om våren sprider häggen sin väldoft över nejden.

På marken finns växter som gullpudra, trolldruva, ormbär och brudborste. Bland mossor och lavar finns här till exempel källpraktmossa, långfliksmossa, mörk husmossa, porellor, skogshakmossa, gulpudrad spiklav och traslav.

Eftersom det finns gott om stående och liggande döda träd av både löv och tall så trivs flera ovanliga arter av mossor och lavar här. Även många fåglar tycker om död ved eftersom det ger gott om insekter att äta och även fina möjligheter till en bra bostad.

Friluftsliv

I reservatet finns inga anlagda stigar eller andra anordningar. Terrängen är bitvis brant, blockig och ganska otillgänglig. Det finns heller ingen väg eller stig in till reservatet, så tänk på att gå mellan åkrarna när du ska ta dig dit. För att komma in i reservatet måste du passera ett elstängsel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka Fåglarödjan, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • tälta mer än en natt
 • cykla eller rida
 • klättra i berg
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • använda området för organiserade tävlingar eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2004
Storlek: 5 hektar
Naturtyp: Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, cirka 1 kilometer öster om Skärstad kyrka
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Ta dig till Skärstad kyrka. Promenera sedan norrut på Kyrkallén. Efter cirka 1,3 kilometer när du kommer till ett litet reningsverk på höger sida, gå in mellan åkrarna. 200 meter senare är du framme vid reservatets norra spets.

Koordinater till informationsskylten:
57°53'8.42"N, 14°23'40.36"E
57.88567, 14.39454

Tillgänglighet

Fåglarödjan är ett mycket otillgängligt reservat. Det finns ingen parkering och ingen stig, varken till reservatet eller i det. Terrängen är blockig och kuperad och svår att gå i. För att komma in i reservatet behöver du passera ett elstängsel.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss