Kulturmiljöer

Välkommen att besöka värdefulla kulturmiljöer i Jönköpings län. I länet finns inte bara värdefull natur utan även flera intressanta kulturhistoriska besöksmål.

En kulturmiljö är en miljö som är påverkad av människan. Ett landskap, en stad eller en by är fulla av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid.