• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vista kulle

Naturen i Vista kulle är bergig, karg och brant, men även rik och frodig med ädellövskog och örter. Foto: Eva Wallander

Vista kulle är en uppstickande bergstopp vid Vätterns östra strand, ett attraktivt och välbesökt utflyktsmål. Förutom den storslagna utsikten, över Vättersänkan och Skärstadsdalen, kan man på toppen även beskåda resterna av en fornborg. Vista kulle är också en känd plats för observation av fåglar som flyttar längs med Vättern. Vårlök och Sankt Pers nycklar är två blommor du kan hitta vid Vista kulle.

Syfte

bibehålla områdets karaktär och i viss mån underlätta allmänhetens friluftsliv. Vista kulles främsta skyddsvärden är knutna till geologin, vegetationen och kullens funktion som utflyktsmål.

Växt- och djurliv

Vista kulle ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr. Naturreservatet har en naturtyp som är typisk för Östra Vätterbranterna: den är bergig, karg och brant, men även rik och frodig med ädellövskog och örter. Berggrunden inom området utgörs främst av grönsten (diorit och gabbro), en bergart som lätt vittrar. Vittringen har gjort att marken blivit näringsrik och trivsam för en hel del ganska ovanliga örter som till exempel underviol, lungört, gulsippa och murgröna. På vårarna lyser toppen gul av vårlök.

På sluttningen mot söder och sydost växer också Sankt Pers nycklar, fältvädd och stor fetknopp. På nordsidan av Vista kulle finns en del speciella moss- och lavarter som gynnats av den näringsrika berggrunden.

Under hösten passerar många flyttfåglar östra Vätterstranden på väg söderut. Vista kulle, som ligger 152 meter över Vätterns yta, är en utmärkt plats för ornitologer som gör regelbundna fågelräkningar här.

Historia

Vista kulle har även kulturhistoriska värden med rester av en fornborg från folkvandringstiden, 400-500-talet efter Kristus. Den är en av fyra kända fornborgar i Jönköpings län.

I början av 1900-talet bröts byggsten vid Vista kulles västra sida, som därför har blivit mycket brant. Under denna period gick en smalspårig järnväg förbi kullen och genom berget. Idag går bilvägen på den gamla banvallen utmed Vista kulles branta sluttning.

Friluftsliv

En strövstig leder upp till Vista kulles topp. Från parkeringen kan man också gå de 50 metrarna till paviljongen. Där har man en fantastisk utsikt över Vättern och Jönköping. Bättre ställe för bröllopsfotografi får man leta efter.

Vägbeskrivning

Från E4 vid trafikplats Huskvarna norra, kör mot Skärstad, i Gisebo sväng vänster vid skylt Vista kulle, efter cirka 2 kilometer sväng höger till parkeringsplats.
Buss till hållplats Gisebo vandra cirka 2 kilometer norrut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Vista kulles naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • ta frö eller skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • tälta
 • anordna orienteringskontroll eller snitslat spår
 • rida
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller vidtaga därmed jämförlig åtgärd
 • göra upp eld
 • medföra ej kopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • parkera motordrivet fordon,
 • uppställa hus- eller släpvagn annat än på anvisade platser och då under högst ett dygn.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1981
Storlek: 13 hektar
Ägare: Jönköpings kommun
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, cirka 1 kilometer väster om Kaxholmen, mellan Vättern och Landsjön
Naturtyp: Bergbranter, ädellövskog
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, strövstigar, utsiktsplatser. Den nedre utsiktsplatsen är tillgänglig för rullstol och barnvagn

Hitta hit

Kontakt