Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vista kulle

Utsikt från Vista kulle och ut över skogen. Långt borta skymtar Vättern.

Vista kulle är en uppstickande bergstopp vid Vätterns östra strand. Reservatet är ett attraktivt och populärt utflyktsmål. Förutom den karga naturen och den storslagna utsikten över Vättersänkan och Skärstadsdalen, kan man på toppen även titta närmare på resterna av en fornborg.

Welcome to Vista kulle!

This reserve is situated close to Kaxholmen, about 15 kilometres north-east of Jönköping. The whole area east of Lake Vättern consists of a special geological formation, a fault, that makes the shoreline go steep down in the lake. In Vista kulle, a horst, another geological formation, is present and that is why this area rises above the surrounding. This is mainly seen in two hill tops in the reserve. "Kulle" means hill in Swedish.

The nature here is barren, but oddly enough also rich in some ways, despite the thin soil layer. The bedrock consists of diorit, a rock that weathers easily into minerals that can be used by plants. Before, the area has been used as pasture, but as the animals were withdrawn deciduous trees are taking over. The main trees here are oak and pine, both species that can withstand harsh conditions and thin soil layers. Some of them are small and formed by the wind and draught.

Explore the reserve

The reserve has a parking, a marked path and several picnic areas. The path is narrow and hilly and leads to beautiful views over the surroundings. Normally, there is another viewpoint very close to the parking that is available for wheelchairs and strollers, but the bridge that leads here is taken down for safety reasons. There will be a new bridge in the future.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • breaking twigs, felling or in any other way damaging living or dead, trees and bushes
 • collecting seeds or damaging the vegetation in any other way, i.e. by picking or digging up herbs, grass, mosses or lichens
 • setting up a tent
 • arranging orienteering controls or making tracks with paper-strips
 • riding
 • putting up any kind of sign or poster
 • making a fire
 • bringing an unleashed dog
 • driving a motor vehicle other than on designated roads
 • parking a motor vehicle, setting up a caravan or trailer or similiar other than on designated areas and then for a maximum of 24 hours.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bibehålla områdets karaktär
 • i viss mån underlätta allmänhetens friluftsliv.

Vista kulles främsta skyddsvärden är knutna till geologin, vegetationen och kullens funktion som utflyktsmål.

Geologi

Längs stora delar av Vätterns östra sida går en förkastningsbrant och därför sluttar marken ofta brant ner mot sjöns yta. Vista kulle sticker ut från den övriga förkastningsbranten med sina två toppar som ligger på 230-240 meter över havet. Topparna tillhör samma berg och geologiskt tolkas de som en horsartad formation. Berggrunden består av diorit. På flera ställen i området finns det talusbranter, det vill säga stenrasmarker vid foten av sluttningarna. De ger ett varierat jordskikt och tack vare det trivs många olika sorters kärlväxter här.

Historia

Vid den norra toppen i reservatet finns det en fornborg från folkvandringstiden på 400-500-talet. Den är en av fyra kända fornborgar i Jönköpings län. På norra toppen finns också en offerkälla samt inskriptioner i berget av kända personer.

I början av 1900-talet bröts byggsten vid Vista kulles västra sida, som därför har blivit mycket brant. Under denna period gick en smalspårig järnväg förbi kullen och genom berget. Idag går bilvägen på den gamla banvallen utmed Vista kulles branta sluttning.

Reservatet har betats och slåttrats. Efter att betet försvann har ädellövskogen tagit över.

Växt- och djurliv

Vista kulle ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr. Naturreservatet har en naturtyp som är typisk för Östra Vätterbranterna: den är bergig, karg och brant, men även rik och frodig med ädellövskog och örter. Berggrunden inom området utgörs främst av grönsten (diorit och gabbro), en bergart som lätt vittrar. Vittringen har gjort att marken blivit näringsrik och trivsam för en hel del ganska ovanliga örter som till exempel underviol, lungört, gulsippa och murgröna. På vårarna lyser toppen gul av vårlök.

På sluttningen mot söder och sydost växer Sankt Pers nycklar, fältvädd och stor fetknopp. På nordsidan av Vista kulle finns en del speciella moss- och lavarter som gynnats av den näringsrika berggrunden.

På grund av det tunna jordlagret är det främst tåliga träd, som ek och tall, som trivs här. På sluttningarna växer så kallad kratt-ek, det vill säga ekar som på grund av magra förhållanden växer långsamt och får ett krokigt och grenigt utseende. Det finns dock även andra träd i reservatet och du kan hitta både gran, oxel, rönn, asp, vårtbjörk, klibbal, fågelbär, lönn, lind och ask. Det finns en del död ved, framför allt klena stammar som ligger i soliga lägen.

Under hösten passerar många flyttfåglar östra Vätterstranden på väg söderut. Vista kulle, som ligger 152 meter över Vätterns yta, är en utmärkt plats för ornitologer som gör regelbundna fågelräkningar här.

Friluftsliv

I västra delen av reservatet finns det en parkering. En markerad stig leder upp till Vista kulles topp. Här finns rastbord där du kan äta din medhavda matsäck eller bara vila trötta ben.

Det har tidigare funnits en bro över vägen, men den har Trafikverket rivit eftersom den var i alltför dåligt skick. När den nya bron har kommit på plats kan man gå till paviljongen och njuta av den magnifika utsikten över Vättern och Jönköping. Jönköpings kommun ska bygga en ny bro, men tidsplanen för den är oklar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Vista kulles naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • ta frö eller skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • tälta
 • anordna orienteringskontroll eller snitslat spår
 • rida
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • göra upp eld
 • medföra ej kopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • parkera motordrivet fordon, ställa upp hus- eller släpvagn annat än på anvisade platser och då under högst ett dygn.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1981 med utvidgning 1985
Storlek: 14 hektar
Naturtyp: Bergbranter, ädellövskog, ek-tallskog
Kommun: Jönköping
Läge: 7 kilometer norr om Huskvarna. Cirka 1,5 kilometer väster om Kaxholmen, mellan Vättern och Landsjön
Markägare: Jönköpings kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, stigar, markerad led (orange markering, cirka 1 kilometer lång enkel väg), utsiktsplatser. Den nedre utsiktsplatsen är i vanliga fall tillgänglig för rullstol och barnvagn, men inte just nu. Bron till paviljongen är borttagen eftersom den var i alltför dåligt skick. En ny bro kommer att byggas av Jönköpings kommun så småningom.

Hitta hit

Kollektivtrafik:
Du kan ta buss till Gisebo. Sedan är det ungefär två kilometer att vandra innan du kommer till reservatet. Gå norrut från busshållplatsen och ta sedan in på Vistakullevägen.

Gång:
Det är cirka 1,5 kilometer att promenera från Kaxholmen. Man kan då ansluta till den markerade stigen direkt från Vistakullevägen.

Från Kaxholmen:
Åk Vistakullevägen västerut mot Vättern, det är skyltat "Naturreservat". Fortsätt förbi trafikljusen och följ skylten "Naturreservat" så kommer du rätt.

Från E4:
Vid trafikplats "Huskvarna norra" ta från E4 av och kör mot Skärstad och Kaxholmen. Efter cirka 2,5 kilometer kommer du till Gisebo och där svänger du vänster vid skylten Vista kulle. Fortsätt i två kilometer, sedan svänger du höger till parkeringsplatsen, precis innan trafikljusen. Det är skyltat "Naturreservat".

Koordinater till parkeringen:
N 57° 51' 22.90", E 14° 16' 9.04"
57.85636, 14.26918

Tillgänglighet

Det finns en parkeringsplats, en kilometerlång markerad stig och flera rastplatser i området. Majoriteten av reservatet är mycket kuperat.

I vanliga fall finns det en utsiktsplats som är tillgänglig även för rullstol och barnvagn, men eftersom bron som leder dit var i dåligt skick är den borttagen av Trafikverket. En ny bro kommer att byggas så småningom.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss