Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Habomossen

Naturreservatet Habomossens är vackert placerad i ett tilltalande landskap med kringliggande åsar och sjöar. Ute på myren ligger en tallbevuxen holme som kontrasterar mot det öppna mosseplanet. Områdets speciella karaktär har sitt ursprung i inlandsisens avsmältning.

Habomossen ligger i södra delen av Hökensås, ett område med mäktiga grus- och sandavlagringar från istiden. Avlagringarna är näringsfattiga och väldränerade, vilket troligen är orsaken till de magra lav-, hed- och myrmarker som karaktäriserar området.

Syftet är att för framtiden bevara en odikad mosse och fastmarksholme med orörd skog.

Växt- och djurliv

Habomossen består av en liten mosse som omger en fastmarksholme bevuxen med tall. Holmen är skarpt avgränsad mot den kala myren. I laggen vid mossens kanter finns tätare skog där skvattram och odon växer.
Mossen är orörd och bevarad från utdikning och torvbrytning. I mossens torrare partier växer blåbär, lingon, ljung, kråkbär, pors och lummer. Vitmossa växer över hela myren.

Fastmarksholmen är kalottformad och når en höjd av cirka fem meter över omgivande mosse. Området utgörs av torr äldre tallskog. De äldsta tallarna är cirka 200 år gamla. Holmen är särskilt värdefull på grund av den lavrika marken. Speciellt renlav förekommer rikligt.

Bland fågellivet märks de för mossen vanligt förekommande arterna som ängspiplärka, buskskvätta, enkelbeckasin och grönbena.

Foto: Johan Rova

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • parkera fordon
 • cykla eller rida
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd eller buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1996
Storlek: 8,2 hektar
Ägare: Statligt
Kommun: Habo
Läge: Habo kommun, cirka 3 kilometer nordväst om Gustav Adolfs kyrka
Naturtyp: Mosse, myrholme med tallskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, i övrigt finns inga iordningställda anordningar inom reservatet.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss