Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kvänsås bokar

Boklöven stänger ute nästan allt ljus. Löven är gröna men marken är brun av gamla boklöv som inte brutits ner.

På en kulle strax söder om Kvänsås ligger en av Jönköpings läns nordligaste bokskogar. Det ligger på cykelavstånd från Eksjö och är ett populärt besöksmål om våren. Innan de späda, ljusgröna löven blivit stora nog att stänga ute det mesta av solljuset ser sipporna sin chans att täcka marken. I trädkronorna håller fåglarna hov med fantastiska konserter.

Welcome to Kvänsås bokar!

Kvänsås is a tiny but nice reserve with beeches in different ages. Many of them are impressive trees that have stood here for a hundred years. Some of them are even older, and the biggest ones are 4 metres in circumference! This beech forest is special in two ways: it is one of the northernmost in Sweden and it is situated on high altitude.

Explore the reserve

The beech forest is always nice and special, but prime time for a visit is spring. Then the spring flowers cover the ground in different colors, since they are in a hurry before the beech leaves let all the sunlight out. When the leaves unfold they have a beautiful light green color. In spring the birds also have magnificent concerts for you.

There is a short path going through the reserve. It is quite steep in the beginning, but except from that it is easy walking.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • picking plants
 • driving a motor vehicle, other than in order to manage the reserve
 • lighting a fire
 • setting up a tent
 • bringing an unleashed dog.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • öka kännedomen om landets natur
 • öka allmänhetens möjlighet till friluftsliv
 • vårda bokbeståndet så att dess naturvärden består.

Växt- och djurliv

Bokskogen är inte bara en av de nordligaste, utan också en av de högst belägna bokskogarna i landet. Den ligger på en kulle cirka 264 meter över havet. Kanske planterades den under mitten på 1600-talet, då Per Brahe ägde Kvänsås gård. Den kan också vara en rest från den tid då boken var ett vanligare trädslag i våra trakter.

Skogen domineras av drygt 100-åriga, hög- och grovstammiga bokar, men enstaka träd är betydligt äldre. Den gamla skogen växer framför allt i den södra och östra delen av reservatet. De grövsta stammarna mäter 4 meter i omkrets i brösthöjd. I den centrala delen av reservatet är träden yngre och uppblandade med asp, ask, ek, rönn och fågelbär.

Tidigare har bokskogen brukats, och då tog man vara på omkullfallna träd. Därför finns det inte så mycket död ved i reservatet. Numera får allt som faller ligga kvar till stor nytta för flera ovanliga arter av lavar, mossor, svampar och insekter.

Två av Kvänsås karaktärsarter är porslinsnagelskivling på döda bokgrenar och porlav som växer rikligt på bokstammar. Tittar man riktigt nära på vissa bokar kan man också se något som ser ut som pyttesmå knappnålar som sitter fast på stammen. Här finns nämligen en sällsynt artrik flora av knappnålslavar som är knutna till bok. Exempel är sydlig blekspik, gulvit blekspik, gulnål och kornig nållav.

På lågor, fallna stammar, har man hittat bokticka, bokdyna och Smålands landskapssvamp koralltaggsvamp. Boktickan är vanligare i bokskogsområden i södra Småland. Det gjordes en tickinventering 1992, och då hittade man hela sju tickarter i Kvänsås.

För människor är bokens nötter, bokollon, beska och giftiga om man äter för många. Annat är det för vildsvin, rådjur, bergfink och stenknäck som alla gärna äter de näringsrika ollonen. Även gröngöling och nötkråka finns här i reservatet.

Friluftsliv

Det är extra fint att besöka Kvänsås bokar under april-maj. Då blommar olika typer av sippor under den nyutslagna, skira lövgrönskan och fågelkvittret är bedövande. Från parkeringen går en ganska brant stig upp i skogen. Efter bara något hundratal meter kommer du till ett bänkbord. Det går att fortsätta ytterligare upp i skogen på mindre stigar. Även nere vid parkeringen finns ett bänkbord.

Parkeringen är relativt plan och även om man inte kan komma vidare in i reservatet med rullstol så kan man njuta av bokens grönska därifrån.

Tänk på att hundar måste hållas kopplade och att man inte får elda i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Kvänsås bokar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka växter
 • framföra motordrivet fordon annat än i samband med vården av reservatet
 • elda
 • tälta
 • medföra ej kopplad hund.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1972
Storlek: 5,7 hektar
Naturtyp: Bokskog
Kommun: Eksjö
Läge: Reservatet ligger ungefär två kilometer nordost om Eksjö samhälle, strax söder om Kvänsås gård.
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, stig, rastbord

Hitta hit

Från Eksjö:
Åk ut Ydrevägen, väg 1030, mot Bänarp och Skurugata. Efter knappt tre kilometer, sväng vänster där det är skyltat "Qvänsås". Efter cirka 500 meter kommer du till parkeringen.

Norrifrån, från väg 134:
Ungefär 5,5 kilometer efter Kålshester går det en grusväg in till vänster, skyltad Skurugata. Sväng in där och kör ungefär 3,5 kilometer. Då kommer du fram till en trevägskorsning, och där tar du höger (alltså inte mot Skurugata). Efter ytterligare cirka 3,5 kilometer tar du åter höger in där det är skyltat "Qvensås". Efter ungefär 500 meter kommer du till parkeringen.

Koordinater (till parkeringen):
57°41'0.92"N, 15°0'6.19"E
57.68359, 15.00172

Tillgänglighet

Parkeringen till Kvänsås bokar är relativt stor och platt med grusunderlag. Nere vid parkeringen finns ett bänkbord med utstickande bänkskiva. Stigen som går upp i reservatet är brant till att börja med, men i övrigt lättgången. Ett hundratal meter upp i bokskogen står ytterligare ett bänkbord.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss