Isaberg

Bild från markperspektiv med död ved och vedsvampar, löv- och barrskog.

I brantmiljöerna finns en naturskogsartad barrskog med äldre träd och död ved. Foto: Joanna Stenback

Isaberg är en urbergskulle som sticker upp 150 meter över omgivningen. Från toppen bjuder reservatet på milsvida utsikter. Naturen är omväxlande, men från början blev Isaberg ett reservat för att underlätta för friluftslivet. Det finns gott om markerade leder i området och en stor vintersportanläggning.

Welcome to Isaberg!

The main purpose of Isaberg nature reserve is recreation. Today this is a place where you can perform lots of activities all year around. Southern Swedens biggest wintersport facility is found here as well as paths for biking and walking.

Even if Isaberg mainly focus on recreation the area has natural values. The forest mainly consists of elder spruce and pine with some patches of aspen and birches. The reserve has some dead wood which is important for many fungi, mosses, lichens, insects and birds. Examples of species that signals high values are the fern Struthiopteris spikant, the wood living fungus Phellinus viticola and the lanky moss. The huge, but rare, eagle owl that has been nearly exctinct in Sweden breeds on the cliffs. It is sensitive to human disturance.

Explore the reserve

In this area there are a lot of services and activities for all ages. All the facilities are managed by Isaberg Mountain Resort. For more information, check their web site.

Isaberg Mountain Resort Länk till annan webbplats.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling or in any other way damaging living or dead, standing or fallen, trees and bushes
 • disturbing animal life with intrusive behaviour, i.e. by coming too close to lek sites, bird nests or dens
 • driving a motor vehicle outside public roads
 • parking other than in designated parking areas
 • setting up a caravan or motorhome other than in designated camping area
 • setting up a tent other than in designated areas
 • lighting a fire other than in designated areas
 • biking or riding horses other than on existing roads or in designated areas
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • putting up any kind of sign or poster
 • climb the mountains. Exception for climbing in organized form September 1 to December 31 and all year around in, and close to, a special rock shelter at the property Vik 1:97.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • tillgodose friluftslivets intressen
 • i kombination med friluftsintressen även bevara och utveckla naturvärdena.

Växt- och djurliv

Isaberg ligger på sydsvenska höglandet och bergets topp ligger 310 meter över havet. Främst växer här gran och tall, men det finns också inslag av lövträd, framförallt björk och asp.

I brantmiljöerna växer en naturskogsartad barrskog med äldre träd och död ved. En grandominerad äldre barrskog breder ut sig längs med västra sluttningen. I de fuktiga brantmiljöerna har man hittat flera signalarter, det vill säga arter som växer där det finns värdefull skog. Exempel på sådana arter som man hittat i Isaberg är kambräken, västlig hakmossa och vedticka.

Berguven häckar i reservatets branter. Det är en av världens största ugglor och den har varit snudd på utrotad i Sverige. Det beror dels på att den är känslig för miljögifter, men också för att den har jagats av människan. Idag är de största hoten mot den fortfarande mänskliga aktiviteter. Den klassas som sårbar på rödlistan och skyddas av EU:s fågeldirektiv.

Skogen i Isaberg ska skötas med hänsyn till friluftslivet och naturvårdsintresset, så att den blir trevlig och lätt att vandra i. Här finns många markerade stigar, men också leder som sträcker sig långt utanför reservatet.

Grannreservat

Du kan vandra från Isaberg till det närbelägna naturreservatet Ettö längs Järnbärarleden. Vandringen visar upp Nissadalens kontrastrika natur i ett nötskal: från det karga barrskogslandskapet till de bördigare, öppna markerna i dalbottnen.

Ettö är ett odlingslandskap som vilar på det delta som bildats där Nissan mynnar ut i Algutstorpssjön. Älvens näringsrika slam göder marken vid de årliga översvämningarna och skapar helt andra förutsättningar för växtligheten där än uppe på sluttningarna.

I Algutstorpasjön strax öster om Isaberg ligger en ö som är väldigt kuperad. Det är Värö, ett annat naturreservat som är ett populärt utflyktsmål. Ön består till stor del av sand och grus. Här finns en stig men också vindskydd, eldstad och dass.

Ettö naturreservat

Värö naturreservat

Vandringstips

Det finns mängder av leder och stigar av olika slag på och kring Isaberg, och här är några av dem:

 • Jättestigen (4,5 kilometer) leder upp till toppen av Isaberg, en stigning på omkring 120 meter. Leden är svår och på ett ställe behöver du dra dig upp för ett extra brant parti med hjälp av ett befintligt rep.
 • Ettöspåret (5 kilometer) är en lätt vandring till naturreservatet Ettö. På återvägen passerar leden en trevlig badplats.
 • Bjärsvedsleden (12,5 kilometer), huvudsakligen på skogsbilvägar. Du får många fina utsikter längs vägen!
 • Hestraspåret (5,5 kilometer ), till Hestra samhälle.
 • Klarabospåret (2,5 kilometer).
 • Sjöstigen (1 kilometer).

Samtliga stigar utgår från stugbyns centrumanläggning.

Friluftsliv

Hestra var turistort redan vid seklets början. Idag är vintersportanläggningen Isaberg den största i södra Sverige. Backens fallhöjd är 135 meter. Den har ett flertal nerfarter och liftar. Här finns också preparerade spår för längdåkning och en väl utbyggd service med stugby, campingplats, värmestugor, servering, skidshop, höghöjdsbana, rodelbana med mera. Mer information om vad som finns att göra på Isaberg, sommar som vinter, finns på Isaberg Mountain Resorts hemsida. Det är också Isaberg Mountain Resort som sköter alla stigar, eldstäder, rastplatser och liknande anläggningar.

De flesta stigar är smala och branta och mer eller mindre otillgängliga för rullstol eller barnvagn. Det finns dock enstaka stigar som är bredare och flackare. Från den övre parkeringen går en asfalterad stig ner till eldplatser och dass. Lutningen är dock lite för stor för att vi ska kunna klassa den som helt tillgänglig. För närmare information om tillgänglighet, kontakta Isaberg Mountain Resort. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet.Du är välkommen att besöka Isaberg, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel spelplats, fågelbo eller gryt
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp husvagn eller husbil annat än på anvisad campingplats
 • tälta annat än på anvisade platser
 • elda annat än på anvisade platser
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar eller anvisade platser
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • klättra i berg. Undantag gäller för klättring i organiserad form mellan 1 september och 31 december samt året runt i och i anslutning till det bergrum som finns inom skifte 2 av fastigheten Vik 1:97.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1968, nytt beslut 2004
Storlek: 149 hektar
Naturtyp: Barrskogsklädda bergssluttningar med visst lövinslag.
Kommun: Gislaved
Läge: Knappt två mil norr om Gislaved, strax sydost om tätorten Hestra. Kollektivtrafik finns.
Markägare: Stiftelse och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplatser, vandringsleder, stigar, mountainbikeleder, skidspår, informationstavlor, toaletter, utsiktspunkter, lägerplats, eldplats, husvagnscamping, släplift, sportfiske. Alla anordningar förutom informationsskyltarna anläggs och sköts av Isaberg Mountain Resort.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Buss 132 mellan Gislaved och Jönköping stannar i Isaberg.

Bil från Gislaved:
Åk rakt norrut från Gislaved. Följ skyltning till väg 26 mot Jönköping.
Till nedre parkeringen: Efter cirka 13,5 kilometer svänger du vänster in mot Isaberg Mountain Resort.
Till övre parkeringen: Efter 12 kilometer på väg 26 svänger du vänster till Mogatan, skyltat Isaberg. Efter 2 kilometer svänger du höger till Vikgatan, fortsatt skyltat Isaberg. Sedan är du strax framme.

Bil från Jönköping:
Kör mot väg 26/40 mot Ulricehamn. När vägarna delas, välj väg 26 söderut.
Till nedre parkeringen: Efter knappt fyra mil, sväng höger in mot Isaberg Mountain Resort.
Till övre parkeringen: Efter drygt fyra mil, sväng höger in på Mogatan, skyltat Isaberg. Efter 2 kilometer svänger du höger till Vikgatan, fortsatt skyltat Isaberg. Sedan är du strax framme.

Koordinater (nedre parkeringen):
57°26'11.49"N, 13°37'30.18"E
57.43653, 13.62505

Koordinater (övre parkeringen):
57°26'15.44"N, 13°36'39.28"E
57.43762, 13.61091

Tillgänglighet

Isaberg är i första hand ett naturreservat för friluftsliv. Store delar av berget är täckt av leder, stigar och anläggningar. De flesta stigarna är smala och branta, men det finns enstaka som är mer tillgängliga, framför allt vid bergets fot. Från parkeringen på toppen är stigen ner till eldplatser och dass asfalterad. Lutningen är dock lite för stor för att vi ska kunna klassa den som helt tillgänglig.

Alla anläggningar förutom gränsmarkering och informationsskyltar sköts av Isaberg Mountain Resort. Därför rekommenderar vi att du hör av dig till dem för att få aktuell information om området.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss