Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slättö sand

En stig går upp på en sanddyn som är bevuxen av låg vegetation. Nära toppen av dynen står en ensam tall. Till höger i bilden står en vägvisningsskylt.

Slättö sand är ett av Sveriges största flygsandfält i inlandet. Här finns en spännande geologisk historia som börjar redan under inlandsisen för 15 000 år sedan. I den solbelysta sanden finns också flera sällsynta insekter.

Welcome to Slättö sand!

This nature reserve is one of the biggest fields of shifting sand in southern Sweden. The sand is a remnant from Lake Fornbolmen (also called Storbolmen), an ice lake that was formed when the inland ice melted. The sand is actually the bottom of the lake.

The charachter of this area has changed over the years. From the beginning, shifting sand were blown together to sand dunes and grass roots kept them in place. In the 1700s the area was heavily grazed by goats. This exposed the sand to the wind once again. To stop the shifting sand, human planted dwarf mountain pine (Pinus mugo), a pine species that is introduced to Sweden from central Europe. It spread out over the area and changed its charachter totally.

Dwarf mountain pine is still around, but the vast amount of it has been taken away. A prescribed burning has also been conducted in 2014, and you can still se the traces from it in the northern part of the reserve.

Due to the dry and meagre environment only certain plants thrive in the area. In the western part of the reserve, Pasqueflower may be enjoyed during spring and on the most barren sand fields the ground is covered by heather and various lichens.
The sun drenched sandy hills have a warm climate; a ground temperature of 40 degrees Celsius is not unusual. This is an environment suitable for hymenopterans, for example Mutilla europaea can be seen running on top of the sand.

On top of the hill in the north western part of the nature reserve are remnants of a Stone Age settlement. Remnants from the making of flint tools have been found. In the north east are remnants of a stone wall which according to tradition was used as a parapet against the Danes during the 7 year war between 1563 – 1570. The large boulders south east of the view point are remnants of a quarry. The local people cut stones from glacial erratic blocks deposited here during the ice age.

Explore the reserve

This nature reserve is fascinating and different from many others. It is easy to visit if you have a car. There are two trails in the reserve, one shorter that is accessible for wheelchairs, and one longer. They are both marked. There is a parking area, and near the parking there is an outdoor toilet, a windshed, a barbecue area and a table. All is accessible to wheelchairs.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • digging or making any other kind of damage to the ground
 • permanently putting up any kind of sign or poster
 • setting up a tent or a caravan
 • making a fire other than in designated areas
 • driving or parking a motor vehicle other than on designated parking area or on public road.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara ett av sydsvenska inlandets största flygsandfält med stort geologiskt och botaniskt värde samt med betydelse för kännedomen om landets natur
 • bibehålla flygsandfältets topografi och områdets naturvetenskapliga värden samt göra dem tillgängliga för allmänheten.

Historia och geologi

Det ligger en öken djupt inne i Smålandsskogarna. Över markerna och mossarna lyser den med skimrande ökensken och om kvällarna får den dunkel glöd. (Ur Erik Palm, "Årsskrift för Sveriges Natur", 1919)

När den senaste inlandsisen började smälta för cirka 15 000 år sedan täcktes Slättö-området av issjön Fornbolmen, även kallad Storbolmen. Issjön dämdes upp mellan höjder i söder och iskanten i norr. Landhöjningen gjorde sedan att sjön sakta tömdes ut åt söder. Då bildades flacka, deltaliknande områden i sjökanten. Rester av dessa planaytor finns i reservatets sydöstra del. De sandkorn som avlagrades i det här området var precis så små att vinden orkade flytta dem. När Fornbolmen helt sjunkit undan fick vindarna grepp om sanden och blåste ihop dem till sanddyner. Så småningom fjättrades sanden av ett nätverk av gräsrötter. Under många årtusenden låg sedan sanddynerna stilla.

Under 1700-talet användes betades Slättö sand så kraftigt att gräset inte längre kunde hålla fast sanden, som då började röra på sig igen. För att hejda sanden planterade man i början av 1900-talet in bergtall, en tall som normalt växer i centrala Europa. Trädplanteringarna har helt förändrat områdets karaktär och området har därför restaurerats.

Växt- och djurliv

Delar av Slättö sand är bevuxna med vanlig tall och två slags bergtall, en låg och bredväxande och en upprättväxande smalstammig. Arternas skilda växtsätt förklarar hur skogen så effektivt kan dölja markkonturerna. De solstekta sandbackarna har ett häpnadsväckande varmt klimat. Marktemperaturer på över 40 grader är inte ovanliga. Detta är en miljö som passar steklar - en fascinerande insektsgrupp. Sandknutstekeln har gjort många av de små hål i sanden som man träffar på främst kring stigen upp till utsiktspunkten. Hålen är 10-15 centimeter djupa och mynnar i små kammare. Där lagrar steklarna mat till sina larver. Sandknutstekeln fångar stora vivlar, till exempel den av skogsbruket så fruktade snytbaggen.

Den vinglösa spindelstekeln kan ibland ses komma springande på sanden. Den lägger ägg i humlebon och larverna äter sedan upp humlornas larver. Honan kan stickas rätt ordentligt, så låt spindelstekeln vara ifred. Över sanden och den lågvuxna tallen jagar stora trollsländan insekter: den har långa , snabba vingar, stora ögon och kraftiga käkar. Sin larvtid tillbringar den i Storån.

Marksvamparna har en intressant artsammansättning på Slättö sand. Här finns musseroner och annan svamp som är beroende av tall. Exklusivast är droppfläckig musseron och halskråsskivling.

Bland fågellivet finns den speciella arten nattskärra som spelar under sommarnätterna samt trädlärkan - båda arterna är beroende av sandmiljön. Göken trivs i området och spelar under våren. Bland övriga djur märks större vattensalamander som finns i reservatskanten samt vildsvin vars bökande spår du kan hitta i reservatet.

Skötsel ger öken åter

Under de senare årtionden har Slättö sand knappast gett intryck av att vara "öken". Den bergtall som planterades ut har nu delvis avverkats. Sommaren 2014 genomförde länsstyrelsen en stor naturvårdsbränning i reservatet. På så sätt återskapades en öppnare sandmiljö som gynnar växt- och djurliv.

Mer information om naturvårdsbränningar

Friluftsliv

Vid parkeringen finns tillgängligt dass och vindskydd. Härifrån utgår också två stigar, en kortare som är tillgänglig för rullstol och en längre som tar dig runt stora delar av området och upp på sanddynerna. Den längre leden är markerad blå och den tillgängliga gul. Den blå leden är en rundslinga med en genväg på mitten. Den gula leden tar dig till början av brandområdet.

Eftersom delar av reservatet är känsliga för onödigt tramp är det bra om du håller dig till de stigar som finns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Slättö sands naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • gräva eller göra annan åverkan på markens ytskikt
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på den allmänna vägen och på anvisad parkeringsplats.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1976 och 1995
Storlek: 53,3 hektar
Naturtyp: Flygsandfält med stora geologiska och botaniska värden
Kommun: Värnamo
Läge: 2 mil sydväst om Värnamo, 4 kilometer öster om Ås kyrka
Markägare: Privat och samfällighet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkeringsplats, bussparkering, tillgänglighetsanpassat torrdass , markerade stigar, varav en är tillgänglighetsanpassad, grillplats och tillgänglig rastplats.

Hitta hit

Färdtjänst:
Reservatets koordinater finns inlagda hos färdtjänst. Ange "Slättö sand naturreservat".

Vägbeskrivning från Värnamo eller Smålandsstenar:
I Värnamo, kör väg 27/153 mot Smålandsstenar. I Smålandsstenar, kör väg 153 mot Värnamo. I Forsheda, sväng söderut mot Dannäs. Efter 300 meter, ta höger på Storgatan i T-korsningen. Sväng sedan snart vänster mot Dannäs, Torskinge och Ås. Efter ytterligare 200 meter, sväng höger mot Ås och Torskinge. Du är nu på Slättövägen, fortsätt på den i ungefär 9 kilometer. Håll utkik efter skylten "Naturreservat" och sväng vänster där. 350 meter in på den vägen har du parkeringen in till vänster.

Koordinater (parkeringen):
N 57° 6' 29.18", E 13° 45' 15.70"
57.10810, 13.75436

Tillgänglighet

Delar av reservatet har hög tillgänglighet. Det gäller kring parkeringen och på den uppgrusade, tillgänglighetsanpassade leden som är X meter lång. Rastplatsen vid parkeringen är tillgängligt, liksom dasset.

Resten av reservatet består av sand och är därmed inte tillgängligt för rullstol. Det finns en blåmarkerad led som är X meter lång, Y meter om man genar på mitten. Terrängen är lite kuperad, men inte brant.

Färdtjänst:
Reservatets koordinater finns inlagda hos färdtjänst. Ange "Slättö sand naturreservat".

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss