Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Huluskogen

En orangemarkerad stig som går genom en barrblandskog. På marken mossa, lavar och bärris.

På östra sidan om en sprickdal ligger Huluskogen, ett bergigt reservat där det växer gammal mossrik blåbärsgranskog men också hällmarkstallskog. Promenaden genom reservatet är omväxlande och tar dig upp på höjderna men även ner på lägre mark och genom områden där det finns gott om fallna stammar.

Welcome to Huluskogen!

This is a nature reserve that offer you both pine forest with lichens, spruce forest with mosses and a large amount of fallen trees that give food and shelter for several species. The forest is around 120 years old, even though there of course are trees that are both younger and older.

Explore the reserve

Huluskogen lies pretty isolated, but there are small roads that can take you here. The only facilities are a parking, an information sign and a trail, marked in orange. The trail is around 2,5 kilometres long and will take you through a hilly landscape where the forest is sometimes as taken from a fairy tale. There are also restaured areas with lots of dead wood.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • parking other than on designated area
 • driving a motor vehicle
 • setting up a caravan, motorhome or a tent
 • putting up signs, posters or similar
 • biking or riding
 • bringing an unleashed dog
 • making a fire
 • climbing in trees where animals nest or in other ways disturb animal life with intrusive behaviour
 • damaging living or dead trees or bushes
 • picking or digging up plants or plant parts, with exception from berries and mushrooms for household requirements
 • collecting or moving insects or other invertebrates
 • using the area for organized competitions, training activities or similar.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och förstärka ett naturskogsområde med flera olika biologiskt värdefulla småbiotoper.

Växt- och djurliv

Skogen är ungefär 120 år gammal, men det finns förstås både äldre och yngre träd. Det finns gott om död ved i området, till nytta för insekter, spindeldjur, mossor, lavar och insektsätande fåglar. Uppe på höjderna är jordlagret tunt, och här domineras skogen av tallar. På marken trivs renlaven. Längre ner blir skogen istället en barrblandskog med stort inslag av gran och här lyser marken grön av mossor och bärris.

Norr om stigen ligger Toppegölen, i en gryta i berget. I och runt gölen växer starr och örter, och här finns även större vattensalamander. Norr om gölen sluttar terrängen mot en sänka. Här tränger små källor fram och det ger upphov till en växtlighet med många krävande arter.

På den skogbeklädda östra sluttningen växer mest gran. I det artrika mosstäcket, med bland annat vågig sidenmossa, växer orkidén knärot. Västra branten är raka motsatsen med torra sprickrika bergväggar, rasmarker och fler lövträd. I södra delen finns ett område med grövre skog och större inslag av örter och här kan du hitta arter som blåsippa, trolldruva och dvärghäxört. Här finns även en alsumpskog, där smältvattnet blir stående under våren.

Huluskogen är en utmärkt miljö för många fåglar. Hackspettarna har gott om mat här tack vare den stora mängden död ved.

Friluftsliv

Den markerade stigen är ungefär 2,5 kilometer lång och bjuder på en omväxlande promenad som både tar dig upp på hällmarkshöjden och ner i den mosstäckta granskogen. Terrängen är kuperad och stigen smal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • parkera annat än på parkeringsplats
 • framföra motorfordon
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • cykla eller rida
 • ta med okopplad hund
 • elda
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet genom närgånget uppträdande
 • skada levande eller döda träd och buskar till exempel genom att fälla träden
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag från bär och svamp för husbehov
 • samla in eller flytta insekter eller andra ryggradslösa djur
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2001
Storlek: 40 hektar
Naturtyp: Barrblandskog
Kommun: Tranås
Läge: Vid Stensjön, cirka 7 kilometer norr om Örserum kyrka
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, informationstavla och en orangemarkerad stig.

Hitta hit

Från väg 133 mellan Tranås och Gränna:
Sväng in mot Adelöv och strax innan Adelöv kyrka svänger du vänster mot Glassås. Fortsätt förbi Glassås i drygt en kilometer. När vägen får en bom, vid Viken, svänger du höger. Efter knappt en kilometer svänger du vänster, där är det skyltat med naturreservat. Sedan är du strax framme vid parkeringen och reservatsskylten.

Koordinater till parkeringen:
N 58° 3' 53.16", E 14° 37' 14.89"
58.06477, 14.62080

Tillgänglighet

I Huluskogen finns det parkering och en markerad stig som är ungefär 2,5 kilometer lång. Hela reservatet är kuperat och man kan ibland behöva klättra över nedfallna stammar eller ta en omväg runt en översvämning. Bra skor på fötterna rekommenderas.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss