Furulid

En stig går genom skogen.

Furulid gör det lätt för dig att komma ut! I utkanten av Aneby ligger detta reservat som har fokus på friluftsliv. Här finns både elljusspår och andra stigar och vägar. På vissa får du cykla och rida, på andra är det till fots som gäller. Välkommen ut, oavsett om du vill ta en promenad, springa en sväng eller ha en mysig utestund vid en eldstad!

Welcome to Furulid!

Furulid is a brand new nature reserve which main purpose is to make it easy for people to get out in nature. The nature conservation values are not that big today, but the area will be tended in a way that will increase the values in future. The major part of the reserve is forested, mainly with pine. Spruce is also common. There are some deciduous trees as well and in one part old aspens give food and shelter for insects and woodpeckers. In one area old pines are growing.

The area is cut in two by a big road, but there is a tunnel where you can pass by foot or by bike.

Explore the reserve

Furulid really makes it easy for you to come close to nature! If you stay in Aneby you can walk from the city center to the reserve. The area has trails and paths, some illuminated, some marked and some small and cozy. Biking and riding are allowed at some paths. There are two parking areas near the reserve, one on each side of the road. You can find both shelters, picnic areas and barbecue areas in the reserve. For more information about Furulid, please contact the Municipality of Aneby.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • making a fire other than in designated areas
 • biking or riding other than on public roads or designated trails. Exception might be allowed for special events.
 • using the area for camps without permission from the municipality
 • setting up a tent, caravan or motorhome. Exception might be allowed for camps with permission
 • bringing an unleashed dog.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda ett tätortsnära skogsområde för att tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv, naturupplevelser och motion
 • inom ramen för främjande av friluftslivet vårda och bevara biologiska värden knutna till löv- och barrträd, grova träd och död ved
 • öka den biologiska mångfalden och därigenom förstärka den estetiska upplevelse av skogen.

Historia

Aneby gård, som ligger väster om reservatet, har anor tillbaka till medeltiden. Människornas leverne har lämnat spår efter sig. I reservatet finns en milsten, flera kolbottnar, stenmurar och en lämning efter en såg.

Växt- och djurliv

Furulid är ett reservat som i första hand har bildats för att ge människor en möjlighet att komma ut i tätortsnära natur. Den största delen består av skog som har brukats av människor sedan lång tid tillbaka. Tanken är att reservatet framöver ska skötas på ett sätt som gör att naturvärdena ökar. Det ger både ett intressantare friluftsliv och givetvis bättre möjligheter för olika arter att trivas.

Även om reservatet inte bjuder på så många sällsynta arter idag finns här ändå gott om olika växter och djur. Tall är det dominerande trädslaget, även om vissa områden har stora inslag av gran. Generellt är andelen lövträd låg. På marken kan du hitta gulmåra, vitsippa, ekorrbär, skogsviol, skogsstjärna, ärenpris och många andra växter. I området Fridungen växer några av Anebys äldsta tallar, och här finns också grönpyrola och svinrot. I skogskanten mot Aneby gård och Gärdet finns flera gamla aspar där insekter och fåglar hittar mat och husrum.

Djurlivet är inte särskilt undersökt här, men man har i alla fall sett kopparödla, större hackspett och korp i området. Här finns också insekter med fantasieggande namn: grönsnabbvinge, humledagsvärmare, brokig svartsvampbagge och barrträdlöpare.

Stammar av äldre tallar. Grönt bärris på marken.

Friluftsliv

Furulid är ett utpräglat friluftslivsreservat. Det var redan innan det blev reservat ett populärt och lättillgängligt motions- och strövområde. Här finns ett elljusspår och flera markerade och omarkerade stigar och leder. I anslutning till elljusspåret finns det också ett utegym. Det finns även leder för cykling, löpning och frisbee-golf. Mycket utgår från Aneby SOK men går in i norra delen av reservatet. Till Furulid kommer såväl skolor som idrottsföreningar.

Vid Danska sågen finns parkering, vindskydd och grillplats. Vid fotbollsplanerna alldeles i utkanten av Aneby finns det också parkering, vindskydd och grillplats.

Ett rastbord intill en liten väg som leder in i tallskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • elda förutom på anvisade platser
 • cykla och rida annat än på befintliga vägar och anvisade stigar. Undantag för särskilda arrangemang
 • utan kommunens tillstånd bedriva lägerverksamhet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil. Undantag gäller i samband med lägerverksamhet.
 • ha okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2022
Storlek: 94 hektar
Naturtyp: Barrskog, lövskog
Kommuner: Aneby
Läge: Cirka 1,3 kilometer sydost om Aneby kyrka
Markägare: Kommun
Förvaltare: Aneby kommun
Anordningar: Parkering, stigar (markerade och omarkerade), elljusspår, utegym, vindskydd och eldstad.

Hitta hit

Furulid ligger precis sydost om Aneby. Väg 132 skär rakt igenom reservatet.

Från Väg 32 (oavsett om du kommer från Tranås eller Eksjö) till Parkeringen vid Folkets park:
Sväng av i Bredestadsrondellen, skyltat mot Huskvarna och Aneby. För att komma till parkeringen vid fotbollsplanerna, sväng höger där det är skyltat Flisby och Centrum. Håll höger när du kommer upp till T-korsningen på Flisbyvägen (skyltat Centrum). Sväng höger in på Bredestadsvägen (skyltat Naturreservat Furulid). Fortsätt på Bredestadsvägen i ungefär 500 meter så ligger parkeringen på vänster sida.

Från väg 132 (Jönköpingshållet) till Parkeringen vid Folkets park:
Ta avfarten in mot Aneby som är skyltad Flisby och Centrum (efter att du kört över järnvägen). Håll höger när du kommer upp till T-korsningen på Flisbyvägen (skyltat Centrum). Sväng höger in på Bredestadsvägen (skyltat Naturreservat Furulid). Fortsätt på Bredestadsvägen i ungefär 500 meter så ligger parkeringen på vänster sida.

Till Parkeringen vid Danska sågen:
Kommer du med bil går avfarten direkt från väg 132. Den är skyltad med Naturreservat Furulid. Du bör komma från Anebyhållet eftersom en vänstersväng inte är önskvärd av säkerhetsskäl.

För att komma till Danska sågens parkering med cykel eller till fots kan du välja flera vägar. Från Aneby kan du antingen ta vägen ut mot Flisby och sedan svänga vänster strax efter ridhuset och följa den vägen. Eller så utgår du från fotbollsplanerna, går längs en markerad led och går under väg 132 i en belyst tunnel. Slutligen kan du också komma från Bredestad. Ta då grusvägen som går västerut ungefär från kyrkan. Håll höger på den. Efter ungefär 1,5 kilometer svänger du höger. 400 meter in på den vägen svänger du vänster in på en mindre väg/stig. Efter ungefär 200 meter är du sedan framme.

Koordinater till Parkering Danska sågen:
N 57°49'27.91", E 14°49'51.83"
57.82442, 14.83106

Koordinater till Parkeringen vid Folkets park:
N 57°49'49.0", E 14°49'26.5"
57.830287, 14.824015

Tillgänglighet

Furulid är ett område som är lätt att röra sig i. Här finns vindskydd, eldstad och flera leder och stigar, varav ett är ett elljusspår. Vill du ha information om tillgänglighet för rullstol och liknande, hör av dig till Aneby kommun!

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss