Rocksjön

Rocksjön har ett mycket rikt fågelliv. Under vår och sommar sjunger sävsparv, rörsångare och kärrsångare i vassområdena. Foto: Joacim Törnblom.

Reservatet är beläget mitt i Jönköping. Förutom klarvattensjön Rocksjön finns här värdefulla våtmarker, sumpskogar och ett mycket rikt djur- och växtliv.

Syfte

 • bevara natur av ursprunglig och skött karaktär i form av sumpskogar, våtmarker, sjö och vattendrag,
 • upprätthålla den höga biologiska mångfalden i våtmarks-, vatten- och skogsområde,
 • restaurera och sköta vattenområden och våtmarker och andra naturområden för att öka biologisk mångfald och arternas livskraft,
 • tillgodose stadens och kommunens invånares samt besökares behov av rekreations- och friluftsområden i naturområden av ursprunglig karaktär.

Växt- och djurliv

Rocksjön har ett mycket rikt fågelliv. Under vår och sommar sjunger sävsparv, rörsångare och kärrsångare i vassområdena. Du kan höra vattenrallens grymtande inifrån vassen och under kvällarna flyger morkullor och enkelbeckasin över området. I kanalerna finns drillsnäppa och flera arter småfåglar. Bland rovfåglarna märks brun kärrhök och lärkfalk. Bland däggdjuren finns bland annat utter och bäver. Sveriges största spindel, större kärrspindel lever här och sitter ofta på spängerna.

Friluftsliv

Området är mycket viktigt för rekreation, friluftsliv och sportverksamhet. Kanotverksamhet pågår framför allt under årets varmare period och här arrangeras större löpevenemang som Vårruset runt Rockjön. Guidningar och undervisning sker kontinuerligt.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, liggande eller stående döda träd, buskar, delar av träd eller buskar
 • framföra motordrivet fordon, förutom moped klass 2, på cykelbana
 • elda förutom på markerad plats
 • medföra okopplad hund
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller jämförlig anordning
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur, med undantag för kräftfiske enligt regler
 • paddla kanot 1/4 – 30/9 mellan begränsningslinjen och strandkanten i Rocksjön, på Rocksjöån eller Simsholmskanalen, se karta

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutår: 2010
Storlek: 78 hektar
Kommun: Jönköpings kommun
Läge: Mitt i centrala Jönköping
Naturtyp: Sjö, våtmark, sumpskog
Ägare: Jönköpings kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, cykelled eldplats, rastplats, fågeltorn, badplats, tillgänglighet, vandringsstigar med spångar