Rocksjön

Rocksjön har ett mycket rikt fågelliv. Under vår och sommar sjunger sävsparv, rörsångare och kärrsångare i vassområdena. Foto: Joacim Törnblom.

Reservatet är beläget mitt i Jönköping. Förutom klarvattensjön Rocksjön finns här värdefulla våtmarker, sumpskogar och ett mycket rikt djur- och växtliv.

Syfte

 • bevara natur av ursprunglig och skött karaktär i form av sumpskogar, våtmarker, sjö och vattendrag,
 • upprätthålla den höga biologiska mångfalden i våtmarks-, vatten- och skogsområde,
 • restaurera och sköta vattenområden och våtmarker och andra naturområden för att öka biologisk mångfald och arternas livskraft,
 • tillgodose stadens och kommunens invånares samt besökares behov av rekreations- och friluftsområden i naturområden av ursprunglig karaktär.

Växt- och djurliv

Rocksjön har ett mycket rikt fågelliv. Under vår och sommar sjunger sävsparv, rörsångare och kärrsångare i vassområdena. Du kan höra vattenrallens grymtande inifrån vassen och under kvällarna flyger morkullor och enkelbeckasin över området. I kanalerna finns drillsnäppa och flera arter småfåglar. Bland rovfåglarna märks brun kärrhök och lärkfalk. Bland däggdjuren finns bland annat utter och bäver. Sveriges största spindel, större kärrspindel lever här och sitter ofta på spängerna.

Friluftsliv

Området är mycket viktigt för rekreation, friluftsliv och sportverksamhet. Kanotverksamhet pågår framför allt under årets varmare period och här arrangeras större löpevenemang som Vårruset runt Rockjön. Guidningar och undervisning sker kontinuerligt. Spången som går i västra delen av reservatet är ungefär 900 meter lång, enkel väg. Runt hela sjön (delvis utanför reservatet) går en asfalterad gång- och cykelväg som är ungefär fem kilometer lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, liggande eller stående döda träd, buskar, delar av träd eller buskar
 • framföra motordrivet fordon, förutom moped klass 2, på cykelbana
 • elda förutom på markerad plats
 • medföra okopplad hund
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller jämförlig anordning
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur, med undantag för kräftfiske enligt regler
 • paddla kanot 1/4 – 30/9 mellan begränsningslinjen och strandkanten i Rocksjön, på Rocksjöån eller Simsholmskanalen, se karta

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutår: 2010
Storlek: 78 hektar
Kommun: Jönköpings kommun
Läge: Mitt i centrala Jönköping
Naturtyp: Sjö, våtmark, sumpskog
Ägare: Jönköpings kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, cykelled eldplats, rastplats, fågeltorn, badplats, tillgänglighet, vandringsstigar med spångar

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss