Holavedens urskog

Holavedens urskog är Jönköpings läns första naturreservat. Foto: Johan Rova

I forna tider var gamla Holaveden ett tillhåll för rövare. De låg i bakhåll i den branta och blockiga terrängen och överföll diligenser och handelsresande på vägarna. Den vilda och svårframkomliga skogen fick därav namnet "Helvetets portar". Naturreservatet Holavedens urskog ger besökaren en liten glimt av hur skogarna i området kan ha sett ut på diligensrånens tid.

Holavedens urskog är Jönköpings läns första naturreservat, bildat 1935. Reservatet ligger i Tranås kommun i en delvis brant, blockig östsluttning. Hela området Holaveden sträcker sig mellan sjön Sommen och Vättern och över Smålands gräns till Östergötland. Under sjuårskriget på 1560-talet nyttjades skogen som spärr för den danska härens återtåg från sina härjningar i Östergötland.

Syfte

 • bevara och utveckla ett naturskogsartat tallskogsområde med dess flora och fauna
 • informera besökare om områdets kulturhistoria.

Växt- och djurliv

Skogen i reservatet består av 200-250 år gamla tallar och enstaka äldre granar. De största träden har en diameter på 80 centimeter. I området finns gamla stubbar som tyder på tidigare avverkning. Benämningen urskog är därför inte helt riktig, men träden är mycket äldre än vad som är normalt i dagens skogar.

Den täta skogen och den torra, steniga marken gör att floran är mycket fattig. Här växer ris av ljung, lingon och mjölon, örter som linnéa, tallört och ekorrbär, samt ormbunksväxter som stensöta, ekbräken och revlummer. I området häckar flera hackspettsarter och andra fåglar som senare övertar hackspettarnas bohål. Arter som har observerats är bland annat spillkråka, gröngöling, pärluggla, mindre korsnäbb och trädkrypare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål       
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar       
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp        
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet        
 • elda annat än med medhavd ved        
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1935
Storlek: 1 hektar
Kommun: Tranås
Läge: 2 kilometer söder om samhället Sommen, väster om riksväg 32
Naturtyp: Urskogsartad barrskog
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla och vandringsled.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss