Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gärahovs storäng

Delar av domarringen samt ängsblommor. I bakgrunden går det kor.

Foto: Johan Rova

Gärahovs storäng är skyddad för att bevara den biologiska mångfalden i det gamla småländska jordbrukslandskapet. Reservatet är en av länets finaste och artrikaste ängar.

Welcome to Gärahovs storäng!

This reserve has long been formed by grazing animals and scythes. The bedrock consists of the so called Vaggerydssyenit, that slowly weathers down and enriches the soil with minerals. These factors have together created an area with high values and great biodiversity with lots of flowers and thus also insects. Parts of the area are still mowed by scythe and the rest is taken care of by cows.

Explore the reserve

If you go from Vaggeryd or Byarum you could come here by bike. If you go by car, there is a small parking lot about 400 metres from the reserve entrance. If you are coming by foot on Höglandsleden, it passes right beside the reserve.

There is a marked trail in the reserve, and between the two information signs there is a 650 metres long, easy walk. Except from the flower and insects values, there is also a stone circle in the reserve. The stones are remnants from the Iron Age. Before, archeologists believed they were remnants from a thing (old time court) but now these kinds of stone circles are believed to be graves.

Please note that you might meet grazing cattle in Gärahovs storäng! From May 15 to July 31 you are only allowed to walk on the marked trails and not on the meadow land beside, as long as the meadow land is not mowed.

During summer, the local folklore society sells "fika" (coffee, tea, snacks) nearby.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • during May 15 - July 31 set your foot upon meadow land that is not mowed, with exception from marked paths
 • driving a motor vehicle
 • setting up a caravan or trailer
 • setting up a tent
 • making a fire, with exception from the date April 30 on designated area
 • biking or riding
 • picking or digging up plants or plant parts
 • destroying or damaging living or dead trees
 • climbing in trees where animals live or in other way disturbing the animal life
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • putting up any kind of sign or poster
 • arranging organized competitions.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara biologisk mångfald i ett öppet, naturligt gräsmarksekosystem med slåtterpräglad flora inom Vaggerydssyenitens område.

Växt- och djurliv

Gärahovs storäng är en av länets största slåtterängar. Här har betande djur och vassa liar format en miljö som ger en stor mångfald av arter. En annan viktig orsak till mångfalden är berggrunden. Den består av Vaggerydssyenit, en bergart som lätt vittrar sönder och ger mineralrika jordar. Här finns flera växter som är typiska för en syenitberggrund, som till exempel ängshavre, darrgräs, stor blåklocka, gullviva och solvända. I sydvästra delen av reservatet finns ett fuktängsområde med intressanta växter som brudborste, plattstarr och ormrot.

I reservatet finns det också döda träd där bland annat gröngöling och spillkråka letar efter insekter till mat. Hela Storängen har tidigare varit äng och brukats med slåtter och efterbete. Numera sköts cirka 1,6 hektar med slåtter och övriga delar av området betas av nötkreatur.

Historia

Områdets kulturhistoria sträcker sig åtminstone tillbaka till bronsåldern (1700-500 år f.Kr). medan domarringen och de talrika stensättningarna som finns i anslutning till ängen härrör från äldre järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr).

Friluftsliv

Det går en markerad stig genom hela Gärahovs storäng. Den ansluter till Höglandsleden i båda ändarna. Mellan reservatets båda informationsskyltar är det ungefär 650 meter lätt vandring enkel väg, oavsett vilken väg du tar.

Passa gärna på att besöka Byarums hembygdsgård, som ligger i anslutning till ängen. Sommartid har de servering.

Observera att det inte finns någon parkering som tillhör reservatet i omedelbar närhet. Du kan behöva promenera upp till 400 meter för att komma till reservatets gräns. I och med att det går en järnväg längs med hela västra sidan kan man bara gå in längst i norr där det finns en övergång.

Under sommarhalvåret går det betesdjur i reservatet. Notera också att du mellan 15 maj och 31 juli inte får gå utanför de markerade stigarna om gräset inte är slaget.

Resta stenar som utgör en domarring.

Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter
 • Ikon för Trampa inte på växterna Trampa inte på växterna

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • under perioden 15 maj - 31 juli beträda oslagen ängsmark med undantag av särskilt markerade stigar
 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp husvagn eller släpvagn
 • tälta
 • elda annat än på valborgsmässoafton på anvisad plats
 • cykla eller rida
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar
 • förstöra eller skada levande eller döda träd
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • anordna organiserad tävlingsverksamhet. 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003
Storlek: 11 hektar
Naturtyp: Öppen gräsmark, före detta åkermark och lövsumpskog
Kommun: Vaggeryd
Läge: Cirka 700 meter söder om Byarums kyrka, öster om järnvägen
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Byarums hembygdsgård med servering under sommartid, parkeringsficka, markerad led i reservatet, cirka 700 meter lång enkel väg. Utanför reservatet går Höglandsleden.

Hitta hit

Från Jönköping:
Ta E4 söderut mot Vaggeryd. Vid Trafikplats 90 (Vaggeryd norra) lämnar du E4 och svänger av mot Vaggeryd. I T-korsningen, håll vänster mot Vaggeryd så att du kör under E4. Fortsätt i drygt 1 km och sväng sedan vänster mot Byarum. Fortsätt på vägen i drygt 1 km så ligger hembygdsgården på höger sida (där finns en skylt "Naturreservat". Strax efter hembygdsgråden finns det en parkeringsficka. Promenera sedan tillbaka och passera genom hembygdsgården ner mot järnvägen. Följ järnvägen norrut så kommer du till en järnvägsövergång. Där finns den norra informationsskylten.

Från Vaggeryd:
Från Vaggeryd kan du cykla eller åka bil. Det går en cykelväg längs med väg 846 när du kommit utanför Vaggeryd tätort.
Ta Jönköpingsvägen (väg 846) norrut, mot Bondstorp. Där det är skyltat Byarum svänger du höger. Fortsätt på vägen i drygt 1 km så ligger hembygdsgården på höger sida (där finns en skylt "Naturreservat". Strax efter hembygdsgråden finns det en parkeringsficka. Promenera sedan tillbaka och passera genom hembygdsgården ner mot järnvägen. Följ järnvägen norrut så kommer du till en järnvägsövergång. Där finns den norra informationsskylten.

Från Byarums kyrka:
Åk bil, cykla eller promenera söderut på Jönköpingsvägen (väg 846). Det går en mindre väg parallellt med bilvägen. Från Byarums kyrka är det ungefär 650 meter tills du kommer till hembygdsgården. Parkera bilen om du har en sådan, och passera sedan genom hembygdsgården ner mot järnvägen. Följ järnvägen norrut så kommer du till en järnvägsövergång. Där finns den norra informationsskylten.

Koordinater till norra informationsskylten:
N 57° 32' 3.23", E 14° 8' 34.98"
57.53423, 14.14305

Koordinater till södra informationsskylten:
N 57° 31' 50.19", E 14° 8' 48.50"
57.53061, 14.14681

Tillgänglighet

I Gärahovs storäng finns det ingen parkering alldeles i anslutning till reservatet, så du behöver gå en bit för att komma hit. Kommer du västerifrån behöver du också passera en järnväg. Den markerade stigen mellan informationsskyltarna är 600-700 meter lång enkel väg, oavsett vilken väg du väljer. Stigen är relativt lättrampad men inte tillgänglig för rullstol. Observera att det ibland går betesdjur i reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss