Om Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vår vision

Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra bidrar Länsstyrelsen till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer.

Våra övergripande mål

 • ha goda relationer med uppdragsgivare, samverkansparter och medborgare.
 • garantera rättssäker myndighetsutövning och ett respektfullt bemötande.
 • ha en ekonomi i balans.
 • ha ett öppet arbetsklimat med engagerad och kompetent personal.
 • vara pådrivande i arbetet för hållbar utveckling.

Vår organisation

Länsstyrelsen i Jönköpings län leds av landshövdingen och länsrådet. Verksamheterna är organiserade i en stab och fyra avdelningar med enheter.

Ladda ner organisationsskissen Pdf, 51.8 kB.

Snabbfakta om Länsstyrelsen i Jönköpings län

 • Landshövding: Brittis Benzler (januari 2024-)
 • Länsråd: Johan Löwenadler Davidsson (oktober 2019-)
 • Antal anställda: cirka 260, det varierar under säsongsarbete
 • Medelålder för män: 47 år
 • Medelålder för kvinnor: 43 år
 • Andel kvinnor: 63 %
 • Intäkter 2018: 245 038 tkr kronor
 • Anslag för regional utveckling: 2 027 tkr
 • Antal ärenden som handläggs per år: cirka 30 000

Om Jönköpings län

Jönköpings län ligger bra till, på flera sätt. Det geografiska läget är kanske det allra mest uppenbara. Det är också ett län som präglas av stadig utveckling och framtidstro. Tillväxten är stark med ett väl utvecklat näringsliv med driftiga entreprenörer.

Jönköpings län erbjuder också fina miljöer och fantastisk natur. Ett av de mer välbesökta utflyktsmålen är nationalparken Store Mosse. Länets rika variation med sjöar, skogar, landsbygd och stadsmiljöer erbjuder fantastiska möjligheter till upplevelser och rekreation.

Framtiden är ljus för Jönköpings län där den starka samverkansandan bidrar till den framtida utvecklingen.

Jönköpings län i siffror

 • Län sedan år
  1687
 • Residensstad
  Jönköping
 • Yta
  10 475 km2
 • Antal invånare
  ca 366 000
 • Antal kommuner
  13
 • Högsta punkt
  Tomtabacken, Nässjö kommun; 377 meter över havet
 • Antal sjöar
  Mer än 2300 sjöar och flera stora vattendrag
 • Övrigt
  Inom 350 km radie bor cirka 80 procent av Sveriges befolkning 

I Jönköpings län är Gislaveds kommun finskt förvaltningsområde. Det innebär att en invånare som kontaktar Länsstyrelsen på finska har rätt att få muntligt och skriftligt svar från Länsstyrelsen på finska. Rätten att använda finska i kontakten på Länsstyrelsen gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare. Rätten är inte heller beroende av var du är bosatt.

Enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss