Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskebäck

Marken är täckt av vitsippor. I bakgrunden en bäck och kala grenar av hassel. Det finns också liggande träd i bakgrunden.

På våren lockar Fiskebäck med mängder av vitsippor och fågelsång. Sommartid erbjuder den frodiga lövskogen en svalkande skugga. I reservatet finns en mycket lättvandrad led som sedan övergår till en slingrande skogsstig. Du kan antingen promenera slingan runt eller vända och gå tillbaka samma väg som du kom.

Welcome to Fiskebäck!

This reserve is very easy to reach from Habo, that is situated on the western shore of Lake Vättern. This was once a meadow sparsely covered by oak, ash and hazel. It has now turned into a deciduous forest with a lot of dead wood which is valuable for various species of mosses, lichens, fungi, insects, arachnids and birds.

During spring the ground is green and white, covered by wood anemone. Birds are singing from above, searching for mating partners. In the summer the green roof of leaves gives shade and protection for the visitor.

Explore the reserve

You can walk here from Habo. If you go by bus from Jönköping it's a 500 metres walk from the bus stop (Habo Väst-Göte). You can also come here by car and there is a parking area.

There is a trail with high accessability that goes from the parking and 200 metres into the reserve. From there you can either turn back or continue on a smaller path that will take you back to the parking. There are several picnic areas where you can stop and take a rest or a break. There are no fire places though and you are not allowed to light fires.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle other than on the parking area
 • setting up a motorhome or caravan
 • destroying or damaging living or dead, standing or fallen, trees and bushes
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • making a fire
 • setting up a tent
 • biking or riding
 • climbing in trees with animal nests or in other ways disturbing animal life
 • putting up any kind of sign or poster
 • digging up or picking plants or fungi, with exception from berries and mushrooms for household requirements
 • catching or collecting invertebrates
 • without permission from the County Administrative Board using the area for organized competitions, training camps or similar activities.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara ädellövskogen och lundfloran
 • öka områdets biologiska mångfald knuten till ädellövskog
 • tillvarata områdets betydelse som tätortsnära utflyktsmål.

Växt- och djurliv

På 1800-talet var det som idag är naturreservat en löväng där det växte ek, ask och hassel. Sedan dess har området utvecklats till en mycket värdefull ädellövskog. Ek och hassel ger skogen dess karaktär, men här finns också många andra slags träd och buskar. I skogen finns det gott om kullfallna stammar. De är viktiga livsmiljöer för mossor, lavar, svampar, insekter, spindeldjur och fåglar.

Den näringsrika och fuktiga mulljorden gör att växtligheten är frodig i området. På våren och försommaren täcks marken av vitsippa, blåsippa, tandrot och vårlök. Under hasselbuskarna kan man med lite tur också hitta den märkliga vätterosen. Det är en rosa, köttig växt som saknar eget klorofyll och därför inte kan fotosyntetisera. Istället kopplar den in sig på hasselns rötter och förser sig med det den behöver.

Vid stigen i reservatets nordöstra del finns rester av en stenmur som påminner om att det en gång legat en åker där. Intill vägen finns en milstolpe i kalksten med Carl XII:s namnskiffer.

Friluftsliv

Eftersom FIskebäck ligger så nära Habo samhälle är det ett populärt utflyktsmål, framför allt om våren när vitsipporna breder ut sig i stora vitgröna mattor. Reservatet består av två delar eftersom järnvägen går rakt igenom det. I den östra delen finns det en lättvandrad stig med flera rastplatser och en parkering. Stigen är markerad och plan, men både den och parkeringen lutar lite för mycket sidledes för att kunna klassas som hundra procent tillgänglig.

Den tillgängliga delen av stigen är ungefär 200 meter lång enkel väg och har ett räcke på ena sidan. Den går sedan över till att bli en vanlig stig. Tillsammans bildar de en rundslinga som återvänder till parkeringen. Rundslingan är en knapp kilometer lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Fiskebäcks naturreservat förbjudet för allmänheten att:  

 • framföra motordrivet fordon annat än på parkeringen
 • ställa upp husbil eller husvagn
 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • elda
 • tälta
 • cykla eller rida
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • plocka eller gräva upp växter eller svamp, med undantag för bär eller matsvamp för husbehov
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003
Storlek: 22 hektar
Naturtyp: Ädellövsskog, alsumpskog
Kommun: Habo
Läge: På båda sidor om järnvägen mellan Falköping och Jönköping, cirka 2 kilometer sydost om Habo station. Kollektivtrafik finns i närheten.
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering med plats för fordon för serviceresor. Stig markerad orange. Rullstols- och barnvagnsanpassad led med sittbänkar och handräcke för den som behöver extra stöd att ta sig ut i naturen. Observera dock att torrdasset är stängt.

Hitta hit

Kollektivtrafik:
Det är ungefär 500 meter att gå från busshållplats Habo Väst-Göte. Gå över till västra sidan av väg 195 (det finns en bro över vägen). Gå rakt västerut och passera Vättervygatan och Kärnekullavägen. Gå över Kärnekullavägen och lite till höger in på Ekebacken. Gå rakt fram tills vägen svänger vänster. Naturreservatet ligger där vägen tar slut.

Vägbeskrivning från väg 195 utanför Habo:
Ta av vid Trafikplats Fiskebäck. Sväng in på Nedre Kammabacken, det är skyltat Fiskebäck. Fortsätt den vägen tills den övergår till cykelväg, där ligger parkeringen. (Det känns som att du kör på cykelväg redan innan, men efter parkeringen finns det orange spärrar över vägen, och det är först där vägen övergår till ren cykelväg.)

Koordinater:
N 57° 53' 22.35", E 14° 5' 48.00"
57.88954, 14.09667

Tillgänglighet

Fiskebäck är i grunden tillgängligt men har vissa skavanker. Längs med hela den tillgängliga leden går ett räcke på ena sidan. På vissa ställen lutar leden aningen sidledes, och det gäller även parkeringen. Det finns flera rastplatser med bänkbord. Den tillgängliga delen av leden går tur och retur och är ungefär 200 meter lång enkel väg. Rundslingan, som alltså bara är bitvis tillgänglig är ungefär en kilometer lång. Stigen är markerad orange.

Det finns en parkering vid reservatet. Här finns också ett dass som för närvarande är stängt. Du kan läsa mer om varför på länken under rubriken "Mer information".

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss