Fiskebäck

Foto: Länsstyrelsen.

På våren lockar Fiskebäck med vitsippor och fågelsång. Sommartid erbjuder den frodiga lövskogen en svalkande skugga. Ta gärna en promenad längs den lättvandrade stigen.

Syfte

Syftet är att bevara ädellövskogen och de djur, växter och svampar som finns i den. Reservatet ska också ge möjlighet till friluftsliv.

Foto: Länsstyrelsen.

Växt- och djurliv

På 1800-talet var det nuvarande reservatet en löväng, där det växte ek, ask och hassel. Sedan dess har området utvecklats till en mycket värdefull ädellövskog. Ek och hassel ger skogen dess karaktär, men här finns också många andra slags träd och buskar. I skogen finns det gott om kullfallna stammar. De är utmärkta livsmiljöer för mossor, svampar, insekter och fåglar.

Den näringsrika och fuktiga mulljorden gör att växtligheten är frodig i området. På våren och försommaren täcks marken av vitsippa, blåsippa, tandrot och vårlök. Under hasselbuskarna kan man med lite tur också hitta den märkliga vätterosen.

Vid stigen i reservatets nordöstra del finns rester av en stenmur som påminner om att det en gång legat en åker där. Intill vägen finns en milstolpe i kalksten med Carl XII:s namnskiffer.

Genom reservatet går en lättvandrad 800 meter lång stig. Den översta delen av stigen är bred och jämn och kan fungera för barnvagnar, rullstolar och rullatorer. Längs denna sträcka finns också bänkar att vila på och ett handräcke till den som önskar lite extra stöd. En mulltoalett med hög tillgänglighet finns vid parkeringen.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Fiskebäcks naturreservat förbjudet för allmänheten att:  

 • framföra motordrivet fordon annat än på parkeringen
 • ställa upp husbil eller husvagn
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • elda
 • tälta
 • cykla eller rida
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • plocka eller gräva upp växter eller svamp, med undantag för bär eller matsvamp för husbehov
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2003
Storlek: 22 hektar
Ägare: Statligt
Kommun: Habo
Läge: På båda sidor om järnvägen mellan Falköping och Jönköping, cirka 2 kilometer sydost om Habo station
Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Ädellövskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering med plats för fordon för serviceresor. Vandringsled, rullstols- och barnvagnsanpassad led med sittbänkar och handräcke för den som behöver extra stöd att ta sig ut i naturen. Rullstolsanpassad toalett.