Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Här hittar du olika sätt att kontakta oss.

Ring växeln

Telefon 010-223 60 00

Växeln har öppet måndag–fredag, klockan 8.00–16.00

Skicka e-post

jonkoping@lansstyrelsen.se

Personliga adresser: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Två personer med likalydande namn skiljs åt genom en initial från mellannamnet, fornamn.x.efternamn@lansstyrelsen.se (inte å, ä eller ö).

Observera att e-post som skickas till Länsstyrelsen är allmän handling. Det innebär att den är offentlig och att allmänheten har rätt att ta del av innehållet.

Receptionens öppettider

Måndag–fredag
Klockan 08.00–16.00

Följande datum har vi ändrade öppettider:


Dag

Tid

2 januari

09-12

3 januari

09-12

9 april (Skärtorsdag)

08-14

30 april (Valborgsmässoafton)

08-14

22 maj (klämdag)

08-12

30 oktober (dagen före Alla helgons dag)

08-12

Från och med 1 april 2019 måste alla våra inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Skicka helst fakturorna via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.


Länsstyrelsen i Jönköpings län använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Denna information riktar sig till våra leverantörer som behöver ansluta sig för att skicka Svefakturor till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Enligt föreskriften 2003:770 ska samtliga myndigheter i Sverige senast den 1 nov 2018 kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Den 1 april 2019 börjar också lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla. Då kommer Länsstyrelsen i Jönköpings län kräva elektroniska fakturor.

Via PEPPOL

PEPPOL-ID: 0007:2021002288

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura), Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på ESVs webbplatslänk till annan webbplats

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns andra alternativ.

Svefaktura med transportprofil Bas

De tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk är:

Van-Leverantör: Visma Commerce

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002288 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200493

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1012

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Direktintegration för Svefaktura

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo.

En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Kontakta oss

Christian Blomqvist, redovisningsekonom
E-post: christian.blomqvist@lansstyrelsen.se

Visma Proceedo Leverantörsportallänk till annan webbplats


Organisationsnummer: 202100-2288

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Har du frågor kontakta oss:

Christian Blomqvist, redovisningsekonom
E-post: christian.blomqvist@lansstyrelsen.se


Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-223 61 23 tisdagar och fredagar klockan 9-11 för att anmäla misskötsel av tama djur.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Under övrig tid kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. Gäller det djurplågeri ringer du 112. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på telefon 010-223 60 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

 • Om anmälan gäller aggressiva eller lösspringande hundar ska istället Polisen kontaktas.
 • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.

Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Läs lagen 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats

Vardagar klockan 08.00–16.00 anmäls händelsen till Länsstyrelsens växel och till ordinarie handläggare (rovdjursansvarig).

Under helger, ledighet och vardagar klockan 16.00–08.00 sker anmälan till SOS Alarm. Länsstyrelsen gör därefter en besiktning på plats.

Telefon SOS Alarm: 08-454 20 27

Vid andra rovdjursärenden kan du besöka sidan Stora rovdjur för att se telefonnummer till besiktningsmän och rovdjursspårare.

Stora rovdjur

Handlingar i ett ärende skickas via e-post.
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Observera att fullmakter och avtal alltid ska vara i original och därför måste skickas per post.

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Länsstyrelsen har övergått till digital hantering.

Har du filer som är tyngre än 10 mb?

Skicka e-post till Länsstyrelsen och be om inbjudan till tjänsten filskick. Då kan du skicka e-post på 10 mb och mer till Länsstyrelsen.

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Observera att brev som skickas till Länsstyrelsen är allmän handling. Det innebär att det är offentligt och att allmänheten har rätt att ta del av innehållet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Teletal

Telefon 020-22 11 44

Öppet måndag–fredag klockan 8–20

Utlandssamtal
Telefon +46-8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Sam-talen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Om du vill sända ett faxmeddelande ska du skicka det till Länsstyrelsens huvudfax. Vi svarar för att faxet når rätt person.

Faxnummer: 010-223 61 10

Besök oss

Du är alltid välkommen att besöka oss. Om du vill träffa någon av våra handläggare är det säkrast att du avtalar tid i förväg.

Du hittar oss här - karta (Eniro)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 Jönköping


Buss

Närmaste busshållplats är Rådhusparken, härifrån har du 5 minuters promenad till Länsstyrelsen. På länstrafikens webbplats kan enkelt planera din resa.

www.jlt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkering

Besöker du oss med bil finns det parkeringsplatser eller parkeringsgarage i närheten. Närmaste besöksparkering (avgift) finns vid Per Brahegymnasiet och närmaste parkeringshus är Parkeringshus Per Brahe.

Jönköpings kommun har en förteckning över parkeringsmöjligheter på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning, stöd till ledning, avdelningschefer och presskontakt.

Länsledning

Helena Jonsson
Landshövding

Johan Löwenadler Davidsson
Länsråd
E-post till Johan Löwenadler Davidsson
Telefon: 010-223 62 18

Lena Cigwald
Länsledningens sekreterare
E-post till Lena Cigwald
Telefon: 010-223 62 86

Patrik Westerlund
Ledningsstrateg
Landshövdingens kansli
E-post till Patrik Westerlund
Telefon: 010-223 63 70

Emma Willaredt
Chef för Samhällsavdelningen
E-post emma.willaredt@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 00

Lars Sandberg
Chef för Landsbygdsavdelningen
E-post lars.sandberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 71

Per Hallerstig
Chef för Naturavdelningen
E-post per.hallerstig@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 02

Marie Richter
Chef för Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
E-post marie.richter@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2236377

Fredric Jonsson
Beredskapsdirektör
E-post fredric.jonsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 65 67

Karin Stridh
Ekonomichef
E-post karin.stridh@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 27

Jens Mattsson
Presskommunikatör
E-post till Jens Mattsson
Telefon: 010-223 64 42

Karin Kärrby
Kommunikationschef
E-post till Karin Kärrby
Telefon: 010-223 64 16

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping