Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björkenäs

Björkenäs naturreservat ligger vid sjön Örens östra strand. Här finner du lätt ro i den vackra naturen. Reservatet omfattar ett ekrikt, varierat odlingslandskap med gott om gamla, spärrgreniga träd. Passa också på att njuta av solnedgången från någon av utsiktspunkterna!                        

Welcome to Björkenäs!

This nature reserve is a hilly area and a lovely mixture of beautiful viewpoints, large valuable trees, old farmland and even a shore where it is possible to swim.

Explore the reserve

There are two parking areas connected to the reserve, one in the middle and one in the north. Narrow paths are criss-crossing the reserve, most of them are marked. You are allowed to set up tents in the special camping area in the south. There you also find both picnic tables, a barbecue area with firewood available, trash bins and a dry toilet.

Dry toilets are also found close to the northern parking area and at the swimming shore in north-west. To see where further facilities are found, please check out the map in the bottom of this website.

Cattle is grazing in this reserve during the grazing season. Treat them with respect and keep the distance. Keep extra distance if you bring a dog.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • bringing dogs to the swimming area. In the rest of the reserve you may bring a leashed dog
 • lighting a fire other than in designated areas
 • driving a motor vehicle outside public roads
 • parking a motor vehicle, caravan or trailer other than in designated areas
 • setting up a caravan or motorhome during night
 • setting up a tent other than in designated area
 • moor a boat or pull it out of the lake on other than in designated areas, and in these areas for a maximum of 48 hours in a row
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • breaking twigs or in any other way damaging fallen or standing trees and bushes or parts of trees and bushes
 • driving a boat or other watercraft faster than 5 knots closer than a distance of 150 metres from shore
 • putting up any kind of sign or poster.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara områdets tilltalande karaktär samt att tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv och underlätta för besökare att utnyttja området
 • bevara och förstärka värden knutna till ett småskaligt odlingslandskap med ask- och ekhagar, betespåverkad ädellövskog, alkärr och områden med äldre blandskog.

Växt- och djurliv

Landskapet i Björkenäs naturreservat består av hävdade hagmarker, lövträdsbestånd, mindre skogspartier och åkrar som sluttar ner mot sjön. Att marken är hävdad betyder att den hålls efter genom exempelvis slåtter och bete. Här växer träslag som körsbär, ask, lind och hassel. Mest utmärkande är de grova ekar som står spridda i de öppna markerna.

Området är rikt på småfåglar och på örter som gullviva, blåsippa, grönvit nattviol och mandelblom. Betesmarkerna betas varje sommar. För att de öppna markerna ska bevaras utförs även slyröjningar varje år, främst av hagtorn och nypon som inte betas av djuren.

Branten ner mot sjön är en nyckelbiotop, det vill säga ett särskilt värdefullt skogsområde. I delar av reservatet finns det gott om död ved och ihåliga träd, till stor glädje för både insekter och insektsätande fåglar. Ihåliga träd är också utmärkta bostäder till både fåglar och ekorrar.

En tredjedel av naturreservatets yta utgörs av sjön Ören. Ören ingår i Natura 2000, ett europeiskt nätverk av värdefulla miljöer och arter. I sjön finns det röding och stensimpa och du kan även se den långhalsade storlommen simma och dyka långa sträckor. Om det störtdyker en fågel från ovan och ner i sjön, kan det mycket väl vara en middagssugen fiskgjuse du ser!

Friluftsliv

I Björkenäs finns det gott om anläggningar och markerade stigar. Reservatet är kuperat och bitvis brant.

Det finns två parkeringar, en i norr och en i mitten av reservatet. Vid norra parkeringen finns det torrdass, soptunna och informationsskylt. Härifrån kommer du också enklast ner till badstranden som ligger i nordväst. Vid stranden finns det dass, rastplats, grillplats med ved, soptunna och informationsskylt.

Vid den södra parkeringen finns det soptunna och informationsskylt. Härifrån kan du gå både till den vackra utsiktspunkten och ner till campingplatsen på markerade stigar. Vid campingen finns det vindskydd, grillplats med ved, rastplats, dass och soptunna.

I reservatet går väl upptrampade och markerade stigar genom lövskog och betesmarker, upp på utsiktsplatsen och ned till vattnet. Om du har köpt fiskekort är det tillåtet att fiska i sjön Ören.

Tänk på att visa respekt för betesdjuren och hålla avstånd till dem. Extra stort avstånd bör du hålla om du har hund med dig.

En man står på ett berg och fotograferar ut över sjön, omgiven av enar.

Björkenäs bjuder på vacker utsikt över sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i reservatet. Du är välkommen att besöka Björkenäs, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra hund inom badplatsområdet. Inom övriga delar av reservatet ska hund hållas kopplad
 • elda annat än på anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg
 • parkera motordrivet fordon eller uppställa hus- eller släpvagn på annan än anvisad plats
 • parkera annat än på anvisad plats
 • ha husvagn eller husbil uppställd nattetid
 • tälta annat än på anvisad plats
 • förtöja eller lägga upp farkost på annat än anvisad plats eller på anvisad plats mer än två dygn i följd
 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop inom ett avstånd av 150 meter från stranden
 • sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1977, 1982 och 2008
Storlek: 85 hektar
Naturtyp: Odlingslandskap
Kommun: Aneby
Läge: Vid sjön Örens sydöstra sida, 20 kilometer nordväst om Aneby
Markägare: Privat 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplatser, strövstigar, utsiktsplatser, badområde, grillplatser med ved, torrdass och informationstavla, tältplats finns vid södra delen.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Björkenäs ligger längs med väg 997, cirka 10 kilometer sydost om Gränna och cirka 20 kilometer nordväst om Aneby. Reservatet ligger vid södra delen av sjön Ören. I Björkenäs finns det två parkeringar.

Koordinater södra parkeringen:
57°57'9.88"N, 14°35'20.53"E
57.95274, 14.58904 (LAT, LONG)

Koordinater norra parkeringen:
57°57'31.69"N, 14°35'19.24"E
57.95880, 14.58868 (LAT, LONG)

Tillgänglighet

Björkenäs är ett kuperat område med många smala, slingrande stigar. Här finns bekvämligheter som rastplatser, grillplatser med ved, torrdass och en tältplats. Du kan också komma till området med båt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss