Vållingsön

Sjön Ören som Vållingsön ligger i har högt naturvärde som en av få rödingsjöar i södra Sverige. Foto: Claes Uhlén

I nordöstra delen av sjön Ören, i Aneby kommun, ligger ett av länets minsta och äldsta naturreservat. Reservatet bildades 1960 för att skydda fågellivet på ön. 

Syfte

Att skydda en häckningsplats för sjö- och vadarfåglar.

Växt- och djurliv

Eftersom Vållingsön är en av relativt få öar i Ören har den ett stort värde som ostörd häckningsplats för till exempel fåglar som storlom, skäggdopping, drillsnäppa och fisktärna. Här är även lämpliga häckningsmiljöer för fiskgjuse.

Sjön Ören som Vållingsön ligger i har högt naturvärde som en av få rödingsjöar i södra Sverige. Sjön har också i övrigt ett rikt fiskliv.

Under våren och högsommaren är det förbjudet att beträda ön. För fågellivet är det också viktigt att skogen får utvecklas fritt och ostört.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Vållingsöns naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

  • beträda ön under tiden den 1 april - den 1 juli.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1960
Storlek: 1 hektar
Ägare: Privat
Läge: Aneby kommun, cirka 20 kilometer nordväst om Aneby, 8 kilometer öst om Gränna och cirka 100 meter ut från sjön Örens östra strand.
Naturtyp: Ö bevuxen med tall, gran, björk och klibbal
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss