Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Drags udde

Utsikt mot sjön Flen. Mellan sjön och fotografen är det främst lövskog men också en och annan tall. Till höger i förgrunden står en grov tallstam.

I Drags udde kan du promenera på ryggen av en rullstensås, skutta fram på stenbumlingar, njuta av en fin utsikt och ta ett dopp i sjön Flen. Tittar du noga på de omgivande tallstammarna ser du att de är sotade. Det beror på att det genomfördes en naturvårdsbränning här 2006.

Welcome to Drags udde!

A boulder-rigde goes along the northern shore and all the way out to Drags udde in the west. On the western part of the reserve the terrain is more plane and in the south it's really hilly and full of rocks of different sizes. The forest is mixed even though the high pines dominate.

In 2006 a prescribed burning was made here by the County Administrative Board and you can still see traces from it on the sooty pine trunks. Many species are adapted to regular fires and since fires in the forest are quickly extinguished nowadays, these species are losing their habitats. Prescribed burnings can replace the roles of the wildfires and create such habitats.

Explore the reserve

An orange-marked trail that is about three kilometres long, goes in a loop in the reserve. The eastern/northern part that goes on the boulder-rigde is easy to walk while the rest is a bit more challenging. Along the trail there are facilities like barbecue areas (you have to bring your own firewood though), benches, shores that are good for swimming and a viewpoint. There is also a parking area that belongs to the reserve.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing dead trees or bushes or parts of trees and bushes
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi, with exception from picking mushroom for household requirements
 • collecting evertebrates
 • biking or riding
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • setting up a tent
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • putting up any kind of sign or poster
 • using the area for organized competitions, training activities or similar activities.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara områdets geologiska värden, innefattande bland annat en rullstensås med välutvecklad getryggsform
 • bevara och utveckla en talldominerad naturskog
 • bevara och utveckla de listade habitaten (en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva) enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av geologiska värden och naturvärden.

Geologi

Rullstensåsen bildades för cirka 12 500 år sedan då isen smälte från området. Den består av stenigt, grusigt isälvsmaterial och är en så kallad getryggsås med en grov kärna och finare material upp mot krönet. På åsens topp går en bred stig. Ute på udden har åsen en höjd av tre-fyra meter medan den längre söderut höjer sig upp till 14 meter över sjöns yta.

Det plana området väster om åsen täcks av morän, som förutom vid stranden nästan är helt blockfri. Inom detta område finns en tallmosse med skvattram och odon. Högplatån ligger cirka 25 meter över sjön. Högsta punkten, som ligger 45 meter över sjön, når du om du vandrar längs den markerade stigen. Därifrån har du en vidsträckt utsikt över omgivningen.

Stranden inom reservatet är stenig. En omfattande blockmark, med stora lavtäckta block, sträcker sig från högplatåns östra sluttning fram till åsen i öster. Det steniga området avbryts i den västra delen, vid Fine sanden, där det finns en 10 meter lång sandstrand.

Växt- och djurliv

Reservatet består av tre huvuddelar som är ganska olika varandra: rullstensåsen längs Ridderbergsviken i nordost, det plana området i väster och högplatån i söder.

Naturen består av en varierande barrskog med tallar, granar och lövträd. Just nu är det mycket ung lövskog ("lövbränna") mellan tallarna i området, efter naturvårdsbränningen som genomfördes 2006. Lövinslaget är en viktig del i de nordliga barrskogarnas dynamik. Lövskogsfasen gynnar bland annat vissa svampar och hackspettar. Letar du kan du fortfarande se spår av bränningen på tallarnas stammar.

Mer om naturvårdsbränning

Inom reservatet trivs fiskgjuse som bygger sitt bo i gamla tallar. Den lever på fisk som den fångar genom att först vara stilla i luften (ryttla) för att sedan dyka ner i vattnet där den tar sitt byte med klorna. Längs strandkanterna kan du stöta på vadaren drillsnäppa och här finns också hackspettar, som exempelvis spillkråka.

Längst ut på udden (se kartan) är det fågelskyddsområde och det betyder att du inte får vara där mellan 1 april och 15 augusti. Då häckar fåglarna och ska få vara helt ostörda.

Västlig hakmossa, stor revmossa och gammelgranslav är exempel på mossor och lavar som trivs i reservatet.

Friluftsliv

Det finns en parkering för en handfull bilar, och från parkeringen går en cirka tre kilometer lång stig som är markerad orange. Längs stigen finns det rastplatser, eldstäder (medtag egen ved!), badplatser och en utsiktspunkt.

För dig som har ont om tid eller som har svårt att gå i besvärlig terräng rekommenderar vi stigen på den nordöstra delen av åsen fram till udden och att du sedan går samma väg tillbaka. Observera att det råder tillträdesförbud på udden från 1 april till 15 augusti. Det finns skyltar om fågelskydd, så du ser var det börjar.

Längs med sydvästra och södra delen av reservatsgränsen är det kuperat och blockigt. Vill du inte gå hela vägen runt men ändå komma till utsikten kan du gå fram och tillbaka till utsiktsplatsen norr om parkeringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet Drags udde är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • cykla eller rida
 • elda annat än med medhavd ved
 • tälta
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1973
Storlek: 30,5 hektar
Naturtyp: Tallskog, barrskog, tallsumpskog, brandpräglad skog.
Kommun: Vetlanda
Läge: Vid sjön Flens södra sida, cirka 7 kilometer nordost om Pauliström
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering för en handfull bilar, informationsskylt, orange-markerad led, eldplats (observera att du måste ta med egen ved), badplats och utsiktspunkt.

Hitta hit

Vägbeskrivning från väg 47 mellan Vetlanda och Målilla:
I Kvillsfors, sväng mot Pauliström och Ökna. I T-korsningen i Pauliström svänger du höger mot Järnforsen. Fortsätt tills du kommer till en avfart till Silverdalen, där svänger du vänster. Efter ungefär 2,5 kilometer svänger du vänster mot skylten "Naturreservat" och kommer då in till parkeringen.

Vägbeskrivning från väg 129 mellan Mariannelund och Hultsfred:
Mellan Lönneberga och Silverdalen, sväng in under järnvägen mot "Karlstorp 18". När du kommer till en T-korsning, sväng höger mot Pauliström och Karlstorp. Fortsätt på den här vägen i ungefär en mil och sväng sedan höger mot skylten "Naturreservat", du kommer då in till parkeringen.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 29' 8.48", E 15° 35' 47.51"
57.48569, 15.59653

Tillgänglighet

Den norra delen av stigen, som går på rullstensåsen, är relativt lättvandrad fram till fågelskyddsområdet. Efter det blir stigen slingrigare, smalare, blockigare och betydligt mer kuperad.

Du får inte gå in i fågelskyddsområdet mellan 1 april och 15 augusti.

Det finns en parkering för en handfull bilar. Stigen utgår från parkeringen och är markerad orange. Längs stigen finns eldstäder (medtag egen ved), enkla bänkar, badplatser och en utsiktspunkt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss