Girabäcken

Vätterns vatten slår in över stranden som är täckt av svarta stenar.

Girabäckens ravin är ett område med en unik geologisk formation som bildades för hundratals miljoner år sedan. Tack vare den märkvärdiga geologin har Girabäcken också en mycket varierande flora och fauna. Tidigare har området använts för brytning av sandsten, men numera är det ett fint strövområde.


Welcome to Girabäcken!

Girabäcken gorge has a very diverse plant and animal life. In former days this was a sandstone quarry. Nowadays it's a pleasant strolling are with interesting geology and biology. In spring birds are singing in all kinds of melodies in the area.

Geology

The bedrock in the area around Girabäcken consists mainly of about 800 million years old sandstone. In the beginning of the 20th century , sandstone was qurried in the gorge. Down by the beach of Lake Vättern there was a harbor for shipping sandstones out from the area. Today nature and recreational activities have taken over.

Explore the reserve

There are a parking, picnic areas, fireplace with firewood and information signs in the reserve. One marked footpath goes from the parking down to the lake shore (250 m oneway) and another goes from the other side of the road up to the old sandstone quarry (750 m oneway). Please notice that you are not allowed to leave the footpath in the eastern part of the reserve.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving or parking a motor vehicle, caravan or trailer other than in the parking area
 • setting up any kind of motor vehicle
 • setting up a tent or a caravan or similar
 • biking
 • riding
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • disturbing animal life with intrusive behaviour, i.e. by coming too close to bird nests, dens or similar
 • putting up any kind of sign or poster (only exception is school excursions that may put up temporary signs for educational purposes for a maximum time of two days)
 • lighting a fire or having barbecue other than in designated fireplaces
 • digging up, picking or breaking bushes, brushwood, herbs, mosses, lichens or fungi living on wood
 • collecting insects, crustaceans, snails, mussels, worms or other animals
 • damaging geological formations or brings stones or other geolocial material from the reserve
 • washing gold
 • making tracks with paper-strips or arrange orienteering controls
 • arranging sales
 • walking ouside the path in that part of the reserve that is situated east of the road.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • skydda en lättillgänglig och geologiskt viktig lokal
 • skydda och bevara den säregna ädellövskogen i bäckravinen
 • informera om områdets natur- och kulturvärden samt tillgängliggöra området med en stig dit besökarna hänvisas

Växt- och djurliv

Girabäckens ravin ligger skyddat och har en en hög luftfuktighet och det gynnar många ovanliga växter och mossor. Under våren doftar ravinen av all ramslök och på flera träd kan du hitta murgröna. Den jämt fuktiga miljön i kombination med lövskogen gör att många ovanliga snäckor trivs i området. Här finns bland annat den mycket sällsynta snäckan större barksnäcka.

På våren kvillrar området av sångare som grönsångare, svarthätta och trädgårdssångare och olika flugsnappare. Under vinterhalvåret kan du se stenknäck, större och mindre hackspett och flera olika mesarter.

Historia

Färgglad berggrund

Berggrunden i området kring Girabäcken består av cirka 800 miljoner år gamla sediment som stelnat till berg. Sedimenten har haft olika sammansättning på olika djup och bildar därför tre olika berglager. Den understa består av gulaktiga sandstenar, den mellersta av färgade och spräckliga sandstenar och det övre av lerskiffer och kalkstenar. Tillsammans bildar dessa lager den så kallade Visingsöformationen. Från början täckte den här typen av berggrund hela området, men den har nötts bort under årmiljonerna. Bara här i den skyddade Vätternsänkan har formationen bevarats.

Visingsöformationen finns på flera platser runt Vättern, men det är bara i Girabäcken som man kan se delar av alla tre lagren på samma plats.

Attraktiv sandsten

Girabäckens gula sandsten har brutits sedan en lång tid tillbaka. På 1890-talet bildades Gränna Sandsten Aktiebolag för sandstenens skull. Man byggde ett transportspår, en enkel järnväg, i Girabäckens ravin för att frakta stenen från brottet ner till en brygga vid Vättern. Från bryggan skeppades stenen vidare via Göta kanal.

Friluftsliv

Girabäcken ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Det är ett besöksvänligt naturreservat. Här finns en stor parkeringsplats, soptunnor, rastplatser, eldplats (medtag egen ved) och två olika långa markerade stigar. Stigen som går ner mot Vättern är ungefär 250 lång enkel väg. För att komma till den andra stigen måste du gå en bit längs med vägen. Stigen på östra sidan om vägen är cirka 750 meter lång, enkel väg. Från vägen och fram till rastplatsen är stigen tillgänglig. Ett problem är dock att man som sagt måste gå längs landsvägen för att komma dit.

Bortsett från den tillgängliga delen är stigarna smala och terrängen kuperad. På några ställen finns det informationsskyltar där du kan läsa om den spännande geologin.

Observera att du inte får gå utanför stigen i östra delen av reservatet. Det är heller inte tillåtet att plocka ramslök någonstans i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra och parkera motordrivna fordon, husvagn eller släpvagn annat än på parkeringsplatsen
 • ställa upp motordrivna fordon
 • tälta, ställa upp husvagn eller motsvarande
 • cykla
 • rida
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid fågelbo, lya, gryt eller liknande
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande (undantag: skolor får i undervisningssyfte ha tillfälliga skyltar uppsatta i maximalt två dagar)
 • göra upp eld eller grilla annat än på anvisade eldplatser
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar eller trädlevande svampar
 • fånga insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra djur
 • skada geologiska formationer eller bortföra stenar och annat geologiskt material
 • vaska guld
 • snitsla spår eller ordna orientering
 • anordna försäljning
 • gå utanför stigen i den del av reservatet som ligger öster om landsvägen. 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1998
Storlek: 9 hektar
Naturtyp: Sprickdalravin, rikt fågelliv, artrik mångfald av landsnäckor, ädellövskog med lundflora
Kommun: Jönköping
Läge: Fem kilometer norr om Gränna.
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, rastplats, eldstad (medtag egen ved), markerade stigar.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Från Gränna:
Fortsätt Brahegatan som går igenom Gränna och vidare norrut. Den byter sedan namn till Ödeshögsgatan. Efter knappt tre kilometer, håll vänster mot Ödeshög. Ungefär en kilometer senare går vägen genom Girabäckens naturreservat. Parkeringen ligger på vänster sida.

Koordinater:
58°4'7.29"N, 14°30'10.81"E
58.06869, 14.50300

Tillgänglighet

Girabäcken är kuperat och stigarna är smala. Stigen som går i västra delen av reservatet, ner mot Vättern, är 250 meter lång enkel väg. Den andra stigen är 750 lång enkel väg. Båda stigarna är markerade med orange färg.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss