Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Färgsjömon

Foto: Länsstyrelsen.

Färgsjömon ligger som en orörd ö i en starkt skogsbrukspåverkad omgivning. Tack vare att skogen bevaras orörd kan hotade och sällsynta arter av lavar, mossor, vedsvampar, vedinsekter och fåglar finna livsrum här.

Färgsjömon är en naturskogsliknande, orörd barrskog som ligger i en svag sluttning mot söder ner mot Färgsjön. Den västra delen utgörs till stora delar av hällmarktallskog med 200-åriga tallar, medan det växer något yngre skog och mer gran i den östra delen. I skogen finns mindre kärr och blöta områden som bidrar till den stora variationen av livsmiljöer.

Djur- och naturliv

Det finns rikligt med död ved i olika förmultningsstadier av både löv- och barrträd och det är lätt att hitta vedsvampar och hänglavar i området. Ett visst lövinslag av främst grova aspar finns och på asparna och de äldre tallarna finns hackmärken efter hackspett samt bohål. De mäktigaste tallkronorna verkar utmärkta för rovfåglar.

I nordöstra hörnet fanns vid 1900-talets början ett torp. Fortfarande kan man se spår av den tidens odlarglädje i form av syren, vintergröna och snöbär invid resterna av husgrunden. Man kan även skymta en stensatt gammal väg under vegetationen. I skogen ligger en del odlingsrösen och man märker att marken är något bördigare än i resten av området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande och stående döda träd
 • elda
 • tälta
 • cykla eller rida
 • framföra motordrivet fordon
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in insekter, snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 20,4 hektar
Ägare: Staten
Läge: Vetlanda kommun, cirka 4,5 kilometer söder om Stenberga kyrka
Naturtyp: Naturskogsliknande barrskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss