Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrsånna Lövskog

Skogen är bitvis gles och på sommaren släpps får och kor ut på bete i området. Foto: Eva Wallander.

Norrsånna naturreservat är en gammal lövskogsbevuxen slåtteräng i sluttningen ner mot sjön Mycklaflons norra strand. Reservatet inbjuder till bad i sjöns rena och klara vatten. Här finner du också en rik blomsterprakt med en mångfald av örter och gräs.

Syfte

 • bevara och utveckla en lövskogslund med grova ekar,
 • bevara och utveckla en trädklädd hagmark med grova träd,
 • tillvarata områdets betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Lövskogen består främst av ek, asp och björk. Men här växer även rönn, ask, alm, lind och lönn samt apel och hassel. Skogen är bitvis gles och på sommaren släpps får och kor ut på bete i området. Örter som växer här är bland annat blåsippa, vitsippa, blåklocka, liljekonvalj, ängskovall, gullviva och piprör. I områdets fuktigare stråk finner du smörboll, humleblomster och midsommarblomster medan tjärblomster, solvända och rödven växer i de torra partierna.

Genom reservatet leder en strövstig upp till en höjd på 60 meter över Mycklaflons nivå. På denna plats växer ädla lövträd blandat med kulturspridda växter. Här finns också resterna av en husgrund samt en stensatt jordkällare.

Området betas årligen av nötkreatur.

Glöm inte badkläderna när du besöker reservatet!
Intill parkeringen finns nämligen en trevlig badplats med perfekt söderläge.

Genom reservatet går en strövstig upp till en höjd på 60 meter över Mycklaflon. Foto: Eva Wallander.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Norrsånna lövskogs naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar,
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • tälta annat än på anvisad plats,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 18 hektar
Ägare: Statligt
Läge: Eksjö kommun, norr om sjön Mycklaflon, cirka 5 kilometer nordväst om Bellö samhälle
Naturtyp: Ängsmark, lövskog, strand
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, rastplats, strövstig, badplats

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss