Skilsnäs

Skilsnäs är en attraktiv häckningsplats för många sjöfåglar. Foto: Johan Rova.

På halvön Skilsnäs växer ädellövskog i olika åldrar och nedbrytningsstadier. Här finns förutsättningar för ett rikt fågelliv och området är värdefullt för lavar, mossor, insekter och svampar.

Skilsnäs är en stenig och blockig halvö i sjön Flåren på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Ön, som tidigare använts för bete och slåtter, är idag bevuxen med gammal bokskog och ädellöv-blandskog

Syfte

bevara ett område med bokdominerad ädel­lövskog i olika ålder och nedbrytningsstadier,
inom reservatsområdet upprätthålla goda förutsättningar för ett rikt fågelliv,
ge möjligheter till naturupplevelser och vetenskaplig forskning

Växt- och djurliv

Naturreservatet består mest av trädslag som bok, björk, ek, al, asp med inslag av gran. På marken växer örter som tandrot, vispstarr, hässlebrodd och blåsippa. Längs de steniga stränderna kan man på några ställen se den vackra och sällsynta klockgentianan.
Kring Skilsnäs finns flera små öar och skär, varav många är nästan utan träd. De är attraktiva häckningsplatser för sjöfåglar som fiskgjuse, storlom, havstrut och fisktärna. I reservatets södra del ligger de två Furuöarna.

Skogen på Skilsnäs har stått så gott som orörd de senaste 70 åren och är idag i ett intressant igenväxningsstadium med en mängd döende bok och björk. Här finns rikligt med grova högstubbar, torrträd och liggande stammar. Området är mycket värdefullt för lavar, mossor, insekter och svampar. Fågellivet är rikt med bland annat häckande mindre hackspett.

Skilsnäs är under en stor del av året snarare en ö än en halvö då den skärs av från land av högvattnet. Vill man besöka reservatet utan båt, gör man klokt i att ta på sig höga stövlar eller förbereda sig på att vada.

Var rädd om Skilsnäs

Tänk på att det på småöarna utanför Skilsnäs råder beträdelseförbud under perioden 1 april - 31 juli.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Skilsnäs naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • framföra motordrivet fordon på land
 • inom vattenområdet starta, landa eller framföra luftfartyg
 • elda annat än på anvisad plats
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet genom närgånget uppträdande
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär eller matsvamp för husbehov
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • använda området för organiserade tävlings- och övningsändamål eller liknande
 • beträda småöarna under perioden 1 april - 31 juli (beträdelseförbudet gäller inte Skilsnäshalvön).


Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2001
Storlek: 202 hektar
Ägare: Statligt
Kommun: Värnamo och Ljungby
Läge: Värnamo och Ljungby kommuner, i sjön Flåren på båda sidor om länsgränsen
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Badplats, informationstavla.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss