Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Eskiltorps ormgranar

En topp av en ormgran som visar de smala, nästan slingrande grenarna.

I Eskilstorp finns ett hundratal ormgranar. Den äldsta granen är cirka 150 år och enligt ortsbefolkningen är den moderträdet för beståndet. Foto: Johan Rova

I Eskilstorp, fyra kilometer söder om Lekeryd, finns ett av landets få bestånd av ormgranar. Ormgranar har ett märkligt utseende med färre och oftast längre grenar än normala granar.                 

Welcome to Eskilstorps ormgranar!

This area is one of few known in Sweden that has a population of spruces with a special genetical defect. It is called "ormgran" in Swedish, which can be translated as "snake spruce". That name pretty much describe their appearance. The branches do not divide as they do on normal spruces. Instead they form long, narrow, winding branches. The scientific name for this special genotype is Picea abies "Virgata".

History

It is said that a soldier named Esk brought a "Virgata" plant from Russia when he came home from a war in the 19th century. Whether this is true or not can be discussed, but without doubt these unique spruces should be preserved for the future and that is why this area now is a nature reserve.

The cottage that was home for soldier Esk was situated just outside the "Virgata" forest until 1904. You can still see the remains of the cottage in the pastureland on your way between the parking and the reserve.

Explore the reserve

The parking area is around 300 metres from the reserve, but there is a path marked in orange that show you the way. See further details in the map below.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • picking any kind of plant
 • setting up a tent
 • lighting a fire
 • driving a motor vehicle

Syfte

Syftet med naturreservatet är att skydda området på grund av dess betydelse "för kännedomen om landets natur och eljest märkliga beskaffenhet".

Syftet med skötselplanen är att bevara och vårda ormgransbeståndet så att dess karaktär inte går förlorad.

Historia

Sägnen säger att en soldat Esk tog med sig en planta från Ryssland när han återvände från svensk-ryska kriget i början av 1800-talet. Även om historien om soldat Esk är osäker och ormgranarnas uppkomst oviss, är det viktigt att de bevaras för framtiden.

Soldattorpet som soldat Esk bodde på låg i utkanten av beståndet fram till 1904. Resterna efter husgrunden finns ännu kvar på den öppna ängsmarken i reservatets östra del.

Ormgran

Enstaka ormgranar finns lite varstans, men det är ovanligt med hela bestånd. Förutom Eskilstorp finns det bara sex kända platser till i landet. Ormgranens märkliga utseende beror på att den av genetiska orsaker helt eller delvis har förlorat förmågan att bilda sidoskott på grenarna. Stammen eller en gren kan växa i flera år utan att bilda något eller bara några enstaka sidoskott.

I Eskilstorp finns ett hundratal ormgranar. Den äldsta granen är över 150 år och enligt ortsbefolkningen är den moderträdet för beståndet. Här finns även ett par fristående ormgranar som ger besökaren möjlighet att studera dem lite närmare. De mest extrema ormgranarna tycks finnas där skogen är mer öppen. 

I reservatet utförs all röjning och gallring så att ormgranen gynnas.

Friluftsliv

Reservatet är lättillgängligt och lättframkomligt, dock utan speciella anläggningar som underlättar. Det finns några grindar till betesmarken man behöver passera. Från parkeringen är det drygt 300 meter till reservatsgränsen.

Fyra ormgranar med varierande mängd ormgransutseende. Den mest extrema har påtagligt hängande, långa, tunna grenar.

Ormgranar. Foto: Johan Rova

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Eskilstorps ormgranar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka växter
 • tälta
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon för annat ändamål än markägarens skogstransporter.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1969
Storlek: 1,5 hektar
Naturtyp: Skogsmark med ormgranar, naturbetesmark
Kommun: Jönköping
Läge: Cirka 400 meter väster om länsväg 946 mellan Forserum och Lekeryd.
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering i anslutning till allmänna vägen, cirka 400 meter öster om reservatet, stig markerad orange, informationstavla.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Eskilstorp ligger vid länsväg 946, ganska precis mittemellan Forserum och Lekeryd.
Parkeringen, som rymmer tre bilar, ligger intill vägen, bredvid fastigheten Eskilstorp.

Koordinater (till parkeringen):
57°44'4.71"N, 14°25'59.62"E
57.73464, 14.43323

Tillgänglighet

Det är drygt 300 meter från parkeringen till reservatsgränsen. Man går längs en gräsbevuxen stig. Innan man kommer fram till reservatet behöver man passera ett par grindar. Stigen till reservatet är markerad orange och fortsätter in igenom reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss