Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Runneryds bokar

Foto: Länsstyrelsen

Strax öster om Runneryd finns en liten men välutvecklad bokskog. Skogen ligger på en höjd i en svag sydsluttning och är ett rofyllt utflyktsmål att ströva omkring i.

Syfte

Att bevara ett bokbestånd och därigenom gynna växt- och djurliv knutet till lövskog.

Växt- och djurliv

Flera av träden i bokskogen är uppemot 200 år gamla och är mycket värdefulla för fågellivet. Under våren täcks marken under bokarna av vitsippor och andra tidigt blommande örter. Längre fram under sommaren blir lövverket mörkare och trädens kronor bildar ett tätt valv. Få växter trivs i den djupa skuggan och marken blir därför sparsam på växtlighet. Boken trivs däremot själv bra i skugga och kan därför föryngra sig inom beståndet.
I anslutning till reservatet finns en sällsynt skalbagge som är beroende av grova döda träd. I skogen trivs fågelarter som grönsångare och svartvit flugsnappare. Under hösten och vintern är bokfrön viktig mat för berg- och bofinkar samt möss.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • avverka bokarna inom området eller utsätta bokarna för åverkan.

 Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1964
Storlek: 0,4 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, 4 kilometer söder om Björkö
Naturtyp: Bokskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkeringsplats saknas, men parkering är möjlig vid sidan av den skogsbilväg som ansluter till reservatet

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss