Runneryds bokar

Foto: Länsstyrelsen

Strax öster om Runneryd finns en liten men välutvecklad bokskog. Skogen ligger på en höjd i en svag sydsluttning och är ett rofyllt utflyktsmål att ströva omkring i.

Syfte

Att bevara ett bokbestånd och därigenom gynna växt- och djurliv knutet till lövskog.

Växt- och djurliv

Flera av träden i bokskogen är uppemot 200 år gamla och är mycket värdefulla för fågellivet. Under våren täcks marken under bokarna av vitsippor och andra tidigt blommande örter. Längre fram under sommaren blir lövverket mörkare och trädens kronor bildar ett tätt valv. Få växter trivs i den djupa skuggan och marken blir därför sparsam på växtlighet. Boken trivs däremot själv bra i skugga och kan därför föryngra sig inom beståndet.
I anslutning till reservatet finns en sällsynt skalbagge som är beroende av grova döda träd. I skogen trivs fågelarter som grönsångare och svartvit flugsnappare. Under hösten och vintern är bokfrön viktig mat för berg- och bofinkar samt möss.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • avverka bokarna inom området eller utsätta bokarna för åverkan.

 Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1964
Storlek: 0,4 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, 4 kilometer söder om Björkö
Naturtyp: Bokskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkeringsplats saknas, men parkering är möjlig vid sidan av den skogsbilväg som ansluter till reservatet