Jobba hos oss

Vill du jobba på Länsstyrelsen i Jönköpings län? Här hittar du våra lediga jobb och kan läsa mer om oss som arbetsgivare.

Är du intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle?

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden.

Länsstyrelsen är en arbetsplats med välutbildade medarbetare inom områden som natur, miljö, samhällsbyggnad och landsbygd. Hos oss arbetar bland annat natur- och miljövetare, agronomer, jurister, och arkeologer. Länsstyrelsen har en unik bredd i uppdragen vilket skapar en unik arbetsplats med goda möjligheter att utvecklas.

Här listar vi de anställningar som är lediga hos oss och informerar om hur vi gör när en tjänst är tillsatt.

Klicka på rubrikerna/länkarna för att komma till webbplatsen Offentliga jobb där du hittar information om hur du lämnar in en ansökan och vem du kan kontakta om du har frågor.

 • Förvaltningsledare för vilt

  I rollen som förvaltningsledare för vilt arbetar du nära den förvaltningsledare som har verksamhetsansvaret för hela naturområdet i vilket viltförvaltningen...
 • Kommunikationschef

  Ditt uppdrag är att driva och utveckla vårt arbete med kommunikation tillsammans med kommunikatörerna på enheten, verksamhetsexperter och chefer. Du...
 • Kommunikatör med inriktning mot webb och digitala kanaler

  På kommunikationsenheten arbetar vi både strategiskt och operativt med att stötta ledning, chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor....
 • Länsstyrelsen söker fältkontrollant

  Vid en fältkontroll kontrollerar vi att lantbrukarens ansökan om jordbrukarstöd överensstämmer med verkligheten. I praktiken innebär det förenklat att:
  • Du...

 • Jämställdhetsutvecklare

  I den här tjänsten ligger fokus på stöd i arbete med jämställdhetsintegrering i andra myndigheter och organisationer. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av...
 • Registrator

  Du ingår i ett team som består av registratorer, ärendecontroller och arkivarie som tillsammans arbetar med och utvecklar myndighetens ärendestöd och...
 • Två tillsvidareanställda miljöskyddshandläggare

  Gemensamt för båda tjänsterna är arbete med tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Du skriver även yttrande till Miljöprövningsdelegationen och...
 • Junior HR-konsult

  Hos oss får du en varierad vardag där du både stöttar våra chefer direkt samt självständigt driver och utvecklar vissa processer eller frågor inom HR-området....
 • HR-konsult

  Som HR-konsult kommer du ha arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Du får en varierad vardag som består både av direkt stöd till våra chefer...

Vi läser alla ansökningar som kommer in. De som kallas till intervju är de som bäst matchar de krav vi ställer på tjänsten.

Intervjun tar mellan en och två timmar. Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på och ställ frågor till oss om det är något som är oklart, eller annat du funderar på under intervjun.

Intervjun är också ett tillfälle för dig att ta reda på mer om oss och det jobb du söker. Det kan vara nervöst att vara på anställningsintervju. Försök att vara dig själv, var konkret i dina svar, förbered gärna exempel. Vi kommer att bland annat att ställa frågor kring hur du hanterat liknande situationer tidigare som du kan ställas inför på jobbet hos oss.

Vi vill veta hur du löser problem och vad du lärt dig av svåra situationer. Ibland använder vi oss också av arbetsprover. Om ett arbetsprov är aktuellt så får du information om det, och hur det går till i samband med att du blir kallad till intervju.

Reseersättning

Om du har varit på intervju har du rätt att få ersättning för din resa. Använd blanketten nedan.

Ersättning vid rekrytering Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Referenstagning

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat, och referensen ska helst vara någon som är eller har varit din chef. Om du inte angett referenser i ansökan så förbered dessa till din anställningsintervju.

Efter intervjun

Efter intervjun hör vi av oss på telefon till dig som har varit på intervju för att meddela resultatet av rekryteringen. Hur lång tid efter din intervju det blir är olika beroende på hur många intervjuer vi har och hur det går att få tag i referenser.

Hitta till oss

På vår sida "Kontakta oss" hittar du vår besöksadress, kartor och annan information hur du kan ta dig hit. Var ute i god tid till din intervju, om du har bil så kan du få parkera en bit ifrån länsstyrelsen.

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om goda villkor för dig som anställd på Länsstyrelsen.

Förmåner

Som medarbetare på Länsstyrelsen har du inte bara en spännande arbetsplats utan får också en mängd bra förmåner:

Vi har goda anställningsförmåner

 • Individuella löner
 • Flexibla arbetstider
 • Upp till sju veckors semester
 • Semestertillägg
 • Pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 61 års ålder
 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling

Vi månar om medarbetarnas hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Företagshälsovård för alla
 • Olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin

Bra villkor när du blir förälder

 • Föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning
 • Rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete

Hos oss arbetar många olika experter och yrkesgrupper med uppdraget att skapa ett hållbart samhälle. I filmerna får du höra dem berätta om deras arbete och hur det är att jobba på Länsstyrelsen.

Vi anslår alla tjänster, i listan nedanför ser du vilka.

Vi anslår alla tjänster, i listan nedanför ser du vilka.

Tjänst

Diarienummer

Tjänsten tilldelas

Beslutet anslogs

Vattenhandläggare- inriktning dricksvattenfrågor

112-416-2022

Veronica Strömberg

2022-04-26

Vattenhandläggare- inriktning mot vattenkraft och dammar

112-417-2022

Johan Karlsson

2022-04-26

Naturvårdshandläggare

112-2073-2022

Johannes Glännman

2022-04-26

Naturvårdshandläggare

112-2073-2022

Louise Säf

2022-04-26

Samhällsplanerare

112-1915-2022

Ebba Wisborg

2022-05-03

Projektsamordnare

112-1540-2022

Philip Haraldsson

2022-05-03

Klimat- och energiutvecklare

112-1372-2022

Lennart Holmberg

2022-05-03

Miljöskyddshandläggare

112-1983-2022

Martin Karlberg

2022-05-03

Miljöskyddshandläggare

112-1983-2022

Alexandra Persson

2022-05-03

Miljöskyddshandläggare- tillsyn avfall

112-1980-2022

Linda Helgstedt

2022-05-03

Beredskapshandläggare

112-2077-2022

Sara Arlesten

2022-05-04

Kommunikatör med strategiskt fokus

112-1628-2022

Ruth Svensson Andersson

2022-05-11

Kommunikatör med strategiskt fokus

112-1628-2022

Ulla Andersson Jarl

2022-05-11

Säsongsanställda till Store Mosse nationalpark

112-2118-2022

Cecilia Johansson

2022-05-11

Säsongsanställda till Store Mosse nationalpark

112-2118-2022

Sara Bengtsdotter

2022-05-11

Säsongsanställda till Store Mosse nationalpark

112-2118-2022

Erika Stenmark

2022-05-11

Säsongsanställda till Store Mosse nationalpark

112-2118-2022

Linnea Finnstedt

2022-05-11

Nationalparksguide

112- 2179-2022

Fredrik Olsson

2022-05-11

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det genom att skriva till: Statens överklagandenämnd, Box 2218, 103 15 Stockholm. Vi vill även att du skickar ditt överklagande till Länsstyrelsen i Jönköping, 55186, Jönköping. I skrivelsen anger du beslutets diarienummer så vi vet vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Jönköping inom tre veckor från den dag beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Avbruten rekrytering går ej att överklaga

Länsstyrelsen ser positivt på att ta emot praktikanter och examensarbetare. I mån av plats och behov tar vi därför gärna emot examensarbetare och praktikanter.

Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss? Gör i så fall en intresseanmälan som du kan skicka via e-post (precisera gärna i din intresseanmälan vad det skulle kunna handla om och varför du tror att det är intressant för Länsstyrelsen).

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Om vi har möjlighet att erbjuda examensarbete hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Har du inte hört något ifrån oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Praktik

Är du intresserad av en praktikplats hos oss? Gör i så fall en intresseanmälan som du kan skicka via e-post.

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att ange om du är berättigad försäkring i din ansökan. När du söker praktikplats är det även bra om du preciserar var inom Länsstyrelsen du helst vill praktisera. Titta gärna runt på hemsidan.

Om vi har möjlighet att erbjuda praktik hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Om du inte hör något ifrån oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Sommarjobb

Vi annonserar våra sommarjobb på vår hemsida under lediga anställningar. Varje år har vi behov av ett antal säsongsanställda, främst på landsbygdsavdelningen och inom naturvårdsområdet. Säsongen sträcker sig oftast från april - oktober. Du hittar annonserna på vår hemsida under lediga anställningar.

Intresseanmälningar

Vi är enligt Anställningsförordningen skyldig att informera om alla lediga tjänster som finns på myndigheten. Av den anledningen har vi i praktiken ingen möjlighet att ta emot generella intresseanmälningar och spontanansökningar som saknar koppling till en utannonserad tjänst.

Kontakt