Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Häggeberg och Granbäcks lövskogar

Häggebergs och Granbäcks lövskogar är ett lövskogsområde med vidunderlig utsikt över Vättern och med vackra ek- och lindsluttningar.

Syfte

 • Bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och med inslag av al.
 • Bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar knutna till blandlövskog och grova ädellövträd och död ved.
 • Tillgodose och utveckla allmänhetens behov av friluftsliv och naturupplevelser.

Växt- och djurliv

I området växer fram för allt lövskogar med inslag av ask, sälj och äldre bestånd av ek och lind samt alsumpskogar. I branten ner mot Falköpingsvägen växer ett område med äldre lindar.

I reservatet finns några mindre betesmarker som betas av får och häst. Här finns sällsynta växter och djur till exempel den suboceaniska dvärgsnigeln, den fuktälskande fjädermossan och svampen lundvaxing.

Foto: Dag Fredriksson

Friluftsliv

I den centrala delen av reservatet finns det möjlighet att utöva många olika friluftsaktiviteter. Vandring, naturvistelser, cykling och träning med hundar är några av dem. En pilgrimsled går dessutom genom området och i närheten finns många ridstigar.

Reservatsskyltar, stigmarkering, gränsmarkering, tillgängliggörande av utsiktsplatsen är några saker som Jönköpings kommun planerar att göra i reservatet.

Karta över reservatets planerade anordningar. Pdf, 3.2 MB.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • elda förutom på anvisade platser
 • cykla annat än på allmänna vägar och anvisade stigar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov. Undantag gäller även för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält förutsatt att fynden rapporteras till kommunen eller ArtDatabanken (Artportalen)
 • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor som dödar
 • ha okopplade hundar. Undantag gäller hundklubbens verksamhet.
 • rida förutom på befintliga vägar.

Inom reservatet är det utan kommunens tillstånd förbjudet att:

 • bedriva lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2018
Storlek: 40,3 hektar
Läge: Sydväst om Trånghalla.
Kommun: Jönköpings kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, grillplats.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss