Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klinten

Dimmig utsikt över sjö. På vägen ner växer det granar. Uppe på utsikten finns en stor tall som ramar in bilden.

Här i Klinten kan du njuta av en fantastisk utsikt över Försjön, vandra genom äldre barrskog eller ta ett dopp vid någon av de tre stränderna. Den gamla skogen är upp till 130 år gammal och ger en härlig känsla av vildmark.

Welcome to Klinten!

This reserve is situated close to Eksjö. Here you can enjoy nature, both hilly, old conifer forest with marvelous view points and lower, more easy walking nature nearby a lake. The two nature reserves Klinten and Skurugata have one border in common, and trail Smålandsleden passes them both.

Explore the reserve

In Klinten it is easy to visit nature! There are a lot of facilities such as three marked trails of different length, picnic areas, fire places, wind shields, a camping place for tents and an outdoor toilet with high accessability. The nature in itself is hilly in the eastern part and offer a beautiful view out of Lake Försjön. The western part is more accessible. There are three small beaches where you can swim. The one in the very north is said to be popular for nudists, which might affect which one you choose to stay at.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • damaging living or dead, fallen or standing, trees or bushes, i.e. by taking birch-bark
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on wood
 • catching or collecting invertebrates
 • disturbing animal life with intrusive behaviour, i.e. by coming too close to bird nests
 • driving a motor vehicle. Exceptions:
  • house-owner to Ägersgöl 2:2, that is allowed to drive to the house, and for other qualified traffic
  • hunters that are allowed to use a small vehicle for transporting dead moose out of the area, as long as the ground has good bearing capacity
  • transportation needed for agriculture
 • parking other than in designated parking areas
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • putting up any kind of sign or poster other than in designated areas
 • making a fire other than in designated areas. You have to bring your own firewood or use the firewood that is provided from the nature reserve manager
 • setting up a tent other than on designated areas
 • mountain-climbing, except from on the climbing establishment at Klintaberget.

Without permission from the Municipality of Eksjö you are also prohibited from:

 • using the area for organized competitions, training camps or similar activities with more than 200 participants.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och utveckla ett för regionen ovanligt stort barrskogsområde med naturskogskvalitéer och de arter som är knutna till dessa miljöer
 • ta tillvara områdets betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet av områdets naturvärden.

Historia

Klinten är en gammal jordbruksfastighet. Det finns också ett soldattorp där soldatlängden är känd för åren 1685-1901. Albert Engström växte upp i närbelägna Hult och hans författarskap är inspirerat av bland annat den dramatiska natur som finns i Klinten och Skurugata. I många av Albert Engströms berättelser finns storskogen med sina väsen beskriven.

Växt- och djurliv

Klintaberget reser sig som en mäktig brant ut över Försjön, en näringsfattig klarvattensjö. Den östra delen av reservatet är kuperad medan den del som ligger nära sjön är flackare. Marken här nere är gammal jordbruksmark och här trivs arter som är typiska för det öppna beteslandskapet, som till exempel ek, körsbär, rönn, hassel, en, smörboll, nattviol, gökärt och ängsvädd.

I övrigt är reservatet till stor del bevuxet av äldre barrblandskog. Eftersom kommunen har varit återhållsam med avverkningar här ger skogen en känsla av orörd natur. Exempel på växter som trivs på mark där skog stått länge och som går att hitta i Klinten är tibast, svart trolldruva, gullpudra och vårärt. Lavar som visar på stora naturvärden är till exempel gammelgranslav, lunglav, skriftlav och bårdlav.

Det är sällan man får se de svenska däggdjuren när man är ute och går i skogen, men om du vet vad du ska titta efter har du här chans att se spår efter älg, rådjur, räv och skogshare. Värdefulla fåglar som håller till i reservatet är till exempel duvhök, tjäder, järpe, nötkråka, större korsnäbb, mindre hackspett och nattskärra. I anslutning till sjön och våtmarken finns även storlom, lärkfalk, fiskgjuse och drillsnäppa.

Friluftsliv

Här i Klinten är det lätt att vara ute! Du kan komma till området till fots via Smålandsleden eller till fots eller cykel via småvägar från både norr och söder. Åker du bil måste du komma söderifrån. Det finns två parkeringar i södra delen och de rymmer ungefär 25 bilar vardera.

Det finns tre markerade leder i Klinten. Smålandsleden (orange) går i nordsydlig riktning genom hela reservatet och vidare upp genom grannreservatet Skurugata. Den blå leden (1,7 kilometer lång) tar dig upp till den magnifika utsikten på Klintaberget, där det också finns en rastplats. Den gulmarkerade leden är ungefär 2,5 kilometer lång och den tar dig via Klintaberget och sedan förbi den restaurerade våtmarken. Där finns det vindskydd, eldstad och rastbänkar.

Du kan också gå på vägen som går längs med sjön. Då kan du välja mellan tre olika badstränder, alla med grill och bänkbord. Längs vägen finns också en övernattningsstuga. I norra spetsen av Försjön finns två vindskydd, ett vedförråd samt ett tillgängligtsanpassat dass. Det är också här tältplatsen ligger, liksom den tredje stranden som ibland kallas för nudistbadet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada levande eller döda, stående och liggande, träd eller buskar, till exempel genom att ta näver
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo
 • framföra motorfordon (Undantag gäller för fastighetsägaren till Ägersgöl 2:2 att nå sin fastighet, samt för övrig behörig trafik. Undantag gäller även för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg samt för jordbrukets behov.)
 • parkera annat än på anvisade platser
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande annat än på anvisade platser
 • elda annat än på anvisad plats och då med medhavd ved eller ved som tillhandahållits av reservatsförvaltaren
 • tälta annat än på anvisad plats
 • klättra i berg, med undantag för befintlig klätteranläggning i Klintaberget.

Utöver vad som annars gäller är det utan kommunens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 personer

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005
Storlek: 81 hektar
Naturtyp: Skogsmark, åker och äng, våtmark och berg
Kommun: Eksjö
Läge: Cirka 8 kilometer öster om Eksjö och cirka 5 kilometer norr om Hult vid Försjöns nordöstra strand
Markägare: Kommun
Förvaltare: Eksjö kommun
Anordningar: Parkering, informationsskyltar, eldplatser, rastplatser, torrdass, vindskydd, badplatser, tältplats och markerade vandringsleder.

Hitta hit

Med cykel eller ben:
Om du cyklar kan du förutom den vanliga vägen i söder även även komma norrifrån in till Klinten. Här finns vägar, men de är bommade för bilar.

Smålandsleden går genom Klinten och Skurugata, vars norra respektive södra gräns är gemensam.

Från väg 40 mellan Eksjö och Mariannelund:
Sväng av när det är skyltat Hult och Skurugata. När du passerat järnvägen, sväng vänster mot Rydsnäs och Skurugata. Efter ungefär 4 kilometer, sväng vänster där det är skyltat Klinten. Föj skyltningen så kommer du till parkeringarna.

Koordinater till södra parkeringen:
N 57° 40' 49.44", E 15° 6' 46.34"
57.68040, 15.11287

Koordinater till norra parkeringen:
N 57° 40' 54.97", E 15° 6' 33.10"
57.68194, 15.10919

Tillgänglighet

Det är lätt att vara ute i Klinten. Det finns många anordningar som underlättar friluftslivet, som stigar, dass, eldstäder, rastplatser, vindskydd och en raststuga. Det finns också flera ställen där det är lätt att bada.

Området är naturligt kuperat. Smålandsleden går igenom hela Klinten, från söder och uppåt och vidare in i reservatet Skurugata som tar vid i norr.

Om man håller sig längs västra delen av Klinten är reservatet bra anpassat för rullstol. Här går en grusväg som följer sjön. Dasset som ligger vid norra änden av sjön är tillgänglighetsanpassat.

Det finns tre leder i reservatet:
Smålandsleden är markerad orange
En blå led tar dig upp på Klintaberget. Den är 1,7 kilometer enkel väg och har 13 % lutning som mest.
En gul led tar dig även förbi våtmarken. Den är 2,5 kilometer lång enkel väg.

Det finns två parkeringar som rymmer ungeför 25 bilar vardera.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss