Lövhult

Lövhult har både skog-, ängs- och hagmark. Foto: Claes Uhlén

Lövhults naturreservat består till största delen av skog. Men här finns också äng och hagmark. Genom området rinner Lövhultabäcken. Små rännilar och bäckar korsar hela området vilket ger karaktär åt flora och fauna.

Syfte

 • tillgodose behov av områden för friluftslivet, skolor och föreningar
 • skydda, återskapa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter, öka den biologiska mångfalden.

Växt- och djurliv

Lövhult är ett kommunalt naturreservat i Nässjö kommun, det vill säga Nässjö kommun är beslutande myndighet och förvaltare av reservatet.

Lövhults naturreservat består till största delen av skog. Men här finns också ängs och hagmark. Genom området rinner Lövhultabäcken. Små rännilar och bäckar genomkorsar hela Lövhultsområdet vilket ger karaktär åt flora och fauna.

Friluftsliv

Det finns många möjligheter för friluftsliv i Lövhult. Här finns det slingor av varierande längd för promenad, jogging, löpning. Det finns en asfalterad bana för rullskidor, inlines eller rullstol.

Inga anläggningar finns utmärkta på kartan. Det beror på att detta är ett kommunalt förvaltat reservat och att anläggningarna ännu inte är inlagda i kartsystemet. Vi arbetar på att lösa detta, men det kommer att dröja innan vi får det att fungera.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Lövhults naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • Göra åverkan på skogen, ris- ört eller markvegetationen
  Medvetet störa djurlivet
  Framföra motordrivet fordon
 • Göra upp öppen eld
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Skidled Skidled
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 229,6 hektar
Kommun: Nässjö kommun
Läge: 5 km öster om Nässjö
Ägare: Nässjö kommun
Förvaltare: Nässjö kommun
Naturtyp: Skogsmiljöer, odlingslandskap, bergsbranter, bäckar
Anordningar: Informationstavla, parkering, toalett, rastplats, rast/övernattningsstuga, tältplats, servering, tillgänglighet, skidled, ridled, stigar och leder, varav några är asfalterade och rullstolsanpassade. (Tyvärr gör en teknisk komplikation att anordningarna inte syns på kartan. Vi arbetar på att lösa detta.)