Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Allemansrätten – det är lätt att göra allemansrätt

Allemansrätten ger dig möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Det är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Du gör allemansrätt när du tar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ta hänsyn till djur, natur och andra människor

Allemansrätten ger dig en fantastisk möjlighet att till exempel gå, springa, cykla, rida och åka skidor i naturen. Men du får inte göra det hur som helst. Du måste alltid visa hänsyn till djur, natur och andra människor.

Mark och tomt

Du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov men du får inte passera över någons privata tomt. En tomt är området närmast ett hus där det bor någon. Det behöver inte finnas staket runt en tomt. Du får inte vistas på en åker eller äng med nysådd, växande gröda eller andra känsliga planteringar.

Känsliga perioder

På våren och hösten är stigarna ofta mjuka, blöta och leriga. Då ska du inte cykla på dem och även när du går eller springer behöver du ta det lugnt för att inte skada underlaget. Var extra försiktigt under försommaren, eftersom fåglarna häckar och djurlivet är känsligt.

Grupper

Om ni är många som gör samma sak –  fråga markägaren om lov och tänk på att ni tillsammans kan skada naturen.

 Tänk på det här:

 • Gå inte på åkrar med nysådd eller växande gröda.
 • Gå inte över någons privata tomt.
 • Var extra varsam när stigarna är mjuka.
 • Var försiktig under försommaren när fåglar häckar.
 • Fråga alltid markägaren om lov och var extra försiktig om ni är många som gör samma sak.

Skyddade områden

I skyddade områden som exempelvis en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda bestämmelser. På skyltar i området och på Länsstyrelsens webbplats kan du läsa om vad som gäller på den plats som du vill besöka. Det är olika regler för varje skyddat område.

Nationalparkerna har starkast skydd och ägs alltid av staten. I Sverige finns 29 nationalparker men ingen av dem ligger i Blekinge. Naturen är storslagen eller särpräglad och har mycket höga värden. Här är naturen skyddad och får inte exploateras.

Naturreservat
kan skapas för att skydda en särskild art eller livsmiljö eller enbart för friluftsliv och naturupplevelser. Inom naturreservat kan beslut ändras, det görs inte i en nationalpark. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om bildandet av naturreservat.

Här kan du hitta alla naturreservat

Andra aktuella skyddsformer är till exempel Natura 2000, Kulturreservat, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

 Tänk på det här:

 • Ta reda på vad som gäller i den nationalpark eller naturreservat som du vill besöka.
 • Särskilda regler gäller för cykling och ridning i skyddade områden.
 • Du får oftast inte plocka blommor i naturreservat.

All nedskräpning är förbjuden. Nedskräpningen har många negativa konsekvenser för djur och natur och nedbrytningstiden är ofta lång.

Om det finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där. Om soptunnan är full är det bättre att du tar med soporna hem annars är risken stor att vinden, fåglar eller andra djur sprider skräpet. Av samma anledning ska locket på soptunnan alltid vara på.

Om nöden kallar... Gör en grop om du måste uträtta dina behov. Toalettpapper ska grävas ner eller eldas upp (om det inte är eldningsförbud), så att det inte blåser omkring i naturen.

Konsekvenser av skräp i naturen. Stora mängder plast flyter runt i våra hav. Sjöfåglar och marina däggdjur trasslar in sig i fiskelinor och plast eller tror att det är mat. När djur äter plast kan de hindras i sin tillväxt, förgiftas och i värsta fall dö.  Djur på land kan också skadas av skräp. Bland annat får kor i sig aluminiumsplitter genom fodret. Det hamnar där när metallburkar strimlas sönder vid skörden. Glassplitter och andra vassa föremål ställer också till stor skada.

Tänk på det här:

 • Släng ditt skräp i soptunna eller ta med det hem.
 • Se till att ditt skräp inte riskerar att flyga omkring eller att djur kan sprida det.
 • Gräv en grop om du måste uträtta dina behov. Toalettpapper ska grävas ner eller eldas upp.

Du får elda för att tillaga mat eller värma dig men det är viktigt att du väljer en plats där det inte finns någon risk att elden sprider sig eller skadar naturen.

Eldplatser. Välj i första hand en plats där det redan finns iordningställda eldstäder. Elda aldrig på̊ klippor – berget kan spricka av värme och elda aldrig om det finns risk för brand. I nationalparker och naturreservat gäller oftast särskilda regler.

Släckning. För att inte riskera att elden sprider sig i efterhand behöver du vara noggrann med att den är ordentligt släckt när du lämnar din eldplats. Förbered gärna din släckning med hink och vatten.

Behöver du bränsle till elden går det bra att plocka lösa grenar och kvistar från marken, men bryt inte av något från växande träd och buskar.

Eldningsförbud. Om det är brandrisk utfärdar Räddningstjänsten eldningsförbud och kommunerna informerar om det på sina hemsidor. Eldningsförbud gäller för all eldning och inkluderar även engångsgrillar.

Tänk på det här:

 • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig.
 • Elda helst i eldstäder.
 • Elda aldrig på klippor.
 • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler.
 • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar.
 • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud.

Tänk på att du inte får köra med fordon i terräng och att bullret från exempelvis en fyrhjuling kan störa både människor och djur. När du cyklar i naturen är det viktigt att du visar hänsyn och inte förstör mark och växter.

Att cykla på enskilda vägar, stigar och i mountainbikespår är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Det går bra att cykla fritt i naturen om det görs på ett skonsamt sätt. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att visa hänsyn. Du får inte cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden. Det är heller inte tillåtet att arrangera terrängcykling i grupp utan att ha frågat markägaren om lov.

Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor men inte på stigar eller fritt i terrängen.

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet eller bara tillåtet på vissa leder.

All terrängkörning med fordon är förbjudet. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla. Motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och kan även störa djur och människor. Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Vad är terräng? All naturmark utanför vägar till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Tänk på det här:

 • Det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng.
 • Parkera ditt fordon så att du inte skadar marken, står i vägen eller stör.
 • Var försiktig när du cyklar på stigar så att du inte skrämmer människor och djur.
 • Fråga markägaren om lov om ni är många som vill cykla i naturen.

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud för att skydda fåglar eller sälar. Hur länge du får stanna beror på situationen. Här gäller samma regler som för camping.

Bad. Om en brygga ligger utanför en tomt är det tillåtet att tillfälligt förtöja din båt eller bada där, så länge du inte stör eller hindrar ägaren.

Du får paddla kajak eller kanot och färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som båtfarare ska du visa gott ”sjömanskap” och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i. Det kan finnas särskilda förbud och begränsningar, exempelvis fartbegränsningar, tillträdesförbud och förbud mot förbränningsmotorer.

Vattenskoter och vattenskidor. Vattenskoter får köras på allmänna farleder. Länsstyrelsen kan besluta om ytterligare vattenskoterområden men i övriga vatten är de inte tillåtet att köra vattenskoter. Länsstyrelsen beslutar även om var det är tillåtet att åka vattenskidor.

Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv.

Tänk på det här:

 • Stör inte markägare.
 • Kolla upp om det finns tillträdesförbud eller fartbegränsningar.
 • I vissa sjöar och vattendrag är det inte tillåtet att färdas i båt med förbränningsmotor.
 • Vattenskotrar får endast köras i vissa områden.

Det går bra att tälta något eller några dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. För husvagn och husbil gäller fler begränsningar.

Tält. Om ni är många som ska tälta eller om du är nära en bostad behöver du be markägaren om lov. Tänk på att inte tälta på ömtåligt underlag eller på mark som används för jordbruk eller planteringar.

Camping i skyddade områden. Om du befinner dig i en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda regler. Ibland kan det vara tältförbud i hela området. Det finns anslagstavlor i området som visar vad som gäller.

Om du har husvagn eller husbil är kraven större. Det är inte tillåtet att köra i naturen överhuvudtaget. Du måste hålla dig på vägen enligt terrängkörningslagen.

Rastplatser. Väljer du att övernatta på en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar på vardagar och något längre tid under helger.

Tänk på det här:

 • Stör inte markägare när du tältar.
 • Tälta inte på ömtålig mark, planteringar eller odlingar.
 • Kolla upp vad som gäller i nationalparker eller naturreservat.
 • Om ni är många eller om du vill tälta många nätter eller nära boningshus behöver du be markägaren om lov.
 • Du får inte köra i terräng med husbil eller husvagn.
 • Övernattning på rastplatser är oftast begränsat till 24 timmar.

 

Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten utan regleras i jaktlagen och fiskelagen. Allemansrätten har ändå stor betydelse för både jakten och fritidsfisket i och med att de hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter.

Fiskekort och fiskeplatser. Du behöver ofta ett speciellt fiskekort för att få fiska i sjöar och vattendrag. Ta alltid reda på vad som gäller innan du beger dig ut på en fisketur. Det går ofta bra att fiska från privata stränder och bryggor, så länge de är tomma och inte ligger i anslutning till bostadshus. Tänk på att respektera den som äger platsen.

Fredade och fridlysta arter. När fiskarna leker på våren kan vissa arter vara fredade.  Med det menas att du under den perioden måste släppa tillbaka fisken direkt om du får en sån på kroken. Det kan också finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Några arter är helt fridlysta, till exempel mal, som du inte får ta upp alls.

Skräp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren. De hör inte hemma i naturen men är lätta att glömma kvar. Djur kan lätt fastna i skräpet och skada sig mycket allvarligt.

Fiskelagen (1993:787), Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats.

Fiskeförordning (1993:1097), Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats.

Jakt. För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen. Du behöver även få tillåtelse av markägaren.

Det är inte förbjudet att vara i skogen när jakt pågår men man ska vara uppmärksam och visa hänsyn till jägarna. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt är förbjudet.

Jaktförordningen (1987:905), Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats.

 Tänk på det här:

 • Du kan behöva köpa fiskekort.
 • Du behöver tillåtelse från markägaren eller jakträttsinnehavaren för att få ta med vapen eller fångstredskap.
 • Det är förbjudet att störa jakt, fiske eller villebråd men du får vistas i skog och mark under pågående jakt.
 • På våren kan vissa fiskarter vara fredade.
 • Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp och fridlysta fiskar ska alltid släppas tillbaka.
 • Ta med dig drag, linor och skräp hem.

Ta gärna med dig hunden i naturen men tänk på att du har strikt ansvar för din hund och att kraven på dig som hundägare är stora för att skydda däggdjur och fåglar.

Strikta regler under vår och sommar. Under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund i all naturmark och även i parker. Hunden ska hållas högst några meter ifrån dig och helst vara kopplad. Syftet är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet eller andra människor.

Kopplingstvång. I nationalparker och i stort sätt alla naturreservat gäller kopplingstvång.

Hundförbud gäller ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Det är kommunen som beslutar om lokala hundförbud.

Tänk på det här:

 • 1 mars – 20 augusti måste hunden vara under strikt kontroll, helst kopplad.
 • Koppeltvång gäller i de flesta naturreservat.
 • Särskilda bestämmelser gäller oftast vid badplatser.
 • Ha alltid hunden under uppsikt så att den inte stör andra djur eller
  människor.

Växter, bär och svampar går bra att plocka men håll koll på vilka arter som är fridlysta där du är.

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa växter är dock så sällsynta att de är fridlysta och får inte plockas.

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd.

Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten och får inte plockas till skillnad från bär och svamp.

Du får plocka alla sorters svampar förutom tryffel. Däremot finns det flertalet giftiga svampar i Sverige så du måste vara uppmärksam.

Att plocka bär är tillåtet
enligt allemansrätten, även i stor skala och för försäljning. För att inga problem ska uppstå är det värdefullt att arrangören pratar med markägaren, länsstyrelsen och kommunen innan verksamheten startar.

Tänk på det här:

 • Plocka aldrig fridlysta växter
 • Ta aldrig något från växande träd eller buskar förutom nötter, bär och frukt.
 • Ta aldrig något från odlingar eller från någons tomt.
 • Ta aldrig hem fällda träd eller buskar.

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Ridning på vägar. Normalt är det tillåtet att rida på enskilda vägar men det är endast tillåtet att rida på en enskild väg så länge inte vägen tar skada. Risken för skador minskar om du rider i mitten på vägen. Markägaren kan kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller travträning. Om ridningen orsakar stor skada kan markägaren få tillstånd av kommunen att sätta upp en skylt som förbjuder ridning.

Du får rida fritt i naturen men inte över planteringar, tomter, åkermark eller på ömtåligt och mjukt underlag eller där du riskerar att skada marken. Rid inte heller på stubbåkrar/ängar om du inte frågat markägaren först. Många av Sveriges kommuner har förbjudit ridning i markerade motionsspår och preparerade skidspår.

Återkommande ridturer. Den som ansvarar för återkommande ridturer bör ha en kontinuerlig dialog med berörda markägare.

Hästspillning är inte skadligt för naturen men i större mängder kan det bli ett problem för andra som går eller färdas längs vägen. Hoppa gärna av och ta undan din hästs spillning från stigar och vägar.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. Oftast kan du rida på markerade stigar eller leder, men inte utanför dessa. Det kan också vara ridförbud i hela området.

Tänk på det här:

 • Det är förbjudet att rida på planteringar och åkermark.
 • Rid mitt på vägen för att minska skador.
 • Prata med markägaren om ni gör återkommande ridturer.
 • Ta gärna undan hästspillning från stigar och vägar.
 • Kolla upp vad som gäller i motions-, skidspår, nationalparker och naturreservat.

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller.

Eget ansvar. Tänk på att du går in i en hage på egen risk och att det kan finnas nyfikna djur och kanske till och med en ilsken tjur. Mata inte djuren och kom ihåg att alltid stänga grinden efter dig!

Stängsel. En markägare får inte sätta upp ett stängsel som stänger ute människor från allemansrätten. Men du får aldrig ha sönder ett stängsel för att kunna passera.

Tänk på det här:

 • Du går in i en hage på egen risk
 • Glöm inte att stänga grinden efter dig.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Fridlysta arter, Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss