Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hökensås

På urbergsplatån Hökensås ligger en av Sveriges största sand- och grusavlagringar. Landskapets många fascinerande former minner om den senaste istidens härjningar i trakten. Den glesa tallskogen och det stora antalet sjöar gör området mycket attraktivt för friluftsliv.

Om Hökensås

Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i gränstrakterna mellan Tidaholm, Habo och Mullsjö kommuner. Landskapet är starkt kuperat och domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen, som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, det vill säga ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Genom förkastningar har också gravsänkorna Vättersänkan och Stråkendalen uppstått i området.

Särskilt på östra sidan av urbergsryggen lagrades enorma mängder sand och grus under istiden. De tillhör de mäktigaste isälvsavlagringarna i landet. I det omväxlande landskapet finns rullstensåsar, runda kullar, plana grus- och sandfält och djupa gropar. Groparna har bildats när isberg, som strandat i sandfälten när inlandsisen drog sig undan, smälte bort.

2016 genomfördes en naturvårdsbränning i området. En kontrollerad brand gynnar vissa arter, som till exempel tall, brandnäva och svedjenäva.

Växt- och djurliv

Skogarna, som främst består av tall, är artfattiga men mycket uppskattade som bär- och svampmarker. Eftersom Hökensås är ett naturvårdsområde och inte ett naturreservat tillåts skogsbruk och det finns alltså avverkad skog på vissa ställen.

I området finns det starka stammar av älg, rådjur, mård och räv. Även lodjur har en regelbunden förekomst i Hökesåsområdet. Fågellivet är sparsamt i den glesa tallskogen. Här trivs arter som pärluggla, tjäder och orre. Under sommarkvällar hörs nattskärrornas svirrande. Bland småfåglar förekommer bland annat korsnäbbar, tofsmes, talltita och trädpiplärka. Storlom, knipa och svarthakedopping förekommer i sjöarna.

Film om Hökensås

Här nedan kan du se en kort film om Hökensås.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra terrängfordon inklusive snöskoter, framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar (enligt skyltning) och anordna tävling med fordon
 • ställa upp husvagn, husbil eller annat ekipage för övernattning mellan klockan 22.00 och 04.00
 • tälta och övernatta i vindskydd annat än på anordnade platser vid Vätterleden
 • fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka blommor, lummer, mossor och lavar
 • medföra hund som inte är kopplad
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd och anvisad plats. Förbudet gäller dock ej campingkök, däremot gäller det grillar, grillådor och motsvarande. Observera att totalt eldningsförbud kan komma att utfärdas
 • framföra båt annat än i Bredsjön. Till båt räknas även kanot, vattencykel, gummibåt och lösa flottar av alla slag. I de delar av Bredsjön som berörs av förordnandet om naturvårdsområde är det förbjudet att framföra båt med högre fart än sju knop
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller dylikt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1996.
Storlek: 5 500 hektar (varav 2214 hektar land i Jönköpings län).
Ägare: Privat.
Kommuner: Habo och Tidaholms kommuner.
Läge: Mellan Tidaholm, Habo och Mullsjö kommun cirka 3 mil NV om Jönköping. Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Isälvsavlagringar, tallskog, sjöar och tjärnar.
Förvaltare: Länsstyrelserna i Jönköpings län och Västra Götalands län.
Anordningar: Parkering, strövstigar, vandringsled, motionsspår, bryggor, spångar, eldstäder, toaletter, vindskydd, fiskekortsförsäljning. Vid Björnsjön finns handikappanpassade bryggor.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss