Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturminnen

Speciella naturföremål som träd, flyttblock, rullstensås eller liknande kan skyddas som naturminne. Det är en gammal skyddsform som har funnits i Sverige sedan 1909. Ofta har de skyddats på initiativ av markägare eller olika intresseorganisationer.

Naturminnen skyddas i dag enligt 7 kap. 10 § miljöbalken av Länsstyrelsen eller kommunen. Objektet ska vara ” ett särpräglat naturföremål” som ”behöver skyddas eller vårdas särskilt”.

I Jönköpings län finns 66 naturminnen. Av dem är 54 olika typer av träd, vanligast är ek men även ask, lind, bok, tall, en och till och med apel. Träden är ofta gamla men inte alltid. Det kan till exempel vara vårdträd, gårdsträd eller träd med speciellt eller avvikande utseende.

Resterande 12 stycken är öar, klippblocksområde, rullstensås, enebacke eller blåsippskulle.

De flesta av vårt läns naturminnen bildades på 1940-, 50-, och 60-talen men på senare år kan man ana ett litet uppsving för skyddsformen. Under 2000-talet har totalt 5 stycken bildats.

Eftersom många av besluten om skydd är skrivna under den tidigare delen av 1900-talet ter sig beslutstexterna sig lite gammaldags för oss. Men de speglar väl dåtidens syn på naturvärden och naturvård.

Exempel på text är:

  • särskilt intresse för kännedomen om landets natur
  • på grund af märklig naturbeskaffenhet
  • bör särskilt skyddas p.g.a. sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet, egenart eller eljest märkliga beskaffenhet.

Fördelningen mellan länets kommuner är:

Fördelningen mellan länets kommuner är:

Kommun

Antal

Aneby 

 3 stycken 

Eksjö 

 5 stycken

Gislaved

 6 stycken

Gnosjö 

 1 stycken

Habo 

 3 stycken

Jönköping 

 10 stycken

Nässjö 

 4 stycken

Sävsjö 

 2 stycken

Tranås 

 2 stycken

Vaggeryd 

 2 stycken

Vetlanda 

 16 stycken

Värnamo 

 12 stycken

För mer information om var de olika naturminnen är belägna, se

Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Eftersom naturminnen ofta är ett enskilt träd händer det att de blir gamla och till och med dör. Men trädet är värdefullt även efter sin död och därför kvarstår skyddet. Dock kan döda grenar eller till och med hela träd utgöra en fara för människor eller egendom om de till exempel står i närheten av bebyggelse. I de äldre besluten anges tyvärr ingen form av skötsel.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss