Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Helvetets håla

Foto: Johan Rova

Strax sydost om Lemnhult ligger Trollebo portar med Helvetets håla. Trollebo portar är en skura, en tvärbrant ravin, som kan följas drygt 4 kilometer. Den är en av de största och mest dramatiska skurorna på Småländska höglandet. Från skurans kant har man en hisnande utsikt över Helvetets håla: en rund och ofta vattenfylld håla i mitten av ravinen.

Reservatet omfattar en 500 meter lång ravin med nästan lodräta bergväggar av röd granit. Djupet varierar mellan 20 och 30 meter och bredden upptill är 35 - 40 meter. Bottnen täcks med stora kantiga block som är lossbrutna ur bergväggen. Trollebo portar avviker från andra skuror genom att den avvattnas mot norr.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • skydda och bevara skuran och de arter som är beroende av det svala och fuktiga klimatet i skuran
 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog och de arter som är knutna till den miljön
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

Längs bäcken i ravinen blandas resliga granar med lövträd och buskar av flera olika arter. Den varierande fuktigheten ger en omväxlande växtlighet och artrikedomen bland mossorna är stor. Bland arterna märks vedtrappmossa, grön sköldmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Naturskogsområdet öster om skuran består dels av hällmarkstallskog med tallar som är uppemot 300 år gamla, dels av blåbärsgranskog. Ett rikt fågelliv finns i området med fågelarter som är typiska för barrskog, exempelvis korsnäbbar, spillkråka, tofsmes, talltita och sparvuggla. Genom reservatet löper en stig som leder besökaren mellan de mest sevärda områdena.

Observera att leden till reservatet från parkeringen går igenom en kohage. Det kan upplevas lite besvärligt med passagen på stenarna längs med bäcken och upp igen på östra sidan. Stigen ner (från väster) är säker men brant. Det finns numera en bro över bäcken för en säkrare passage.

Historia

Många studsar till inför namnet på detta reservat. Förr sades det att området var ett tillhåll för rövare och banditer som överföll förbipasserande. Då kallades det för Helsikes hôla. Av anständighetsskäl kallades området en tid för Trollebo portar, men på 1960-talet enades man om att det skulle kallas för Helvetets håla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 • förstöra eller skada fasta naturföremål 
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp 
 • samla in ryggradslösa djur 
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet 
 • cykla eller rida 
 • klättra i berg 
 • elda annat än med medhavd ved 
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg 
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 7 hektar
Naturtyp: Skura (sprickdal), barrnaturskog, vattendrag
Kommun: Vetlanda
Läge: En mil öster om Korsberga, sydost om Lemnhult
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, vandringsled, informationstavla utsiktspunkt

Hitta hit

Från Korsberga:
Strax norr om Korsberga tar du österut in på Lemnhultsvägen (väg 776). Efter 3,5 kilometer tar du höger mot Lemnhult. Följ vägen i ytterligare en mil, passera samhället Lemnhult. Precis vid den södra skylten "Lemnhult" ska du ta vänster in på den väg som har en grässträng i mitten. På samma ställe går det in en väg 90 grader, men du ska ta den väg som slår följe en bit med asfaltsvägen. Efter ungefär 100 meter kommer du fram till parkeringen. Från parkeringen är det en 600 meter lång promenad innan du kommer till själva reservatet.

Från väg 47:
Åk till Repperda, mellan Målilla och Vetlanda. I Repperda, sväng söderut mot Skirö. Följ vägen i drygt tre kilometer. I Byestad, sväng mot Nye. Fortsätt i drygt fem kilometer tills du kommer ut på väg 125. Sväng vänster mot Fagerhult. Fortsätt på den vägen i 2,5 kilometer. Sväng sedan höger mot Lemnhult och Trollebo, in på väg 778. Fortsätt på den vägen i sex kilometer tills du kommer till en korsning där det står Åseda åt vänster och Korsberga åt höger. Kör du rakt fram, skyltat Naturreservat, kommer du till ett annat naturreservat, Stora och Lilla Fly. Sväng istället vänster, mot Åseda. I slutet av samhället Lemnhult, precis vid den södra skylten "Lemnhult" ska du ta vänster in på den väg som har en grässträng i mitten. På samma ställe går det in en väg 90 grader, men du ska ta den väg som slår följe en bit med asfaltsvägen. Efter ungefär 100 meter kommer du fram till parkeringen. Från parkeringen är det en 600 meter lång promenad innan du kommer till själva reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet