Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hyllingen

I den öppna jordbruksdalen öster om Aneby ligger den grunda fågelsjön Hyllingen. Sjön är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar. Här finns två fågeltorn varav det ena är tillgängligt.

Welcome to Hyllingen!

Hyllingen nature reserve is a wetland that is very rich in birds. The main part of the reserve consists of Lake Hyllingen. It is surrounded by agricultural land and the ground is flooded every year.

Hyllingen is situated just ouside Aneby.

Explore the reserve

There are two bird watching towers in the area, one in the reserve and one outside. There are two different parkings for the two towers. You are always welcome to visit the towers but please notice that there are restrictions for when you are allowed to walk ouside the paths.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • walking in the area between March 1 and August 31, except from on marked paths and bird watching towers
 • making fires

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och vårda en slättsjö eftersom den är viktig för flyttande och häckande fåglar
 • bevara biologisk mångfald, särskilt fågelfauna, knuten till en slättsjö
 • ge besökare möjligheter till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv så länge det inte påverkar bevarandet av naturvärdena
 • upprätthålla möjlighet till gynnsamt tillstånd för de Natura 2000-arter som finns här. 

Historia

Fram till 1800-talet var området sjöbotten. Människor sänkte vattennivån för att få mer odlingsmark, och Hyllingen var det som blev kvar av sjön. Hyllingens vattenspegel blir sakta mindre. På kartor från 1912 kan man se att sjön hade en yta på nio hektar. Idag är vattenytan i reservatet 6,6 hektar.

Utsikt över översvämmad mark. Buskar står ute i vattnet och sjöns vattenspegel är större än normalt.

Översvämningstider.

Växt- och djurliv

Hyllingen är en grund slättsjö som är omgiven av odlingslandskap. När vattenståndet är högt i Svartån pressas vatten upp i Hyllingen som då får en större vattenspegel än annars. Det innebär att de omgivande markerna översvämmas vilket skapar en attraktiv miljö för många fåglar.

I södra delen av sjön finns det gott om bladvass, i övrigt täcks den till stora delar av säv, sjöfräken och näckrosor. På den fasta marken i reservatet finns det gott om älggräs, vide och björk.

Bredestadsdalen, där sjön Hyllingen ligger, är tillsammans med den intilliggande sjön Ralången en populär flyttväg för många fåglar. Det gör att ett stort antal arter årligen rastar vid sjön och på de översvämmade maderna kring reservatet. Under vår och höst finns här svanar, gäss, änder och vadare. På sommaren kan du du se fiskgjuse och häger leta fisk i sjön. Arter som storspov, årta, sothöna, kornknarr och småfläckig sumphöna kan häcka i området. Under sensommaren finns här ofta dubbelbeckasin.

Tillgängligt fågeltorn. Tornet består av två våningar där den nedre våningen har ramp och sittplatser.

Det tillgängliga fågeltornet som ligger väster om reservatet.

Friluftsliv

Hyllingen är ett utpräglat fågelreservat och därför ett omtyckt besöksmål för fågelintresserade. Det släta landskapet är tidvis översvämmat och sankt på sina ställen och det är inget område man strövar fritt omkring i. Stigarna som leder till fågeltornet som ligger i reservatet är dock relativt lätta att gå. Vissa sträckor går på spänger som är två brädor breda. Själva fågeltornet har trappor.

Fågeltornet som ligger utanför reservatet har två våningar. Det övre nås med trappa, men det nedre har en ramp och är tillgängligt. Från parkeringen och till fågeltornet är det ungefär 300 meter längs en grusväg.

Mellan 1/3 - 31/8 får man inte röra sig fritt i reservatet utan måste hålla sig till stigar och fågeltorn. Anledningen till det är att fåglarna kan störas under den känsliga häckningstiden.

Vy över ett platt, gräsbevuxet landskap där det slingrar sig en å. I bakgrunden ett fågeltorn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i reservatet. Du är välkommen att besöka Hyllingen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • beträda området 1 mars - 31 augusti, undantag gäller markerade strövstigar och fågeltorn
 • elda

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1968
Storlek: 45 hektar varav 6,6 ha vatten
Naturtyp: Sjö
Kommun: Aneby
Läge: Öster om Aneby samhälle
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, strövstig, fågeltorn (varav ett är tillgängligt), informationstavla.

Hitta hit

Vägbeskrivning till tillgängligt fågeltorn
Utgå från Aneby och åk Storgatan (väg 971) i riktning mot väg 32. Precis utanför samhället svänger du höger in på Förrådsvägen, mot vattenverket. Efter 200 meter kommer du till parkeringen. För att komma till tornet följer du skyltningen längs en grusväg. Det är ungefär 300 meter att gå.

Vägbeskrivning till fågeltornet i reservatet
Utgå från Aneby och åk Storgatan (väg 971) i riktning mot väg 32. När du kommer ut ur samhället kör du ungefär två kilometer. Sväng sedan höger in mot gården Äng. Strax före gården finns parkeringen. Sedan följer du orange markering för att komma till fågeltornet. Det är en promenad på ungefär 850 meter.

Koordinater till parkeringen med tillgängligt torn:
57°50'48.56"N, 14°49'32.76"E
57.84682, 14.82577

Koordinater till nordöstra parkeringen:
57°50'55.71"N, 14°51'7.14"E
57.84881, 14.85198

Tillgänglighet

Hyllingen ligger nära Aneby. På många ställen är reservatet blött och sankt, så det är inget område som du strövar fritt omkring i. Det finns stigar som leder till två fågeltorn, varav det ena har en tillgänglig plattform. Det tillgängliga tornet ligger västerut, utanför reservatet.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss