Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knutstorp

Naturvårdsområdet Knutstorp är ett vidsträckt, artrikt och vackert odlingslandskap, format av inlandsisens avsmältning. Det variationsrika landskapet med sin intressanta terräng är unikt i södra Sverige och har ett stort värde för såväl fåglar som växter.

Växt- och djurliv

Knutstorp ligger i Nässjö kommun och området ingår till viss del i den så kallade Almesåkraserien som består av mäktiga sand- och grusavlagringar som avsattes i samband med att en glaciär låg kvar i dalgången vid tiden för inlandsisens avsmältning. Avlagringarna har gett upphov till en näringsrik jordmån och är den främsta anledningen till områdets fina flora. Prästkrage, nattviol och getrams är exempel på näringskrävande örter som växer i Knutstorp.

Det mest intressanta med Knutstorp är kanske landskapets former. Öster om säteriet, i sluttningen ned mot Knutstorpssjön, finns en lateralterass (kameterass) med plan överyta. Lateralterassen bildades genom att smältvatten från inlandsisen deponerade grusmaterial i en ficka mellan det moräntäckta bergsmassivet i öster och en kvarliggande iskropp i väster (där Knutstorpssjön nu ligger). I den nordvästra delen av området utbreder sig ett isälvsdelta mellan två moränhöjder. Deltats främre sluttning (distalbrant) ligger precis norr om vägen in till Knutstorp från Flisby kyrka. Nordöst om säteriet ligger den så kallade tappningsrännan som eroderades fram av isens smältvatten. I rännans botten ligger nu ett alkärr.

Avlagringarna har gett upphov till en näringsrik jordmån och är den främsta anledningen till områdets fina flora. Foto: Johan Rova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra ej kopplad hund
  göra upp eld
  framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisad väg
 • parkera motordrivet fordon på annan än särskilt anvisad plats
 • ställa upp hus- eller släpvagn
 • tälta
 • ta blommor, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller dylikt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 176 hektar
Ägare: Privat
Läge: Nässjö kommun, cirka 3 kilometer väster om länsväg 32 mellan Tranås och Eksjö
Naturtyp: Isälvsavlagringar, odlingslandskap
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, informationstavla, strövstig, torrdass

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss