Stendörren

Stendörren är ett populärt besöksmål som ligger vid kusten mellan Nyköping och Trosa. Det är lätt att nå från fastlandet och du kommer ut på de närmaste skärgårdsöarna via flera hängbroar. I området kan du bada, vandra, ströva och färdas med egen båt i vacker skärgårdsmiljö med fina naturvärden. Besök gärna naturum där du kan lära dig mer om Östersjön.

Utsikt

Från utsiktstornet ser du långt ut i skärgården. Foto: Josefin Andersson.

Att göra i Stendörren

Att göra i Stendörren

Hängbro, utsiktstorn, eld, klippor, spång, naturum, länk till sida om vad du kan göra i Stendörren

Det finns mycket att göra i Stendörren. Foto: Josefin Andersson, Maria Rolf, Robin Pettersson, Helena Herngren.

Besök naturum Stendörren

Naturum Stendörren

Blomning, person som tittar på blommorna, länk till naturum Stendörrens sida

Följ med naturvägledarna vid naturum Stendörren. Foto: Länsstyrelsen

Upptäck Stendörrens natur- och kulturmiljöer

Upptäck Stendörrens natur-och kulturmiljöer

Länk till sida om Stendörrens natur- och kulturmiljöer

Foto: Emelie Envall, Maria Rolf, Johanna Öhr.

Hitta våra tillgängliga leder och anordningar

Hitta våra tillgängliga leder och anordningar

Trädäck, räcke, bänk. träd, klippor och hav, länk till sida om tillänglighet i Stendörren

Vid naturum finns en lång tillgänglig ramp ut till en rastplats med eldstad. Foto: Maria Rolf.

Frågor och svar

Får jag övernatta i reservatet?

 • Du får övernatta i båt i hela reservatet, högst två dygn. Om du vill övernatta på annat sätt får du göra det utanför förbudsområdet som är markerat i kartan som finns i rutan med föreskrifter längre ner på sidan.

Jag vill grilla – var får jag elda?

 • Du får bara elda i våra eldstäder. Det finns 20 grillplatser i reservatet. Du hittar dem på kartan längst ner på sidan eller på skyltarna i reservatet.
 • Vi lägger ut ved – välkommen att elda med den. Tänk på att du inte får ta ved i skogen och att använda måttligt med ved.

Jag har hund – vad ska jag tänka på?

 • Din hund är välkommen hit. Hunden ska vara kopplad hela tiden i reservatet.
 • Tänk på att se till att hunden inte stör betesdjuren.

Finns det soptunnor?

 • Ta med dina sopor till parkeringarna och sortera dem där. Ta gärna med en påse för ditt skräp. Du kan sortera i behållare för brännbart, metall, glas och pant.

Jag vill använda min drönare – är det okej?

 • Nej, du får inte använda drönare i naturreservatet, eftersom det kan innebära en risk för störning till exempel av djurlivet. Om du vill använda drönare behöver du söka dispens från föreskrifterna.

Dispens och tillstånd för aktiviteter eller åtgärd i skyddat naturområde

Naturreservatets regler kallas föreskrifter och du hittar dem i en gråblå ruta längst ner på sidan.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stendörren, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Praktisk information inför ditt besök

Sommaröppet utecafé

Vid naturum finns under sommarsäsongen en serveringsvagn som drivs av Bergs Gård. Här erbjuds fika, glass och enklare luncher och korv från Bergs Gård. Lokalproducerat och hemlagat. Vagnen har öppet på helgerna under vår och höst och dagligen under sommaren.

Utecafét i Stendörren, Bergs gård Länk till annan webbplats.

Toaletter och dass

Vid naturum finns toaletter. En toalett har ramp och bredare dörr. Vid Entré Äspskär, Entré Krokholmen och på flera platser ute i reservatet finns utedass. Tillgängliga dass finns vid Entré Äspskär, Entré Krokholmen och vid Lerviksuddens tillgängliga led. Alla toaletter och utedass är öppna året om. Du hittar dem på kartorna.

Dricksvatten

Du kan hämta dricksvatten vid naturum.

Sopor

Ta gärna med dig sopor hem. Du kan sortera och lämna dina sopor vid naturum, Entré Äspskär och Entré Krokholmen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder dock på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
  Kommentar: Tältning är förbjudet i området innanför den röda linjen på kartan nedan.
Karta

Övernattning är förbjudet i området innanför den röda linjen på kartan, förutom i båt.

 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd får du inte heller:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Hjälp till att hålla reservatet rent och snyggt! Lämna inget skräp efter dig och plocka gärna upp det skräp du eventuellt kan träffa på. Sopställen finns nära till hands.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 923 hektar
Karaktär: friluftsliv, skärgård, kulturlandskap
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Stendörren ligger vid kusten mellan Nyköping och Trosa.

Kollektivtrafik

Buss 554 från Nyköping eller Trosa stannar vid Stendörren. Efter en promenad på cirka 4 km på grusväg är du framme i reservatet.

Båt

Stendörren kommer du till om du följer farleden som går utmed Sörmlandskusten. Vid Stendörren finns naturhamnar där det är populärt att lägga till (max 2 dagar i följd). För paddlare finns en kanotbrygga.

Bil

Skyltat från E4 och väg 219 mellan Nyköping och Trosa. Det finns två parkeringar i reservatet, en precis vid Entré Äspskär och en ca 500 meter längre in i reservatet vid Entré Krokholmen.

Kartnål till Äspskärsparkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartnål till Krokholmenparkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grusvägen ner till Stendörren förvaltas av en vägförening. Cirka 50 000 bilar per år påverkar vägens standard mycket, och den blir tyvärr hålig och med en guppig tvättbräda.

Vägen hyvlas, saltas och packas för att åtgärda problemen. Det kan bara göras när vägbanan är fuktig efter ett rejält regn. Torra somrar kan vägen inte åtgärdas under längre perioder och vägens standard blir sämre.

Du kan hjälpa oss genom att hålla hastighetsgränsen på 40 km för att minska påverkan på vägen. Välkommen till Stendörren!

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Naturum

Telefon 010-223 44 20

Telefonnumret är aktivt under säsong maj till september. Övrig tid telefonsvarare.

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss