Stendörren

Stendörren är ett populärt besöksmål som ligger vid kusten mellan Nyköping och Trosa. Det är lätt att nå från fastlandet och du kommer ut på de närmaste skärgårdsöarna via flera hängbroar. I området kan du bada, vandra, ströva och färdas med egen båt i vacker skärgårdsmiljö med fina naturvärden. Besök gärna naturum där du kan lära dig mer om Östersjön.

Hängbro

Det finns flera hängbroar som leder ut till öarna. Foto: Maria Rolf.

Stendörren är ett mycket uppskattat och välkänt naturreservat som lockar besökare från när och fjärran. Inom reservatet kommer du att mötas av olika miljöer. Mestadels är det orörd natur med allt från näringsrika strandängar och rika granskogar till hällmarker med martallar och renlavar.

Ta med egen ved till våra grillplatser

Du behöver ta med egen ved eller kol om du vill grilla i Stendörrens naturreservat. Använd våra anlagda grillplatser som är markerade på kartan. Det är förbjudet att elda på andra platser.

Följ alltid gällande eldningsförbud.

Tänk också på att du inte får såga upp ved av träd eller grenar – de behöver vara kvar för den biologiska mångfalden.

På grund av minskade pengar till att sköta om naturreservaten i Sverige har vi inte möjlighet att hålla samma höga standard som tidigare år. Vi kommer därför inte kunna lägga ut ved.

Vi hoppas att du trots minskad service får ett trevligt besök i Stendörren!

Karta över fastlandsdelen av Stendörrens naturreservat. Klicka på kartan för att få se den skarpare. Illustration: Martin Brusin och Frida Nettelbladt.

För besökaren

Via flera hängbroar kan du komma ut i skärgårdsnaturen utan båt. I reservatet finns flera markerade stigar som bjuder både på intressanta kunskaper och spännande upplevelser. Du kan spana ut över öppet vatten vid Äspskär, bada från klipporna, se årstidsskiftningarna i flora och fauna – eller varför inte försöka att få upp middagsfisken?

I reservatet finns flera vindskydd och eldstäder. Det finns också flera toaletter och sopsortering vid parkeringarna så det ska vara lätt att lämna området i städat skick.

Om övernattning i reservatet

Tältning och övernattning på annat sätt är förbjudet i delar av reservatet. Karta över området med övernattningsförbud finns vid föreskrifterna i den grå rutan längre ner på sidan. Det är inte heller tillåtet att övernatta i husbil eller husvagn över natten. Båtar får ligga vid samma strand i hela reservatet i två dygn.

Med båt eller kajak går det att nå öarna i reservatet söder om farleden. Här är det tillåtet att tälta högst två dygn.

Tillgänglighet

Till Lerviksudden finns en hårdgjord stig som är lättare att ta sig fram på än de andra stigarna. Vid stigens början finns en parkering för rörelsehindrade. Där finns också ett tillgänglighetsanpassat dass. Stigen är cirka 300 meter lång och leder ut till havet. Där kan du grilla och uppleva skärgården. Stigen är cirka 1,5 meter bred och lutar på några ställen. På några ställen sticker stenar och hällar upp och gör stigen ojämn. Det finns två breda broar längs stigen. Rastplatserna vid havet har ojämnt underlag av berghäll och grus. Bänkborden är inte anpassade för rullstolsburna.

Vid naturum finns en parkering för rörelsehindrade. För att nå den behöver du en kod till vägbommen efter Entré Krokholmen. Ring eller mejla naturum för bomkod och information, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Från naturum leder en tillgänglighetsanpassad ramp ut till en rastplats med eldstad vid havet. Bänkborden är anpassade för rullstolsburna. Det är cirka 50 meter till rastplatsen från vändplanen vid naturum. Till parkeringen för rörelsehindrade är det ytterligare cirka 50 meter.

Naturum Stendörren

Vid Aspnäset finns ett naturum som är öppet under sommarhalvåret. Här kan du lära dig mer om Östersjön och skärgårdens natur, miljö och kulturhistoria genom utställningar, guidningar och andra aktiviteter.

Naturum Stendörren Öppnas i nytt fönster.

Naturum

Naturum Stendörren. Foto: Jörgen Israelsson

Kulturhistoria

Redan under 1200-talet benämndes det smala sundet mellan fastlandet och ön Krampö ”Stendörr sund”. För den som kommer med båt den vägen upplevs passagen som en dörr in till den inre skärgården eller ut mot havet.

Runt gårdarna Aspnäset, Stendörren och Griskär finns små åkrar och hagmarker. På fastlandsdelen finns det orörda skogsområden och kustpartier. Runt det gamla fiskehemmanet Aspnäset finns också öppna marker som fortfarande brukas på traditionellt sätt.

Klippor och hav

I den yttre delen av Stendörren finns många fina klippor. Foto: Länsstyrelsen.

Djurliv i skärgården

Vattnet i Östersjön är bräckt, alltså varken salt eller sött. De arter som klarar av denna miljö bidrar till ett myller av liv i vattnet. Spanar du ner under den glittrande ytan kan du upptäcka öronmaneter, stora löjstim och kanske den sjöhästlika fisken tångsnälla. Många sjöfåglar rör sig också i reservatet. Fisktärna, ejder, gråtrut, storskrake och strandskata är bara några exempel på vad du kan träffa på. Har du tur får du även se havsörnen när den seglar högt uppe i luften eller en gråsäl som solar sig på en klippa.

Kustlandskapets växter

De växter du kan hitta i reservatet är framförallt sådana som är typiska för kustlandskapet. På strandängarna växer bland annat kustarun, smultronklöver och gåsört och i de stenigare delarna strandkrypa och vänderot. Ute på de kalare klipporna trivs gräslök, gul fetknopp och styvmorsviol.

Hänsynsområden

Länsstyrelsen har pekat ut hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets kustkommuner. I naturreservatet finns ett hänsynsområde.

Hänsynsområden, Friluftsliv och allemansrätt

Besök vårt utsiktstorn

Uppe på berget ovanför naturum finns ett utsiktstorn. Om du tar trapporna upp kan du en vacker dag se långt ut i skärgården och få syn på båken på Hävringe! Följ skyltningen från naturum.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerade leder

Det finns tre markerade leder i Stendörren.

Stora Stendörrenrundan är 9 km lång. Röd markering.
Upplevelserundan är 4 km lång. Gul markering.
Skogsrundan är 2,5 km lång. Grön markering.

Några stickspår och genvägar är också markerade med lila markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stendörren, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vill du hyra stuga på Ekholmen?

  Vill du hyra stuga på Ekholmen?

  Nu kan du anmäla intresse för att hyra stuga under sommarveckorna och storhelger på Ekholmen som ligger i Stendörrens naturreservat.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder dock på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
  Kommentar: Tältning är förbjudet i området innanför den röda linjen på kartan nedan.
Karta

Tältning är förbjudet i området innanför den röda linjen på kartan.

 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd får du inte heller:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Hjälp till att hålla reservatet rent och snyggt! Lämna inget skräp efter dig och plocka gärna upp det skräp du eventuellt kan träffa på. Sopställen finns nära till hands.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 923 hektar
Karaktär: friluftsliv, skärgård, kulturlandskap
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Stendörren ligger vid kusten mellan Nyköping och Trosa.

Buss 554 från Nyköping eller Trosa stannar vid Stendörren. Efter en promenad på ca 4 km är du framme i reservatet.

Med bil från E4:an tag av vid Vagnhärad eller Tystberga och kör väg 219 mot Studsvik/Stendörren. Följ skyltning mot Stendörren.

Kartnål till Äspskärsparkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartnål till Krokholmenparkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vägen till Stendörren

Grusvägen ner till Stendörren förvaltas av en vägförening. Cirka 50 000 bilar per år påverkar vägens standard mycket, och den blir tyvärr hålig och med en guppig tvättbräda.

Vägen hyvlas, saltas och packas för att åtgärda problemen. Det kan bara göras när vägbanan är fuktig efter ett rejält regn. Torra somrar kan vägen inte åtgärdas under längre perioder och vägens standard blir sämre.

Du kan hjälpa oss genom att hålla hastighetsgränsen på 40 km för att minska påverkan på vägen. Välkommen till Stendörren!

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Naturum

Telefon 010-223 44 20

Telefonnumret är aktivt under säsong maj till september. Övrig tid telefonsvarare.

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss