Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svartsjömyren

Stark doft av skvattram möts du av om du besöker reservatet en riktigt varm sommardag. Runt om den vackra Svartsjön breder gles tallskog och öppen myrmark ut sig. Från myren hörs ibland tranans trumpetande. Här kring sjön är känslan av orörd vildmark som störst.

Sjö

Svartsjön. Foto: Per Folkesson.

Det är bitvis svårframkomligt i Svartsjömyrens naturreservat men vildmarkskänslan vid sjön och chansen att få se spännande arter som den sällsynta orkidén myggblomster gör det värt att göra ett besök.

Svartsjön

Svartsjön ligger som ett blänkande öga i den västra delen av naturreservatet. Vattnet är näringsfattigt och brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö kallas för brunvattensjö.

I den här miljön trivs vattenväxter som gäddnate och vit näckros. Näckrosen blommar med stora vita blommor under juni till augusti. När blomman har befruktats böjs frukten ner under vattnet för att mogna. Älgen äter gärna näckrosens rötter.

Intressanta arter

I reservatet finns det gott om vitmossor och typiska myrväxter som kärrspira, kallgräs och den sällsynta orkidén myggblomster. Myggblomster kan vara svår att upptäcka för att den är så liten. Den har en kort stjälk och mycket små blommor. Vanligtvis växer den i mattor av vitmossa på gungflyn och i mossar.

Slåtter för vinterfoder

De bönder som ingick i den tidigare Biarhällmons Häradsallmänning slog för länge sedan myren för att få vinterfoder till sina djur. Starr, gräs och örter slogs och torkades till ett strävt men möjligen även nyttigt hö. I sjöns närmaste omgivning bedrevs slåtter en bit in på 1900-talet.

Myr med gles tallskog

Foto: Per Folkesson.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Svartsjömyren, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 21,4 hektar
Karaktär: Brunvattensjö, öppna och trädklädda myrmarker
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger mellan Malmköping och Strängnäs, ca 4 km sydväst om Länna bruk.

Buss 337 mellan Malmköping och Strängnäs passerar nära. Från hållplatsen Ånhammarsvägen är det bara några hundra meters promenad norrut till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss