Tovhulta Stormosse

Tovhulta Stormosse är en myrmark med skog runt omkring. Det är en så kallad koncentrisk högmosse och den är den enda i sitt slag som finns i Södermanland. Här kan du studera mossen eller uppleva en lugn och tyst plats.

Myr, blå himmel, träd

Foto: Janni Servin.

Tallar, skog

Tallar omger mossen. Foto: Janni Servin.

Fenomenet koncentrisk högmosse är intressant att studera på plats. Det är dock inte säkert att röra sig i det blöta området, då marken inte bär överallt och det finns risk att plurra. Det finns en bra utsiktsplats i sydvästra delen av reservatet.

Koncentrisk högmosse

En koncentrisk högmosse är högst på mitten och omgärdas av en blöt lägre liggande så kallad lagg. Mossen har också ett cirkelformat mönster som utgår från centrum.

I de centrala delarna finns få träd. En randskog med senvuxna tallar med inslag av björk omgärdar den öppna centrala delen. Utanför randskogen finns laggen, vilken är ett så gott som trädfritt blötare område. Utanför mossen växer skog.

I mitten är mossen näringsfattig eftersom den bara tar emot regnvatten, medan laggen är näringsrikare då tillrinning av näringsrikare vatten sker från skogen runt omkring.

Torvbildande mossar är en mycket sällsynt och skyddsvärd naturtyp i Europa. De flesta mossar är exploaterade eller förstörda på annat sätt. Det finns dock fler kvar i den norra delen av Europa än i den södra delen.

Flygbild av mossen

© Lantmäteriet Geodatasamverkan – Ortofoto 0,25 m, 2018

Växter och svampar

Du kan också studera de specifika växter som är typiska för mossar. Här finns en mängd olika vitmossearter, skvattram, odon, hjortron, sileshår med mera. Om du har tur kan du även träffa på bombmurkla i skogskanten.

Närbild vitmossa

Stora delar av mossen består av vitmossa. Foto: Janni Servin.

Beslut

Beslutet och skötselplan finns på Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tovhulta stormosse, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 82,3 hektar
Karaktär: Högmosse
Kommun: Eskilstuna kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Tovhulta Stormosse ligger i västra delen av Eskilstuna kommun. Från väg 56 tar man avfarten in mot Västermo. Vid Västermo svänger man av mot kyrkan och tar sedan vägen norr ut mot Tovhulta. Några kilometer före Tovhulta gård svänger man av åt höger mot Malmberga, precis innan Malmberga svänger man av åt vänster, när sedan vägen gör en högersväng, ska man istället ta lilla vägen rakt fram i riktning mot mossen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss