Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sjöskogen

En vandring genom Sjöskogen kan vara kämpig men erbjuder dig många spännande upplevelser. Här finns fina klippor för bad och fiske och från Sjöskogsberget eller bergknallen väster om Bjurvik får du en vidunderlig utsikt över Bråviken och Vikbolandet. Men se upp var du sätter fötterna och håll ett extra öga på barnen – här finns branta stup och djupa klippskrevor!

Vatten Tall i förgrunden på klippa

Utsikt över Bråviken. Foto: Per Folkesson.

P-plats, informationstavlor, stigar, eldplats, torrdass och badplatser tillsammans med njutbar natur gör Sjöskogens naturreservat lämpligt för friluftsliv. Sörmlandsleden löper också längs kusten genom området. Utnyttja gärna den för en sensommarvandring med avslutande bad och spöfiske i Bråvikens vatten.

Berghäll hav

Från Svartåhällen. Foto: Maria Rolf.

Naturskog

Idag har Sjöskogen många likheter med en naturskog – en skog som fått åldras och utvecklas. Här finns gamla tallar och gott om lövträd. Här finns också gott om döda och döende träd, och sådana som fallit omkull och blivit liggande. Den döda veden är mycket viktig för insekter, svampar, mossor och lavar.

Mycket av det vi idag upplever som tät gammelskog i området skulle givit oss helt andra intryck för bara några hundra år sedan. Då gick betesdjur i skogen, som var gles efter att virke huggits till timmer och kolmilor. På de bördigare markerna mellan bergknallarna slog bönderna hö för vintern. För hundra år sedan hade en del av ängsmarken plöjts upp till åker. Det kan man fortfarande se vid Bjurviken i öster. Men idag ligger åkermarken i träda, den ligger lite för avigt till för att vara intressant att bruka.

Djupt och friskt vatten

Bråvikens förkastningsbrant reser sig 58 meter över havet och fortsätter under vattenytan ner till 50 meters djup. Det ger en höjdskillnad på över 100 meter från Sjöskogsbergets topp till botten av Bråviken!

Eftersom Bråviken inte har några grunda trösklar ut mot Östersjön så strömmar friskt vatten in längs den djupa, norra stranden. Det gör att vattnet är rent och syrerikt, och en viktig barnkammare för strömming och annan fisk.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Sjöskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Inplantera för området främmande djur- eller växtart.
 • Skada eller bortföra vrak eller delar därav samt till sådana hörande fasta eller lösa föremål.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • Anordna lägerverksamhet.
 • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 122,7 hektar
Karaktär: Förkastningsbrant, hällmarkstallskog, kust
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Sjöskogens naturreservat ligger ca 1,7 km sydost om Nävekvarns hamn, vid Bråviken söder om Skeppsviks och Sjöskogens tomtområden. Reservatet nås från vägen mellan Nävekvarn och Uttervik. Parkering finns norr om naturreservatet i tomtområdet. Därifrån går en led söderut.

Sörmlandsleden går längs kusten genom naturreservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss