Sjöskogen

En vandring genom Sjöskogen kan vara kämpig men erbjuder dig många spännande upplevelser. Här finns fina klippor för bad och fiske och från Sjöskogsberget eller bergknallen väster om Bjurvik får du en vidunderlig utsikt över Bråviken och Vikbolandet. Men se upp var du sätter fötterna och håll ett extra öga på barnen – här finns branta stup och djupa klippskrevor!

Utsikt över Bråviken

P-plats, informationstavlor, stigar, eldplats, torrdass och badplatser tillsammans med njutbar natur gör Sjöskogens naturreservat lämpligt för friluftsliv. Sörmlandsleden löper också genom området. Utnyttja gärna den för en sensommarvandring med avslutande bad och spöfiske i Bråvikens vatten.

Naturskog

Idag har Sjöskogen många likheter med en naturskog – en skog som fått åldras och utvecklas. Här finns gamla tallar och gott om lövträd. Här finns också gott om döda och döende träd, och sådana som fallit omkull och blivit liggande. Den döda veden är mycket viktig för insekter, svampar, mossor och lavar.

Mycket av det vi idag upplever som tät gammelskog i området skulle givit oss helt andra intryck för bara några hundra år sedan. Då gick betesdjur i skogen, som var gles efter att virke huggits till timmer och kolmilor. På de bördigare markerna mellan bergknallarna slog bönderna hö för vintern. För hundra år sedan hade en del av ängsmarken plöjts upp till åker. Det kan man fortfarande se vid Bjurviken i öster. Men idag ligger åkermarken i träda, den ligger lite för avigt till för att vara intressant att bruka.

Djupt och friskt vatten

Bråvikens förkastningsbrant reser sig 58 meter över havet och fortsätter under vattenytan ner till 50 meters djup. Det ger en höjdskillnad på över 100 meter från Sjöskogsbergets topp till botten av Bråviken!

Eftersom Bråviken inte har några grunda trösklar ut mot Östersjön så strömmar friskt vatten in längs den djupa, norra stranden. Det gör att vattnet är rent och syrerikt, och en viktig barnkammare för strömming och annan fisk.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Inplantera för området främmande djur- eller växtart.
 • Skada eller bortföra vrak eller delar därav samt till sådana hörande fasta eller lösa föremål.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • Anordna lägerverksamhet.
 • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 122,7 hektar
Karaktär: Förkastningsbrant, hällmarkstallskog, kust
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Sjöskogen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.