Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lotsängsbacken

I naturreservatet finns ädellövskog med ek, lind, alm, ask och lönn och de grova träden är värdefulla värdar för lavar och svampar. Under trädkronorna bildas en lundmiljö där flera sällsynta växter för länet finns. Kom hit på våren för att se lundfloran blomma.

Lövträd

I lövskogen. Foto: Maria Rolf.

Naturreservatet är lätt att ta sig till. I reservatet finns en lång bergsrygg som kallas Lotsängsbacken. Om du tar dig runt i reservatet hittar du många fina och olika miljöer - som ett Sörmland i miniatyr! Här kan du gå genom en öppen ädellövskog med alla slags lövträd och grova träd. Uppe på höjden finns en platå där det växer gles tallskog, blåbär, ljung och renlavar. Härifrån får du en vacker utsikt över de natursköna omgivningarna och havsviken Lagnöviken. I branterna lyser mossorna gröna.

Naturreservatet utökades 2012 med omgivande skogsmark och vatten. Det nya området består främst av triviallövskog (aspar, björkar, sälgar) med en del ekar, ekskog samt en mindre areal sankmark ut mot Lagnöviken. På strandängarna och i vassområdet nordväst om Lagnöklubb håller många olika arter av fåglar till.

Sällsynt lundflora

Ädellövskogen i Lotsängsbacken har varit känd bland botaniker sedan 1950-talet och är en av länets finaste ädellövskogar i branter. Den sydvända sluttningen gör att flera lundväxter som normalt har en mer sydlig utbredning har hittats i området.

Skogsbingel och ramslök är båda sällsynta i länet men förekommer på sina ställen rikligt i Lotsängsbacken. Du kan också se växter som hässleklocka, underviol, lungört, lundbräsma, tandrot och handnunneört.

Spännande arter under luppen

Alla arter är inte lika lätta att få syn på. För att studera den knappnålsliknande laven rödbrun blekspik som främst växer på gamla ekar behöver du en lupp. En annan lav som växer på gamla, grova ekar och som du kan finna i Lotsängsbackens naturreservat är gul dropplav.

Arter av lavar och svampar som du kan se med blotta ögat är till exempel lunglav, scharlakansvaxskivling och blekticka.

Hällar och tallskog på berget

Uppe på bergsryggen. Foto: Maria Rolf.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Lotsängsbacken, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • fånga och insamla landlevande, ryggradslösa djur.
  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1962, utvidgat 2012
Areal: 19,5 hektar
Karaktär: Ädellövskog, tallskog,
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Lotsängsbackens naturreservat ligger 4 kilometer söder om Tureholms slott. Från Trosa kör du Västerljungsvägen mot Västerljung. Sväng vänster mot Tureholms slott och Uttervik. Följ vägen cirka 3 kilometer. Sväng vänster mot Trosa Golfklubb och parkera på golfklubbens parkering.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss