Hisseåsen

Hisseåsen är en rullstensås. Den utgör den sydligaste delen av Glindranåsen som är cirka 2 mil lång. Hisseåsen är 700 meter lång och skyddades eftersom den är geologiskt intressant.

Tallstammar

Hisseåsen har en mycket tydlig ryggform och den har långsträckta åsgravar och åsgropar. I en åsgrop öster om åsen ligger den lilla Skirsjön och på västra sidan finns en mosse. På åsen växer i huvudsak tallskog. En väg går längs med åsens krön vilket gör den lätt att nå.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • Täkt av varje slag eller åtgärder i övrigt, som kan ändra rullstensåsens topografi, får inte förekomma.

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1956
Areal: 4,7 hektar
Karaktär: Åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat