Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hisseåsen

Hisseåsen är en rullstensås. Den utgör den sydligaste delen av Glindranåsen som är cirka 2 mil lång. Hisseåsen är 700 meter lång och skyddades eftersom den är geologiskt intressant.

Tallstammar

Foto: Robin Pettersson.

Hisseåsen har en mycket tydlig ryggform och den har långsträckta åsgravar och åsgropar. I en åsgrop öster om åsen ligger den lilla Skirsjön och på västra sidan finns en mosse. På åsen växer i huvudsak tallskog. En väg går längs med åsens krön vilket gör den lätt att nå.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Hisseåsen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • Täkt av varje slag eller åtgärder i övrigt, som kan ändra rullstensåsens topografi, får inte förekomma.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1956
Areal: 5,3 hektar
Karaktär: Åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Hisseåsen finner du mellan Kila kyrka och samhället Björkvik utmed väg 216.

Kollektivtrafik: Hållplatsen Ålbergavägen ligger i direkt anslutning till åsen. Hållplatsen trafikeras av buss 590.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss